ให้คะแนนและส่งคืนงาน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

Classroom รองรับวิธีการประเมินที่หลากหลาย คุณจะให้เกรดเป็นตัวเลข แสดงความคิดเห็นเท่านั้น หรือใช้ทั้งสองวิธีก็ได้


ในหน้างานของนักเรียน คุณจะเห็นสถานะปัจจุบันของงานและป้อนเกรดหลังจากที่ตรวจงานเรียบร้อยแล้วได้ หากทำสำเนาไฟล์ Google ไดรฟ์สำหรับนักเรียนแต่ละคนไว้ คุณจะตรวจงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเพิ่มความคิดเห็นได้


เมื่อเปิดใช้เครื่องมือตัดเกรดของ Classroom คุณจะแสดงความคิดเห็น ป้อนเกรด หรือทำทั้งสองอย่างได้ในงาน โปรดดูวิธีการใช้เครื่องมือตัดเกรดในหัวข้อแสดงความคิดเห็นในงาน

หากไม่ทราบว่าชั้นเรียนของคุณกำลังใช้งาน Classwork หรือไม่ โปรดดูที่ชั้นเรียนของฉันมีหน้า Classwork ไหม

ชั้นเรียนของฉันมีหน้างานของชั้นเรียน

หากไม่มีหน้างานของชั้นเรียน โปรดไปที่นี่แทน

ดูงานของนักเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียน แล้ว คลิกที่งาน แล้ว ดูงานที่ด้านบน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 4. คุณดูรายละเอียดต่อไปนี้ได้ในหน้างานของนักเรียน
  • ส่งแล้ว จำนวนและชื่อนักเรียนที่ส่งงานแล้ว
  • มอบหมายแล้ว จำนวนและชื่อของนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงาน
   ถ้านักเรียนยกเลิกการส่งงาน งานจะมีสถานะมอบหมายแล้ว
  • ให้คะแนนแล้ว ถ้าตรวจงานแล้ว จะเป็นจำนวนและชื่อของนักเรียนที่คุณให้คะแนนและส่งงานคืนแล้ว
  • ส่งคืนแล้ว ถ้ายังไม่ได้ตรวจงาน จะเป็นจำนวนและชื่อของนักเรียนที่คุณส่งงานคืน
   (ไม่บังคับ) คลิกส่งแล้ว มอบหมายแล้ว ให้คะแนนแล้ว หรือส่งคืนเพื่อดูนักเรียนในหมวดหมู่นั้น
 5. หากต้องการดูงานที่นักเรียนส่ง ให้คลิกชื่อของนักเรียนทางด้านซ้าย
ป้อนคะแนนในหน้างานของนักเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน

 3. คลิกงานของชั้นเรียน แล้ว คลิกที่งาน แล้ว ดูงานที่ด้านบน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม

 4. หากต้องการเปิดและตรวจไฟล์ที่นักเรียนแนบมา ให้คลิกภาพขนาดย่อ

 5. (ไม่บังคับ) คะแนนเริ่มต้นคือ 100 หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้คลิกที่ค่าคะแนน ใส่ค่าอื่นหรือเลือกยังไม่ได้ให้คะแนน แล้ว อัปเดต
  เปลี่ยนค่าเกรด
  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม Classroom จะรองรับตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษคะแนนให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด เช่น หากป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73

 6. ใส่คะแนนถัดจากชื่อนักเรียน ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ

 7. ป้อนคะแนนสำหรับนักเรียนคนอื่น

หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง โดยคืนในระหว่างเซสชันอื่น

ป้อนคะแนนในเครื่องมือการให้คะแนน

คุณจะใช้เครื่องมือการให้คะแนนของ Classroom เพื่อป้อนคะแนนและแสดงความคิดเห็นให้กับนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะได้ โปรดดูวิธีการใช้เครื่องมือการให้คะแนนในหัวข้อแสดงความคิดเห็นในงาน

ตัวส่วนเริ่มต้นของคะแนนคือ 100 แต่เปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มใดก็ได้ที่มากกว่าศูนย์ โดยคุณเปลี่ยนตัวส่วนของคะแนนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนตัวส่วนของคะแนนจะมีผลกับงานที่ยังไม่ได้ส่งคืนเท่านั้น ส่วนงานที่ส่งคืนแล้วจะยังมีตัวส่วนเท่าเดิม

 1. เปิดงานของนักเรียนในเครื่องมือให้คะแนน
 2. ใส่คะแนนในส่วนคะแนน
  คลิก "เกรด"
หมายเหตุ: คุณส่งงานคืนให้นักเรียนได้โดยไม่ต้องให้คะแนน
นำเข้าคะแนนจากแบบทดสอบที่สร้างจาก Google ฟอร์ม

หากต้องการเปิดใช้การนำเข้าคะแนน แบบทดสอบที่สร้างจากฟอร์มจะต้องเป็นไฟล์แนบเดียวในงาน 

หากคุณไม่ได้เปิดใช้การนำเข้าคะแนนตอนที่สร้างงาน ให้คุณแก้ไขงานหลังจากที่โพสต์งานและนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อเปิดใช้การนำเข้า ดูรายละเอียดได้ที่เคล็ดลับในการใช้แบบทดสอบที่สร้างจากฟอร์ม

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน

 3. คลิกงานของชั้นเรียน แล้ว คลิกที่งาน แล้ว ดูงานที่ด้านบน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม

 4. คลิกนำเข้าคะแนนที่มุมขวาบน
 5. คลิกนำเข้าเพื่อยืนยัน 
  ระบบจะป้อนคะแนนถัดจากชื่อนักเรียนโดยอัตโนมัติ
  หมายเหตุ: การนำเข้าคะแนนจะเขียนข้อมูลทับคะแนนที่ป้อนไว้เดิม
 6. เลือกช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งคืนงาน และคลิกส่งคืน 

   

  นักเรียนจะดูคะแนนของตนเองได้ใน Classroom และฟอร์ม

ส่งงานคืนจากหน้างานของนักเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียน แล้ว คลิกที่งาน แล้ว ดูงานที่ด้านบน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 4. เลือกช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งคืนงาน และคลิกส่งคืน
  คลิก "ส่งคืน"
 5. คลิกส่งคืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

เมื่อคุณคืนงาน นักเรียนจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หากตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้

หมายเหตุ: คุณส่งงานคืนให้นักเรียนได้โดยไม่ต้องให้คะแนน 

ส่งงานคืนจากเครื่องมือให้คะแนน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียน แล้ว คลิกที่งาน แล้ว ดูงานที่ด้านบน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 4. เปิดงานของนักเรียน
 5. คลิกส่งคืนที่มุมขวาบน
  ส่งคืน

หลังจากให้คะแนนแล้ว เครื่องมือให้คะแนนจะซิงค์ความคิดเห็นและคะแนนที่คุณให้ไว้กับ Classroom

ส่งคืนงานที่ไม่ได้ให้คะแนน
หากไม่ได้ใช้เครื่องมือการให้คะแนนใน Classroom หรืองานดังกล่าวเป็นงานที่ไม่ต้องให้คะแนน คุณจะตั้งค่างานดังกล่าวเป็นไม่ได้ให้คะแนนได้
คะแนน
 

เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้ว นักเรียนจะคลิกส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วในงานได้ โปรดดูส่วนส่งงาน

หมายเหตุ หากนักเรียนไม่ได้คลิกส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกำหนด ระบบจะทำเครื่องหมายงานดังกล่าวเป็น "เลยกำหนด" แต่หากไม่มีวันที่ครบกำหนด ระบบจะทำเครื่องหมายเป็น "มอบหมายแล้ว"

จากนั้นคุณจะตรวจงานและส่งคืนได้
 

ส่งคืนงานที่ไม่ได้ให้คะแนน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียน แล้ว คลิกที่งาน แล้ว ดูงานที่ด้านบน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 4. เลือกช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งคืนงาน และคลิกส่งคืนทางด้านซ้าย คลิก "ส่งคืน"
 5. คลิกส่งคืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน
แก้ไขคะแนน

คุณสามารถเปลี่ยนคะแนนหลังจากที่ส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถทำงานเพิ่มและส่งงานใหม่อีกครั้งได้ ซึ่งจากนั้นคุณก็จะสามารถเปลี่ยนคะแนนแล้วส่งงานคืนได้อีกครั้ง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียน แล้ว คลิกที่งาน แล้ว ดูงานที่ด้านบน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 4. คลิกคะแนนที่ต้องการแก้ไข
 5. ป้อนตัวเลขใหม่
  ระบบจะบันทึกคะแนนใหม่โดยอัตโนมัติ
 6. (ไม่บังคับ) คลิกส่งคืน แล้ว ส่งคืนเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง

ดูประวัติการให้คะแนนและการส่งงาน

คุณจะดูการเปลี่ยนแปลงคะแนนของงาน รวมทั้งจำนวนครั้งที่นักเรียนส่งงานได้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะงานที่ส่งแล้วและให้คะแนนแล้วเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกงานของชั้นเรียน แล้ว คลิกที่งาน แล้ว ดูงานที่ด้านบน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. คลิกชื่อของนักเรียนทางด้านซ้าย
 4.  คลิกดูประวัติ
  ดูประวัติ
ส่งออกคะแนน 

คุณสามารถส่งออกคะแนนจาก Classroom ไปยัง Google ชีต หรือส่งเป็นไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) เพื่อดูคะแนนของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนพร้อมกัน

ขณะนี้คุณสามารถส่งออกคะแนนได้ใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ส่งออกคะแนนไปที่ชีต

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียน แล้ว คลิกที่งาน แล้ว ดูงานที่ด้านบน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 4. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า แล้ว คัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google ชีตในหน้างานของนักเรียน

  จะมีการสร้างสเปรดชีตในโฟลเดอร์ Classroom ในไดรฟ์
  ดาวน์โหลดเกรด

ส่งออกคะแนนเป็นไฟล์ CSV

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียน แล้ว คลิกที่งาน แล้ว ดูงานที่ด้านบน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 4. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า แล้วเลือกตัวเลือกในหน้างานของนักเรียน
  • หากต้องการดาวน์โหลดคะแนนสำหรับงานเดียว ให้เลือกดาวน์โหลดคะแนนเหล่านี้เป็น CSV
  • หากต้องการดาวน์โหลดคะแนนของงานและคำถามทั้งหมด ให้เลือกดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดเป็น CSV

   ระบบจะบันทึกไฟล์ทั้งหมดไปยังคอมพิวเตอร์

ชั้นเรียนของฉันไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

ดูงานของนักเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน แล้ว งาน
 3. คุณดูรายละเอียดต่อไปนี้ได้ในหน้างานของนักเรียน
  • เสร็จสิ้น จำนวนและชื่อนักเรียนที่ส่งงานแล้ว
  • ยังไม่เสร็จ จำนวนและชื่อของนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงาน
  • ส่งคืนแล้ว จำนวนและชื่อของนักเรียนที่คุณส่งงานคืน
  • (ไม่บังคับ) คลิกเสร็จสิ้น ยังไม่เสร็จสิ้น หรือส่งคืนแล้วเพื่อดูนักเรียนในหมวดหมู่นั้น

  หมายเหตุ: หากนักเรียนยกเลิกการส่งงาน จะมีสถานะยังไม่เสร็จ

 4. คลิกชื่อนักเรียนเพื่อดูงานที่ส่ง
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกชื่อของนักเรียน แล้ว เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้คลิกคำสั่ง แล้ว เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
ให้คะแนนและส่งคืนงาน

คุณสามารถแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในเอกสารใดก็ได้ในไดรฟ์ การแก้ไขและความคิดเห็นของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติ และนักเรียนสามารถดูได้เมื่อเปิดเอกสาร

นักเรียนไม่สามารถแก้ไขไฟล์ที่แนบกับงานที่ส่งไปแล้วได้ จนกว่าจะมีการส่งคืน

ให้คะแนนงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน แล้ว งาน
 3. หากต้องการเปิดและตรวจไฟล์ที่นักเรียนแนบมา ให้คลิกภาพขนาดย่อ
 4. (ไม่บังคับ) คะแนนเริ่มต้นคือ 100 หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้คลิกที่ค่าคะแนน ป้อนค่าอื่นหรือเลือกยังไม่ได้ให้คะแนน แล้ว อัปเดต

   

 5. ให้คลิกเพิ่มคะแนนที่อยู่ติดกับชื่อนักเรียน แล้วป้อนคะแนน

  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม Classroom จะรองรับตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษคะแนนให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด เช่น หากป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73

 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกชื่อของนักเรียน แล้ว เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
 7. (ไม่บังคับ) ป้อนคะแนนสำหรับนักเรียนคนอื่น

หมายเหตุ: ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง โดยคืนในระหว่างเซสชันอื่น แต่ระบบจะไม่บันทึกความคิดเห็นส่วนตัวที่ป้อนในระหว่างการให้คะแนน ยกเว้นคุณจะส่งงานคืนให้กับนักเรียนโดยทันที

ให้คะแนนและส่งคืนแบบทดสอบ Google ฟอร์ม

 1. หากงานมีแบบทดสอบ Google ฟอร์ม และเปิดใช้การนำเข้าคะแนนอยู่ เมื่อสร้างงาน ให้คลิกที่นำเข้าคะแนน
 2. คลิกนำเข้าเพื่อยืนยัน

  หมายเหตุ: การนำเข้าคะแนนจะเขียนทับข้อมูลคะแนนที่ป้อนไว้แล้ว

  ระบบจะป้อนคะแนนโดยอัตโนมัติที่ชื่อของนักเรียน

 3. คลิกส่งคืนเพื่อส่งคืนคะแนนให้นักเรียน

  นักเรียนจะดูคะแนนในฟอร์มได้เช่นกัน

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้เปิดใช้การนำเข้าคะแนนตอนที่สร้างงาน คุณสามารถแก้ไขงานเพื่อเปิดใช้การนำเข้าคะแนนหลังจากที่โพสต์งานและนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดดูรายละเอียดในแก้ไขงาน

ส่งคืนงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน แล้ว งาน
 3. เลือกช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งคืนงาน และคลิกส่งคืน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกชื่อของนักเรียน แล้ว เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
 5. คลิกส่งคืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: เมื่อคุณคืนงานให้นักเรียน นักเรียนจะได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หากมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้

ส่งคืนงานที่ไม่ได้ให้คะแนน
หากไม่ได้ใช้เครื่องมือการให้คะแนนใน Classroom หรืองานดังกล่าวเป็นงานที่ไม่ต้องให้คะแนน คุณจะตั้งค่างานดังกล่าวเป็นไม่ได้ให้คะแนนได้
คะแนน

เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้ว นักเรียนจะคลิกส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วในงานได้ โปรดดูส่วนส่งงาน

หมายเหตุ หากนักเรียนไม่ได้คลิกส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกำหนด ระบบจะทำเครื่องหมายงานดังกล่าวเป็น "เลยกำหนด" แต่หากไม่มีวันที่ครบกำหนด ระบบจะทำเครื่องหมายเป็น "มอบหมายแล้ว"

จากนั้นคุณจะตรวจงานและส่งคืนได้

ส่งคืนงานที่ไม่ได้ให้คะแนน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน แล้ว งาน
 3. เลือกช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งคืนงาน และคลิกส่งคืนทางด้านซ้าย คลิก "ส่งคืน"
 4. คลิกส่งคืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน
แก้ไขคะแนน

คุณสามารถเปลี่ยนคะแนนหลังจากที่ส่งงานคืนให้กับนักเรียนได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถทำงานเพิ่มและส่งงานใหม่อีกครั้งได้ ซึ่งจากนั้นคุณก็จะสามารถเปลี่ยนคะแนนแล้วส่งงานคืนได้อีกครั้ง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน แล้ว งาน
 3. คลิกคะแนนที่ต้องการแก้ไข
 4. ป้อนตัวเลขใหม่
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้ไปทางด้านซ้าย แล้วคลิกชื่อของนักเรียน แล้ว เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
 6. ป้อนความคิดเห็น แล้ว คลิกโพสต์

หมายเหตุ: ระบบจะบันทึกคะแนนใหม่โดยอัตโนมัติ หากต้องการแจ้งให้นักเรียนทราบว่ามีคะแนนใหม่ คุณต้องส่งงานคืนให้กับนักเรียนอีกครั้ง

ดูประวัติการให้คะแนนและการส่งงาน

คุณจะดูการเปลี่ยนแปลงคะแนนของงาน รวมทั้งจำนวนครั้งที่นักเรียนส่งงานได้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะงานที่ส่งแล้วและให้คะแนนแล้วเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน แล้ว งาน
 3. คลิกชื่อของนักเรียน แล้ว ดูประวัติ
ส่งออกคะแนน

คุณสามารถส่งออกคะแนนจาก Classroom ไปยัง Google ชีต หรือส่งเป็นไฟล์ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค (CSV) เพื่อดูคะแนนของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนพร้อมกัน

ขณะนี้คุณสามารถส่งออกคะแนนได้ใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ส่งออกคะแนนไปที่ชีต

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน แล้ว งาน
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า แล้ว คัดลอกคะแนนทั้งหมดไปที่ Google ชีต

  จะมีการสร้างสเปรดชีตในโฟลเดอร์ Classroom ในไดรฟ์

ส่งออกคะแนนเป็นไฟล์ CSV

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน แล้ว งาน
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า และเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการดาวน์โหลดคะแนนสำหรับงานเดียว ให้เลือกดาวน์โหลดคะแนนเหล่านี้เป็น CSV
  • หากต้องการดาวน์โหลดคะแนนของงานและคำถามทั้งหมด ให้เลือกดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมดเป็น CSV
   ระบบจะบันทึกไฟล์ทั้งหมดไปยังคอมพิวเตอร์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร