Wystawianie ocen i zwracanie projektów

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

Już wkrótce: porządkowanie dziennika ocen według okresów oceniania, takich jak kwartały lub semestry, i wyświetlanie ogólnych ocen z poszczególnych okresów.

W Classroom możesz wystawić ocenę liczbową, dodać tylko komentarz lub zrobić i to, i to. Możesz też zwracać projekty bez ocen.

Wpisywać oceny i zwracać projekty możesz w tych miejscach:

 • strona Zadania uczniów,
 • narzędzie do oceniania,
 • strona Oceny.

Instrukcje dotyczące strony Oceny znajdziesz w artykule Wyświetlanie lub aktualizowanie dziennika ocen.

Uwaga: interfejs na tablecie może nieznacznie różnić się wizualnie od wersji na telefony.

Wyświetlanie projektów i importowanie ocen

Wyświetlanie projektów uczniów

Przed wyświetleniem projektów uczniów możesz sprawdzić stan ich zadań oraz liczbę uczniów w każdej kategorii.

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania a potem wybierz projekt.
 3. Na stronie Zadania uczniów znajdziesz stan zadań uczniów:
  • Przypisane – zadania, które uczniowie muszą oddać, w tym zadania brakujące i nieprzesłane;
  • Oddane – zadania oddane przez uczniów;
  • Ocenione – ocenione zadania, które zostały przez Ciebie zwrócone;
  • Zwrócone – nieocenione zadania, które zostały przez Ciebie zwrócone.
 4. Aby wyświetlić zadanie przesłane przez ucznia, kliknij jego nazwisko a potem przesłane przez niego pliki

Importowanie ocen

Ta funkcja jest dostępna tylko w komputerowej wersji Classroom. Aby zobaczyć instrukcje, kliknij Komputer.

Wpisywanie, sprawdzanie i zmienianie ocen

Wpisana przez Ciebie ocena synchronizuje się też w narzędziu do oceniania, na stronie Oceny i na stronie Zadania uczniów.

Gdy oceniasz projekty, możesz zauważyć, że stany zadań lub ocen są oznaczane kolorami:

 • czerwony – brakujące zadanie,
 • zielony – przesłane zadanie lub ocena robocza,
 • czarny – zwrócone zadanie.

Inne kolory mają związek z motywem zajęć i nie wskazują stanów zadań ani ocen.

Wpisywanie ocen na stronie Zadania uczniów
W każdym dokumencie na Dysku możesz wprowadzać zmiany i dodawać komentarze. Wszystko zostanie automatycznie zapisane, a uczeń będzie mógł przejrzeć Twoje uwagi, gdy ponownie otworzy dokument.
Możesz też dodawać komentarze bezpośrednio do prac uczniów. Dowiedz się więcej o pisaniu notatek w pracach uczniów.
Uczniowie nie mogą edytować żadnych plików załączonych do projektu, który został oddany, dopóki nauczyciel go nie zwróci.
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania a potem wybierz projekt.
 3. (Opcjonalnie) Domyślna liczba punktów to 100. Aby to zmienić, kliknij liczbę punktów u góry.
  Wpisz inną wartość lub wybierz Bez oceny a potem Zapisz a potem Aktualizuj.
  Uwaga: w przypadku ocen ułamkowych w Classroom są obsługiwane dwa miejsca po przecinku. Jeśli wpiszesz więcej niż dwie cyfry po przecinku, ocena zostanie zaokrąglona. Jeśli na przykład wpiszesz ocenę 88,725, zostanie ona zaokrąglona do 88,73.
 4. Kliknij nazwisko ucznia.
 5. Kliknij Oceń i wpisz ocenę. 
  Ocena zapisze się automatycznie.
 6. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Aby wrócić na stronę Zadania uczniów, w lewym górnym rogu kliknij Zamknij "".
  • Aby zwrócić projekt uczniowi, w prawym górnym rogu kliknij Zwróć.
   Uwaga: te opcje pokazują się po wybraniu ucznia.  
Uczniowie otrzymają oceny, gdy zwrócisz ich projekty. Projekty możesz zwrócić podczas innej sesji oceniania. 

Wpisywanie oceny w narzędziu do oceniania

Ta funkcja jest dostępna tylko w komputerowej wersji Classroom. Aby zobaczyć instrukcje, kliknij Komputer.
Wyświetlanie historii ocen za projekt
Ta funkcja jest dostępna tylko w komputerowej wersji Classroom. Aby zobaczyć instrukcje, kliknij Komputer.
Zmienianie oceny

Po zwróceniu projektu uczniowi możesz nadal zmienić wystawioną ocenę. Uczniowie mogą też edytować i dokończyć projekt, a następnie oddać go jeszcze raz. Możesz wtedy zmienić ocenę i ponownie zwrócić projekt.

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania a potem wybierz projekt.
 3. Kliknij nazwisko ucznia, którego ocenę chcesz zmienić.
 4. Kliknij ocenę i wpisz nową wartość.
  Ocena zapisze się automatycznie.
 5. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Aby wrócić na stronę Zadania uczniów, w lewym górnym rogu kliknij Zamknij "".
  • Aby zwrócić projekt uczniowi, w prawym górnym rogu kliknij Zwróć.
   Uwaga: te opcje pokazują się po wybraniu ucznia.  

Uwaga: uczeń może wyświetlić swoją nową ocenę, gdy zwrócisz jego projekt.

Zwracanie zadań i eksportowanie ocen

Uczniowie nie mogą edytować plików dołączonych do projektu, dopóki go nie zwrócisz. Gdy to zrobisz, uczniowie otrzymają powiadomienia (jeśli mają je włączone). Zadania możesz zwrócić z oceną lub bez niej, jednemu uczniowi lub ich grupie.

Zwracanie projektu

Uczniowie mogą wyświetlić oceny, gdy zwrócisz ich projekty.

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania a potem wybierz projekt.
 3. Kliknij pole obok nazwiska każdego ucznia, którego projekt chcesz zwrócić.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Zwróć i potwierdź tę czynność.

Uwaga: jeśli projekt jest nieukończony, możesz go zwrócić bez oceny. W takim przypadku stan oceny to Przypisane (lub Nieoddane, jeśli termin minął), a pole oceny jest puste.

Zwracanie nieocenionego projektu

Jeśli zwrócisz nieoceniony projekt:

 • Obok nazwiska ucznia zamiast oceny wyświetla się napis Gotowe "".
 • Projekt ucznia ma oznaczenie Zwrócone.

Przed zwróceniem projektu możesz dodać do niego prywatny komentarz.

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania a potem wybierz projekt.
 3. Kliknij pole obok nazwiska każdego ucznia, którego projekt chcesz zwrócić.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Zwróć i potwierdź tę czynność.
Eksportowanie ocen
Ta funkcja jest dostępna tylko w komputerowej wersji Classroom. Aby zobaczyć instrukcje, kliknij Komputer.

Powiązane artykuły 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?