Wystawianie ocen i zwracanie projektów

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

Classroom obsługuje różne metody oceniania. Możesz podać ocenę liczbową, napisać komentarz lub użyć kombinacji obu tych metod.

Sprawdzić stan zadania ucznia i wpisać ocenę liczbową możesz na stronie Zadania uczniów lub Oceny.

Napisać komentarz, wpisać ocenę lub wykonać obie te czynności możesz też za pomocą narzędzia do oceniania. Instrukcje używania narzędzia do oceniania znajdziesz w artykule Dodawanie komentarzy do projektów.

Uwaga: interfejs na tablecie może nieznacznie różnić się wizualnie od wersji na telefony.

Jeśli nie wiesz, czy Twoje zajęcia mają stronę Zadania, zapoznaj się z tym artykułem.

Moje zajęcia zawierają stronę Zadania

Jeśli nie masz strony Zadania, przejdź tutaj.

Wyświetlanie projektów uczniów
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia potem Zadania potem wybierz projekt. Nie widzisz strony Zadania?
 3. Na stronie Zadania uczniów możesz przejrzeć stan projektów uczniów:
  • Oddane – przesłane zadania, które nie zostały jeszcze przez Ciebie ocenione ani zwrócone.
  • Przypisane – brakujące lub nieprzesłane zadania.
  • Ocenione – ocenione zadania, które zostały przez Ciebie zwrócone.
  • Zwrócone – nieocenione zadania, które zostały przez Ciebie zwrócone.
 4. Aby wyświetlić zadanie przesłane przez ucznia, kliknij jego nazwisko.
 5. Aby otworzyć i sprawdzić załączone pliki, kliknij miniaturkę.
Wpisywanie ocen na stronie Zadania uczniów
W każdym dokumencie na Dysku możesz wprowadzać zmiany i dodawać komentarze. Wszystko zostanie automatycznie zapisane, a uczeń będzie mógł przejrzeć Twoje uwagi, gdy ponownie otworzy dokument.
Możesz też dodawać komentarze bezpośrednio do prac uczniów. Dowiedz się więcej o pisaniu notatek w pracach uczniów.
Uczniowie nie mogą edytować żadnych plików załączonych do projektu, który został oddany, dopóki nauczyciel go nie zwróci.
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia potem Zadania potem wybierz projekt. Nie widzisz strony Zadania?
 3. (Opcjonalnie) Domyślna wartość punktowa to 100. Aby to zmienić, kliknij wartość punktową u góry.
  Wpisz inną wartość lub wybierz Bez oceny potem Zapisz potem Aktualizuj.
  Uwaga: w przypadku ocen ułamkowych w Classroom są obsługiwane dwa miejsca po przecinku. Jeśli wpiszesz więcej niż dwie cyfry po przecinku, ocena zostanie zaokrąglona. Jeśli na przykład wpiszesz ocenę 88,725, zostanie ona zaokrąglona do 88,73.
 4. Kliknij nazwisko ucznia.
 5. Kliknij Oceń i wpisz ocenę. 
  Ocena zostanie zapisana automatycznie.
 6. Aby wrócić na stronę Zadania uczniów, kliknij Zamknij Zamknij.
Aby powiadomić uczniów o ocenach, musisz zwrócić im projekty. Projekty możesz zwrócić podczas innej sesji. 
Zwracanie projektu

Uczniowie nie mogą edytować żadnych plików załączonych do projektu, który został oddany, dopóki nauczyciel go nie zwróci.

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia potem Zadania potem wybierz projekt. Nie widzisz strony Zadania?
 3. Kliknij pole obok każdego ucznia, którego projekt chcesz zwrócić.
 4. Kliknij Zwróć potem ponownie kliknij Zwróć, aby potwierdzić tę czynność.

Gdy zwrócisz projekt, uczniowie otrzymają e-maila lub powiadomienie na urządzeniu mobilnym, jeśli mają skonfigurowane takie powiadomienia.

Uwaga: projekty możesz zwracać uczniom bez oceny. 

Zwracanie nieocenionych projektów
Po utworzeniu projektu możesz go skonfigurować jako Bez oceny, jeśli ocena nie jest wymagana.
Uczniowie po ukończeniu zadania klikają Oddaj lub Oznacz jako zrobione w projekcie. Zobacz Przesyłanie projektu.
Uwaga: jeśli uczeń nie kliknie Oddaj lub Oznacz jako zrobione przed terminem, projekt zostanie oznaczony jako „Nieoddany”. Jeśli nie ma podanego terminu, projekt jest oznaczony jako „Przypisany”.
Następnie możesz sprawdzić zadania uczniów i zwrócić je.

Zwracanie nieocenionego projektu

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia potem Zadania potem wybierz projekt. Nie widzisz strony Zadania?
 3. Kliknij pole obok każdego ucznia, którego projekt chcesz zwrócić.
 4. Kliknij Zwróć potem ponownie kliknij Zwróć, aby potwierdzić tę czynność.

Gdy zwrócisz projekt, uczniowie otrzymają e-maila lub powiadomienie na urządzeniu mobilnym, jeśli mają skonfigurowane takie powiadomienia.

Zmienianie oceny

Po zwróceniu projektu uczniowi możesz nadal zmienić wystawioną ocenę. Uczniowie mogą też edytować i dokończyć projekt, a następnie oddać go jeszcze raz. Możesz wtedy zmienić ocenę i ponownie zwrócić projekt.

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia potem Zadania potem wybierz projekt. Nie widzisz strony Zadania?
 3. Kliknij nazwisko ucznia, którego ocenę chcesz zmienić.
 4. Kliknij ocenę i wpisz nową wartość.
  Ocena zostanie zapisana automatycznie.
 5. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Aby wrócić na stronę Zadania uczniów, kliknij Zamknij Zamknij.
  • Aby natychmiast zwrócić projekt uczniowi, kliknij Zwróć potem Aktualizuj.

Uwaga: aby poinformować uczniów o nowych ocenach, musisz ponownie zwrócić projekty.

Wyświetlanie historii ocen i przesyłania projektu

Możesz zobaczyć, jak zmieniła się ocena za projekt i ile razy uczeń go przesłał.

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia potem Zadania potem wybierz projekt. Nie widzisz strony Zadania?
 3. Kliknij nazwisko ucznia.
 4. U góry kliknij Więcej Więcej potem Zobacz historię.
Eksportowanie ocen
Ta funkcja jest dostępna tylko w komputerowej wersji Classroom. Aby zobaczyć instrukcje, kliknij Komputer.

Moje zajęcia nie zawierają strony Zadania

Wyświetlanie projektów uczniów
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia potem wybierz projekt.
 3. Kliknij Zadania uczniów, aby sprawdzić, kto oddał zadanie, a kto jeszcze tego nie zrobił.
 4. Kliknij nazwisko ucznia, aby wyświetlić jego oddane zadanie.
 5. (Opcjonalnie) Aby otworzyć i sprawdzić plik załączony przez ucznia, kliknij miniaturkę.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz, kliknij Dodaj prywatny komentarz, wpisz jego treść i kliknij Opublikuj Opublikuj.
 7. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Zamknij Zamknij potem Instrukcje potem Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz jego treść i kliknij Opublikuj Opublikuj.
Wystawianie ocen i zwracanie projektów

W każdym dokumencie na Dysku możesz wprowadzać zmiany i dodawać komentarze. Wszystko zostanie automatycznie zapisane, a uczeń będzie mógł przejrzeć Twoje uwagi, gdy ponownie otworzy dokument.

Możesz też dodawać komentarze bezpośrednio do prac uczniów. Dowiedz się więcej o pisaniu notatek w pracach uczniów.

Uczniowie nie mogą edytować żadnych plików załączonych do projektu, który został oddany, dopóki nauczyciel go nie zwróci.

Ocenianie projektu

 1. Kliknij Classroom Classroom.

 2. Kliknij zajęcia potem wybierz projekt.
 3. Kliknij Zadania uczniów.
 4. (Opcjonalnie) Domyślna wartość punktowa to 100. Aby to zmienić, kliknij wartość punktową. Wpisz inną wartość lub wybierz Bez oceny potem Zapisz.
 5. Kliknij nazwisko ucznia.
 6. Kliknij Oceń i wpisz ocenę.
  Ocena zostanie zapisana automatycznie.

  Uwaga: w przypadku ocen ułamkowych w Classroom są obsługiwane dwa miejsca po przecinku. Jeśli wpiszesz więcej niż dwie cyfry po przecinku, ocena zostanie zaokrąglona. Jeśli na przykład wpiszesz ocenę 88,725, zostanie ona zaokrąglona do 88,73.

 7. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz, kliknij Dodaj prywatny komentarz, wpisz jego treść i kliknij Opublikuj Opublikuj.
 8. Aby wrócić na stronę Do zrobienia ucznia, kliknij Zamknij Zamknij.
 9. (Opcjonalnie) Aby dodać komentarz do zajęć, kliknij Instrukcje potem Dodaj komentarz do zajęć. Wpisz jego treść i kliknij Opublikuj Opublikuj.

Uwaga: oceny są zapisywane automatycznie. Aby powiadomić uczniów o ocenach, musisz zwrócić im projekty. Projekty możesz zwrócić podczas innej sesji. Komentarze prywatne wpisane podczas oceniania nie są zapisywane, chyba że od razu zwrócisz projekt.

Zwracanie projektu

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia potem wybierz projekt.
 3. Kliknij Zadania uczniów.
 4. Kliknij pole obok każdego ucznia, którego projekt chcesz zwrócić. Kliknij Zwróć i potwierdź tę czynność.

Uwaga: gdy zwrócisz projekt, uczniowie otrzymają e-maila lub powiadomienie na urządzeniu mobilnym, jeśli mają skonfigurowane takie powiadomienia.

Zwracanie nieocenionych projektów
Po utworzeniu projektu możesz go skonfigurować jako Bez oceny, jeśli ocena nie jest wymagana.
Uczniowie po ukończeniu zadania klikają Oddaj lub Oznacz jako zrobione w projekcie. Zobacz Przesyłanie projektu.
Uwaga: jeśli uczeń nie kliknie Oddaj lub Oznacz jako zrobione przed terminem, projekt zostanie oznaczony jako „Nieoddany”. Jeśli nie ma podanego terminu, projekt jest oznaczony jako „Przypisany”.
Następnie możesz sprawdzić zadania uczniów i zwrócić je.
Zwracanie nieocenionego projektu
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia potem wybierz projekt.
 3. Kliknij Zadania uczniów.
 4. Kliknij pole obok każdego ucznia, którego projekt chcesz zwrócić.
 5. Kliknij Zwróć potem ponownie kliknij Zwróć, aby potwierdzić tę czynność.

Uwaga: gdy zwrócisz projekt, uczniowie otrzymają e-maila lub powiadomienie na urządzeniu mobilnym, jeśli mają skonfigurowane takie powiadomienia.

Zmienianie oceny

Po zwróceniu projektu uczniowi możesz nadal zmienić wystawioną ocenę. Uczniowie mogą też edytować i dokończyć projekt, a następnie oddać go jeszcze raz. Możesz wtedy zmienić ocenę i ponownie zwrócić projekt.

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia potem wybierz projekt.
 3. Kliknij Zadania uczniów.
 4. Kliknij nazwisko ucznia, którego ocenę chcesz zmienić.
 5. Kliknij ocenę i wpisz nową wartość.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz, kliknij Dodaj prywatny komentarz, wpisz jego treść i kliknij Opublikuj Opublikuj.
 7. Aby wrócić na stronę Zadania uczniów, kliknij Zamknij Zamknij.

Uwaga: nowa ocena zostanie zapisana automatycznie. Aby poinformować uczniów o nowych ocenach, musisz ponownie zwrócić projekty.

Wyświetlanie historii ocen i przesyłania projektu

Możesz zobaczyć, jak zmieniła się ocena za projekt i ile razy uczeń go przesłał.

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia potem wybierz projekt.
 3. Kliknij Zadania uczniów.
 4. Kliknij nazwisko ucznia.
 5. U góry kliknij Więcej Więcej potem Zobacz historię.
Eksportowanie ocen
Ta funkcja jest dostępna tylko w komputerowej wersji Classroom. Aby zobaczyć instrukcje, kliknij Komputer.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?