Tworzenie pytania

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.

Jako nauczyciel możesz publikować w Classroom pytania jednokrotnego wyboru lub z krótką odpowiedzią. Po opublikowaniu pytania możesz sprawdzić, ilu uczniów na nie odpowiedziało. Możesz też zapisywać wersje robocze pytań do opublikowania w późniejszym terminie oraz zadawać pytania wybranym uczniom.

Tworzenie pytania
W przypadku zajęć utworzonych po 17 kwietnia 2019 roku posty publikowane na stronie Zadania pojawiają się u góry.

Podczas tworzenia pytania możesz:

Tworzenie pytania

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. U góry kliknij Utwórz a potem Pytanie.
 4. Wpisz pytanie i instrukcje.
 5. W przypadku pytań z krótką odpowiedzią każdy uczeń może edytować swoje odpowiedzi i dodawać komentarze do odpowiedzi innych uczniów. Możesz włączać i wyłączać te opcje.
  • Uczniowie mogą edytować odpowiedź – aby umożliwić uczniom edytowanie odpowiedzi po przesłaniu, ustaw przełącznik w pozycji włączonej "".

   Uwaga: uczniowie mogą edytować swoją odpowiedź tylko przed wystawieniem oceny.

  • Uczniowie mogą sobie odpowiadać – aby umożliwić uczniowi wyświetlanie i komentowanie odpowiedzi innych uczniów po udzieleniu swojej odpowiedzi na pytanie, ustaw przełącznik w pozycji włączonej "".
   Aby uniemożliwić uczniom wyświetlanie odpowiedzi innych osób, ustaw przełącznik w pozycji wyłączonej "".

Uwaga: pytania z krótkimi odpowiedziami nie mają limitu znaków.

Wybieranie zajęć

W sekcji Dla: kliknij strzałkę w dół "" a potem wybierz zajęcia, które chcesz uwzględnić.

Uwaga: nie możesz opublikować pytania dla poszczególnych uczniów z różnych zajęć. Posty dodawane na kilku zajęciach są udostępniane wszystkim uczniom, którzy biorą w nich udział.

Przypisywanie do jednego lub kilku uczniów

Domyślnie pytanie jest publikowane dla wszystkich uczniów, którzy biorą udział w zajęciach. Możesz jednak wysłać je indywidualnie do wybranych uczniów na jednych zajęciach. Jeśli publikujesz pytanie na więcej niż jednych zajęciach, nie możesz wybrać poszczególnych uczniów, którzy je otrzymają. Nie możesz też wysłać go do więcej niż 100 wybranych uczniów naraz.

 1. Obok opcji Wszyscy uczniowie kliknij strzałkę w dół "" a potem Wszyscy uczniowie, by odznaczyć tę opcję.
 2. Przydziel pytanie wybranym uczniom.

  Uwaga: na stronie Strumień w pytaniu zobaczysz liczbę uczniów, którym je zadano.Aby wyświetlić ich nazwiska, kliknij liczbę uczniów.

Dodawanie kategorii ocen

W przypadku organizacji możesz dodawać kategorie ocen do pytań. Dzięki kategoriom ocen Ty i Twoi uczniowie możecie się łatwo zorientować, czy dane pytanie to na przykład Praca domowa czy Wypracowanie. Nauczyciele widzą też kategorie na stronie Oceny.

W sekcji Kategoria ocen kliknij strzałkę w dół "" a potem wybierz kategorię z menu.
Więcej informacji o kategoriach ocen znajdziesz w artykułach Dodawanie kategorii ocen do postów oraz Konfigurowanie ocen.

Zmienianie liczby punktów

Możesz zmienić liczbę punktów uzyskiwanych za odpowiedź na pytanie lub oznaczyć je jako pytanie z odpowiedzią bez oceny. Domyślnie pytania mają wartość 100 punktów.

 1. W sekcji Punkty kliknij wartość.
 2. Wpisz nową liczbę punktów lub wybierz Bez oceny.
  Uwaga: po udzieleniu odpowiedzi na pytanie bez oceny uczniowie klikają Oddaj. Jeśli uczeń nie odpowie na pytanie w terminie, stan zadania zmieni się na Nieoddane lub Oddane po terminie. Zadania bez terminu mają stan Przypisane.

Tworzenie pytania jednokrotnego wyboru

 1. Obok opcji Krótka odpowiedź kliknij strzałkę w dół "" a potem Jednokrotny wybór.
 2. Kliknij Opcja 1 i wpisz pierwszą odpowiedź.
 3. Klikając Dodaj opcję, możesz dodawać kolejne odpowiedzi.
 4. (Opcjonalnie) Aby usunąć opcję, kliknij Usuń "" obok niej.
 5. Domyślnie, gdy uczniowie oddadzą pytanie, zobaczą podsumowanie odpowiedzi.Aby wyłączyć tę funkcję, obok opcji Uczniowie mogą zobaczyć podsumowanie odpowiedzi ustaw przełącznik w pozycji wyłączonej "".

Dodawanie terminu (daty i godziny)

Domyślnie pytanie nie ma terminu. Aby to zmienić:

 1. W sekcji Termin kliknij strzałkę w dół "".
 2. Obok opcji Brak terminu kliknij strzałkę w dół "".
 3. Kliknij datę w kalendarzu.
 4. (Opcjonalnie) Aby ustawić godzinę udzielenia odpowiedzi, kliknij Godzinaa potempodaj godzinę.
  Uwaga: jeśli zadanie nie zostanie oddane na czas, będzie oznaczone jako Nieoddane (spóźnione) lub Oddane po terminie. Z tego względu, jeśli zadanie ma zostać oddane do godziny 9:00, ustaw godzinę 9:01. Instrukcje sprawdzania stanu zadań znajdziesz w temacie Wyświetlanie stanu zadania i odpowiedzi uczniów.

Dodawanie tematu

 1. W sekcji Temat kliknij strzałkę w dół "".
 2. Wybierz odpowiednią opcję:
  • Aby dodać temat, kliknij Utwórz temat i wpisz jego treść. 
  • Aby wybrać temat z listy, kliknij go.

Dowiedz się, jak porządkować strumień zajęć.

Dodawanie załączników

Do pytania możesz dodawać załączniki, na przykład pliki z Dysku Google, linki lub filmy z YouTube.

Aby przesłać plik, kliknij Dołącz "". Wybierz plik i kliknij Prześlij.

Aby dołączyć plik z Dysku Google:

 1. Kliknij Dysk "".
 2. Wybierz element i kliknij Dodaj.
  Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do pytania, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

Aby dołączyć film z YouTube, kliknij YouTube "" i wybierz opcję:

 • Aby wyszukać film, który chcesz załączyć:
  1. W polu wyszukiwania wpisz słowa kluczowe i kliknij Szukaj "".
  2. Kliknij film a potem Dodaj.
 • Aby dołączyć link do filmu:
  1. Kliknij Adres URL.
  2. Wpisz URL i kliknij Dodaj.

Aby dołączyć link, kliknij Link "", wpisz URL i kliknij Dodaj link.

Aby usunąć załącznik, kliknij Usuń "" obok niego.

Publikowanie pytania, planowanie jego opublikowania i zapisywanie wersji roboczej

Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do pytania, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

Aby od razu opublikować pytanie, kliknij Zapytaj.

Aby zaplanować opublikowanie pytania w późniejszym terminie:

 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby utworzyć pytanie i wybrać zajęcia.
  • Aby dodać to samo pytanie do wielu zajęć, wybierz wszystkie zajęcia, które chcesz uwzględnić.
 2. Obok opcji Zapytaj kliknij strzałkę w dół "" a potem Zaplanuj.
 3. Obok terminu kliknij strzałkę w dół "" i wybierz datę oraz godzinę publikacji dla poszczególnych zajęć.
  • W krajach, gdzie używany jest 12-godzinny format czasu, Classroom zakłada, że wpisana godzina jest godziną popołudniową, chyba że wskażesz inaczej.
 4. Tylko w przypadku wielu zajęć:
  • (Opcjonalnie) Wybierz termin i temat zajęć.
  • (Opcjonalnie) Aby skopiować wybraną godzinę i datę zajęć do wszystkich kolejnych zajęć, kliknij Skopiuj ustawienia do wszystkich zajęć.
 5. Kliknij Zaplanuj. Pytanie zostanie automatycznie opublikowane we wskazanym terminie.
  Uwaga: zaplanowane pytania mogą być opóźnione o maksymalnie 5 minut w stosunku do czasu publikacji.

Aby zapisać wersję roboczą pytania, obok opcji Zapytaj kliknij strzałkę w dół "" a potem Zapisz wersję roboczą.

Aby wyświetlić zaplanowane pytania i wersje robocze, kliknij Zadania.

Edytowanie pytania

Uwaga: jeśli zmodyfikujesz pytanie opublikowane na kilku zajęciach, to nie zostanie ono zmienione na wszystkich z nich. Zmiany zostaną zastosowane tylko na tych zajęciach, z których poziomu je wprowadzisz.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. Obok pytania kliknij Więcej "" a potem Edytuj.
 4. Wybierz odpowiednią opcję:
  • W przypadku opublikowanego pytania: wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.
  • W przypadku zaplanowanego pytania: wprowadź zmiany i kliknij Zaplanuj.
  • W przypadku wersji roboczej pytania: wprowadź zmiany,a następnie obok opcji Zapytaj kliknij strzałkę w dół "" a potem Zapisz wersję roboczą.
Dodawanie komentarzy do pytania
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. U góry kliknij Zadania a potem wybierz pytanie a potem Wyświetl pytanie.
 3. Aby dodać komentarz do zajęć, u góry kliknij Pytanie.
 4. Kliknij Dodaj komentarz do zajęć, wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.
Ponowne używanie pytania
Jeśli chcesz opublikować istniejące pytanie na innych zajęciach, przeczytaj temat Ponowne używanie postów.
Usuwanie pytania

Jeśli usuniesz pytanie, wszystkie powiązane z nim oceny i komentarze zostaną usunięte. Wszystkie załączniki i pliki utworzone przez Ciebie lub uczniów będą nadal dostępne na Dysku Google.

Ostrzeżenie! Usuniętego pytania nie można przywrócić.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. Obok pytania kliknij Więcej "" a potem Usuń.
 4. Aby potwierdzić, ponownie kliknij Usuń.

Umożliwianie uczniom wyświetlania i dodawania komentarzy do pytania

Podczas tworzenia pytania możesz poinstruować uczniów, by dodali komentarze do zajęć. Mogą oni czytać komentarze dotyczące zajęć i odpowiadać na nie zarówno w przypadku pytań jednokrotnego wyboru, jak i pytań z krótką odpowiedzią. Uczniowie mogą też wysyłać prywatne komentarze do nauczycieli.

Więcej informacji o zarządzaniu komentarzami uczniów znajdziesz w artykule Ustawianie uprawnień uczniów do publikowania i udostępniania.

Powiązane artykuły

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false