Kysymyksen luominen

Tämä artikkeli on tarkoitettu opettajille

Opettajat voivat julkaista Classroomiin monivalintakysymyksiä ja kysymyksiä, joihin vastataan lyhyesti. Kysymyksen julkaisemisen jälkeen voit seurata vastanneiden oppilaiden määrää Striimi-sivulla. Voit myös tehdä luonnoksia myöhemmin julkaistavista kysymyksistä tai julkaista kysymyksen yksittäisille oppilaille.

Kun oppilaat ovat palauttaneet valmiit työt, voit arvostella ja palauttaa ne takaisin oppilaille.

Kysymyksen luominen
Huhtikuun 17. päivän 2019 jälkeen luoduissa ryhmissä Tehtävät-sivun viestit näkyvät yläreunassa.

Kun luot kysymyksen, voit

Kysymyssivun avaaminen

 1. Napauta Classroom Classroom ja sitten valitse ryhmä.
 2. Napauta Tehtävät.
 3. Napauta Lisää ja sitten Kysymys Luo kysymys.
 4. Kirjoita kysymys ja mahdolliset ohjeet.
 5. Lyhyissä kysymyksissä oppilaat voivat kommentoida toistensa vastauksia ja muokata vastaustaan. Voit ottaa nämä asetukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
  • Oppilaat voivat kommentoida toistensa vastauksia – Voit sallia oppilaiden katsella ja kommentoida luokkatovereiden vastauksia sen jälkeen, kun he ovat vastanneet kysymykseen, napauttamalla valitsimen käytössä-asentoon .
   Jos haluat estää oppilaita näkemästä toistensa vastauksia, napauta valitsin pois käytöstä ‑asentoon .
  • Oppilaat voivat muokata vastausta – Voit sallia oppilaiden muokata vastaustaan lähettämisen jälkeen napauttamalla valitsimen käytössä-asentoon .

Huom. Lyhyissä kysymyksissä ei ole merkkirajoitusta.

Julkaiseminen yhdelle tai useammalle ryhmälle

 1. Napauta ryhmän nimen vierestä Seuraava Seuraava.
 2. Valitse mahdolliset muut ryhmät ja napauta Valmis.

  Huom. Et voi postata eri kursseilla oleville yksittäisille oppilaille. Useisiin ryhmiin julkaistut viestit jaetaan ryhmien kaikille oppilaille.

Määrittäminen yhdelle tai useammalle oppilaalle

Kysymys postataan oletuksena kaikille ryhmän oppilaille, mutta voit lähettää kysymyksen myös yksittäisille oppilaille. Et kuitenkaan voi lähettää kysymystä yksittäisille oppilaille, elleivät kaikki heistä ole samalla kurssilla. Et voi myöskään postata yli 100 oppilaalle kerrallaan.

 1. Napauta Kaikki oppilaat ja poista sitten valinta napauttamalla Kaikki oppilaat.
 2. Valitse oppilaat napauttamalla heidän nimiään.
 3. Napauta Valmis.

  Huom. Näet kysymyksen saaneiden oppilaiden lukumäärän Striimi-sivulla. Saat oppilaiden nimet näkyviin napauttamalla kysymyksen kohdalta [lukumäärä] oppilasta.

Arvosanaluokan lisääminen

Voit pitää kysymykset järjestyksessä lisäämällä niihin arvosanaluokat. Arvosanaluokat osoittavat sinulle ja oppilaillesi, mihin luokkaan kukin kysymys kuuluu. Luokkia voivat olla esimerkiksi Kotitehtävät ja Esseet. Opettajat näkevät luokat myös Arvosanat-sivulla. 

Voit lisätä kysymykselle luokan mobiililaitteella, mutta luokkia voi luoda vain tietokoneella.

 1. Valitse Arvosanaluokka-kohdan vierestä Ei kategoriaa.
 2. Valitse haluamasi arvosanaluokka.

Lisätietoja saat Arvosanaluokan lisääminen postauksiin ‑artikkelista.

Pistemäärän muuttaminen

Voit muuttaa kysymyksen pistemäärää tai määrittää, että kysymyksestä ei anneta arvosanaa. Kysymyksen enimmäispistemäärä on oletuksena 100. 

 1. Napauta arvoa Pisteet-kohdan vierestä.
 2. Kirjoita uusi pistemäärä tai napauta Ei arvostella.
  Huom. Jos työtä ei arvostella, oppilas valitsee Palauta. Jos oppilas ei palauta työtä ennen viimeistä palatuspäivää, työn tilana näkyy Puuttuu tai Palautettu myöhässä.  
 3. Napauta Tallenna.

Monivalintakysymyksen luominen

 1. Napauta Lyhyt vastaus ja sitten Monivalinta.
 2. Napauta 1. vaihtoehto ja kirjoita ensimmäinen vastausvaihtoehto.
 3. Lisää vaihtoehtoja napauttamalla Lisää vaihtoehto.
 4. (Valinnainen) Jos haluat poistaa vaihtoehdon, napauta sen vierestä Poista .
 5. Kun oppilaat ovat vastanneet kysymykseen, he näkevät oletuksena yhteenvedon ryhmän vastauksista. Jos haluat poistaa tämän ominaisuuden käytöstä, napauta Oppilaat näkevät kurssin yhteenvedon ‑kohdan vieressä oleva valitsin pois käytöstä ‑asentoon .

Palautuspäivän tai ‑ajan lisääminen

Oletuksena vastauksella ei ole palautuspäivää. Voit lisätä palautuspäivän seuraavasti:

 1. Napauta Palautuspäivä, valitse päivämäärä ja napauta OK.
 2. (Valinnainen) Jos haluat lisätä palautusajan, napauta Aika, kirjoita kellonaika ja napauta OK.
  Huom. Työn tilaksi merkitään Puuttuu tai Palautettu myöhässä heti palautuspäivänä tai ‑aikana.

Aiheen lisääminen

 1. Napauta Ei aihetta.
 2. Valitse sopiva vaihtoehto:
  • Luo uusi aihe napauttamalla Lisää aihe ja kirjoittamalla aiheen nimi.
  • Valitse aihe luettelosta napauttamalla sitä.
 3. Napauta Tallenna.

Lue lisää striimin järjestämisestä.

Liitteiden lisääminen

Voit lisätä kysymykseen Drive-tiedostoja, linkkejä, kuvia tai valokuvia.

Napauta Liitä "" ja valitse sopiva vaihtoehto:

Jos haluat liittää Drive-kohteen, napauta Drive  ja napauta kohdetta.
Huom. Jos näet viestin, jonka mukaan sinulla ei ole oikeutta liittää tiedostoa, napauta Kopioi. Classroom tekee kopion, joka liitetään kysymykseen, ja tallentaa sen ryhmän Drive-kansioon.

Jos haluat liittää linkin, napauta Linkki , kirjoita URL-osoite ja napauta Lisää.

Jos haluat liittää laitteella olevan tiedoston, napauta Tiedosto Lataa ja valitse haluamasi tiedosto.

Jos haluat liittää valokuvan, napauta Valitse kuva ja valitse haluamasi kuva.

Jos haluat ottaa kuvan, napauta Käytä kameraa. Ota kuva ja napauta Käytä kuvaa.

Jos haluat poistaa liitteen, napauta sen vierestä Poista .

Kysymyksen julkaiseminen, ajoittaminen ja luonnoksen tallentaminen

Huom. Jos näet viestin, jonka mukaan sinulla ei ole oikeutta liittää tiedostoa, napauta Kopioi. Classroom tekee kopion, joka liitetään kysymykseen, ja tallentaa sen ryhmän Drive-kansioon.

Jos haluat julkaista kysymyksen heti, napauta Lähetä Julkaise.

Jos haluat ajoittaa kysymyksen julkaistavaksi myöhemmin, napauta Lisää ja sitten Aikatauluta.

 1. Napauta Ajoita: päivä ‑kohdasta päivämäärää ja valitse päivämäärä ja aika.
 2. Napauta Aikatauluta. Kysymys postataan automaattisesti ajoitettuna päivänä ja aikana.

  Huom. Jos haluat ajoittaa kysymyksen toisellekin ryhmälle, ajoita se ensin yhdelle ryhmälle ja käytä kysymystä sitten uudelleen toisessa ryhmässä.

Jos haluat tallentaa kysymyksen luonnoksena, napauta Lisää ja sitten Tallenna muutokset.

Voit nähdä ajoitetut kysymykset ja kysymysluonnokset napauttamalla Tehtävät.

Kysymyksen muokkaaminen

Huom. Jos kysymys on julkaistu useammalle ryhmälle, sen muokkaaminen yhdessä ryhmässä ei aiheuta muutoksia kysymykseen muissa ryhmissä.

 1. Napauta Classroom Classroom ja sitten valitse ryhmä.
 2. Napauta Tehtävät
 3. Pyyhkäise kysymyksen kohdalta vasemmalle ja sitten napauta Muokkaa .
 4. Valitse sopiva vaihtoehto:
  • Julkaistu tai ajoitettu kysymys: Tee muutokset ja napauta Tallenna tai Aikatauluta.
  • Kysymysluonnos: Tee muutokset ja napauta Lisää ja sitten Tallenna muutokset.
Koko ryhmälle tarkoitetun kommentin lisääminen kysymykseen
 1. Napauta Classroom Classroom ja sitten valitse ryhmä.
 2. Napauta näytön yläreunasta Tehtävät ja sitten valitse kysymys.
 3. Napauta näytön yläreunasta Kysymys.
 4. Napauta näytön alareunasta Lisää kommentti, kirjoita kommenttisi ja valitse Julkaise Julkaise.
Kysymyksen käyttäminen uudelleen

Jos haluat käyttää kysymyksen uudelleen, tutustu ohjeartikkeliin Viestin käyttäminen uudelleen.

Kysymyksen poistaminen

Jos poistat kysymyksen, kaikki siihen liittyvät arvosanat ja kommentit poistetaan. Luomasi tai oppilaiden luomat liitteet ja tiedostot ovat kuitenkin edelleen käytettävissä Google Drivessa.

Varoitus! Kysymyksen poistoa ei voi kumota.
 1. Napauta Classroom Classroom ja sitten valitse ryhmä.
 2. Napauta Tehtävät
 3. Pyyhkäise kysymyksen kohdalta vasemmalle ja sitten napauta Poista Roskakori. Vahvista napauttamalla uudelleen Poista.

Oppilaiden mahdollisuus julkaista ja lukea kysymystä koskevia kommentteja

Kun luot kysymyksen, voit kertoa ohjeissa, että haluat oppilaiden julkaisevan kommentteja, jotka näkyvät koko ryhmälle. Sekä monivalintakysymyksissä että lyhyissä kysymyksissä oppilaat voivat lukea ryhmän kommentteja ja vastata niihin. Lisäksi oppilaat voivat lähettää yksityisiä kommentteja opettajille.

Lue lisää oppilaiden kommenttien hallinnoinnista Oppilaiden julkaisu- ja kommentointioikeuksien määrittäminen ‑artikkelista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?