ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ส่งงาน

คุณสามารถดูงานที่ได้รับมอบหมายในสตรีมของชั้นเรียน จากนั้นทำงานให้เสร็จและส่งทางออนไลน์ได้ใน Classroom ครูจะมองเห็นในสตรีมของชั้นเรียนทันทีว่ามีนักเรียนส่งงาน

คุณสามารถส่งงานได้ 2 วิธี ดังนี้

 • ดูหัวข้อส่งงาน หากคุณต้องการแนบไฟล์ลงในงาน
 • ดูหัวข้อทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้น หากคุณไม่ต้องการแนบไฟล์ใด

คุณสามารถแก้ไขงานได้หลังจากที่ส่งแล้ว แต่งานที่ส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นหลังจากวันที่ครบกำหนดจะถูกทำเครื่องหมายว่าล่าช้า

ส่งงาน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน

หากมีแบบฟอร์มแนบไปกับงาน

 1. คลิกแบบฟอร์มและตอบคำถาม
 2. คลิกส่ง จากนั้น ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้ว และยืนยัน

  หากแบบฟอร์มนี้เป็นงานที่ต้องทำเพียงงานเดียว ระบบจะทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้น

 3. คลิกเปิดงานหากมีงานที่ต้องทำมากกว่านี้

หากมีเอกสารที่มีชื่อของคุณแนบไปกับงาน

หากครูแนบเอกสารที่มีชื่อของคุณในชื่อเอกสาร นี่คือสำเนาส่วนบุคคลเพื่อให้คุณตรวจสอบและแก้ไข ครูจะสามารถตรวจสอบความคืบหน้าระหว่างทำงานก่อนคุณคลิกส่งได้

 1. คลิกภาพขนาดย่อเพื่อเปิดดูข้อมูล
 2. (ไม่บังคับ) ป้อนข้อมูลของคุณ
 3. คลิกส่ง

เมื่อคุณส่งงาน ครูจะเห็นเอกสารที่มีชื่อของคุณกำกับอยู่

แนบหรือสร้างไฟล์แนบสำหรับงานของคุณ

 1. หากครูแนบไฟล์มาด้วย ให้คลิกภาพขนาดย่อเพื่อเปิดดูข้อมูล
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการแนบไฟล์ ให้ทำดังนี้
  1. ถัดจากเพิ่ม ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น ไดรฟ์ ไดรฟ์, ลิงก์ ลิงก์ หรือไฟล์ แนบ
  2. เลือกไฟล์แนบหรือป้อน URL สำหรับลิงก์ แล้วคลิกเพิ่ม
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการสร้างไฟล์แนบใหม่ ให้ทำดังนี้
  1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างปุ่มสร้างแล้วเลือกประเภทไฟล์

   ไฟล์ใหม่จะปรากฏภายใต้งานของคุณ

  2. คลิกที่ไฟล์แล้วป้อนข้อมูล

  หมายเหตุ: คุณสามารถแนบหรือสร้างไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์

 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการนำไฟล์แนบออก ให้คลิกนำออก ลบ
 5. (ไม่บังคับ) เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูแล้วคลิกโพสต์
 6. คลิกส่ง แล้วยืนยัน

  Click Turn In

  สถานะของงานจะเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: คุณยังเข้าถึงงานในหน้าสิ่งที่ต้องทำ หรือในปฏิทินของชั้นเรียนได้เช่นกัน

ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. (ไม่บังคับ) เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูแล้วคลิกโพสต์
 4. คลิกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น แล้วยืนยัน

  สถานะของงานจะเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: คุณยังเข้าถึงงานในหน้าสิ่งที่ต้องทำ หรือในปฏิทินของชั้นเรียนได้เช่นกัน

แก้ไขงานหลังจากส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกยกเลิกการส่ง แล้วยืนยัน

  Click Unsubmit

  ยกเลิกการส่งงานนี้เรียบร้อยแล้ว  อย่าลืมส่งงานนี้อีกครั้งก่อนวันครบกำหนด

 4. แก้ไขตามต้องการ
 5. (ไม่บังคับ) แนบไฟล์หรือลิงก์ใหม่
 6. (ไม่บังคับ) เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูแล้วคลิกโพสต์
 7. คลิกส่ง แล้วยืนยัน

  Click Turn In

  สถานะของงานจะเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: คุณยังเข้าถึงงานในหน้าสิ่งที่ต้องทำ หรือในปฏิทินของชั้นเรียนได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญ: งานที่ส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นหลังจากวันที่ครบกำหนดจะถูกทำเครื่องหมายว่าล่าช้า แม้ว่าคุณจะเคยส่งงานก่อนหน้าวันที่ครบกำหนดแล้วก็ตาม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false