ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ถ้าต้องการทดลองใช้ Google Classroom ลงชื่อสมัครใช้ที่นี่!

ส่งงาน

คุณสามารถส่งงานได้ 2 วิธี ดังนี้

 • หากต้องการแนบไฟล์ไปกับงาน ให้ทำตามขั้นตอนในการส่งงาน
 • หากไม่ต้องการแนบไฟล์ ให้ทำตามขั้นตอนในการทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้น

คุณสามารถแก้ไขงานได้หลังจากที่ส่งแล้ว แต่งานที่ส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นหลังจากวันที่ครบกำหนดจะถือว่าล่าช้า

ส่งงาน

ครูสามารถดูและแก้ไขไฟล์ที่คุณแนบหรือสร้างขึ้นสำหรับงานได้ ก่อนที่คุณจะคลิกส่ง ซึ่งมีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการให้ครูช่วยตรวจดูไฟล์ ก่อนจะส่งงานให้ครูอย่างเป็นทางการ 

ถ้าเปิดงานใน Google เอกสาร คุณสามารถคลิกส่งที่มุมด้านบนได้ จะมีตัวเลือกสำหรับเพิ่มข้อความส่วนตัวถึงครูได้ หากต้องการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน

  หมายเหตุ: คุณจะเข้าถึงงานของตัวเองได้ในหน้างานหรือในปฏิทินชั้นเรียน

 3. ถ้าครูใช้ Google ฟอร์ม ให้คลิกที่ฟอร์มแล้วตอบคำถาม คลิกส่ง

  หากฟอร์มนี้เป็นงานที่ต้องทำเพียงงานเดียว ระบบจะทำเครื่องหมายที่งานโดยอัตโนมัติว่าเสร็จสิ้น

 4. ถ้ายังมีงานอื่นที่ต้องทำ ให้คลิกเปิดงาน

 5. ถ้าครูแนบรายการจาก Google ไดรฟ์ ให้คลิกภาพขนาดย่อเพื่อเปิดดูข้อมูล
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการแนบไฟล์ ให้ทำดังนี้
  1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างเพิ่ม
  2. คลิกไดรฟ์ ไดรฟ์ ลิงก์ ลิงก์ หรือไฟล์ แนบ
  3. เลือกหรือป้อนไฟล์แนบ แล้วคลิกเพิ่ม
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการสร้างไฟล์แนบใหม่ ให้ทำดังนี้
  1. ในส่วนที่ติดกับสร้าง ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกประเภทไฟล์
   ภายใต้งานของคุณ ไฟล์ใหม่จะปรากฏขึ้น
  2. คลิกที่ไฟล์แล้วป้อนข้อมูล
 8. (ไม่บังคับ) หากต้องการนำไฟล์แนบออก ให้คลิกนำออก ลบ
 9. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวถึงครู ให้ป้อนข้อความในช่องนี้แล้วคลิกโพสต์
 10. คลิกส่ง และยืนยัน
  สถานะของงานจะเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้น

ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้น
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน

  หมายเหตุ: คุณจะเข้าถึงงานของตัวเองได้ในหน้างานหรือในปฏิทินชั้นเรียน

 3. (ไม่บังคับ) เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวถึงครู หากต้องการ
 4. คลิกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น และยืนยัน
  สถานะของงานจะเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้น
แก้ไขงานหลังจากส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกยกเลิกการส่ง และยืนยัน
  หมายเหตุ: สถานะของงานนี้จะเปลี่ยนเป็นยกเลิกการส่งแล้ว ดังนั้นโปรดส่งงานนี้อีกครั้งก่อนวันครบกำหนด

 4. แก้ไขงาน
 5. (ไม่บังคับ) แนบไฟล์หรือลิงก์ใหม่
 6. (ไม่บังคับ) เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวถึงครู
 7. คลิกส่ง และยืนยัน
  สถานะของงานจะเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้น

 

สิ่งสำคัญ: งานที่ส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นหลังจากวันที่ครบกำหนดจะทำเครื่องหมายว่าล่าช้า

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร