ส่งงาน

คุณสามารถดูงานที่ได้รับมอบหมายในสตรีมของชั้นเรียน จากนั้นทำงานให้เสร็จและส่งทางออนไลน์ได้ใน Classroom ครูจะมองเห็นในสตรีมของชั้นเรียนทันทีว่ามีนักเรียนส่งงาน

คุณสามารถส่งงานได้ 2 วิธี ดังนี้

 • ดูหัวข้อส่งงาน หากคุณต้องการแนบไฟล์ลงในงาน
 • ดูหัวข้อทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้น หากคุณไม่ต้องการแนบไฟล์ใด

คุณสามารถแก้ไขงานได้หลังจากที่ส่งแล้ว แต่งานที่ส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นหลังจากวันที่ครบกำหนดจะถูกทำเครื่องหมายว่าล่าช้า

ส่งงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน

หากมีแบบฟอร์มแนบไปกับงาน

 1. คลิกแบบฟอร์มและตอบคำถาม
 2. คลิกส่ง แล้ว ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นแล้วและยืนยัน

  หากแบบฟอร์มนี้เป็นงานที่ต้องทำเพียงงานเดียว ระบบจะทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้น

 3. คลิกเปิดงานหากมีงานที่ต้องทำมากกว่านี้

หากมีเอกสารที่มีชื่อของคุณแนบไปกับงาน

หากครูแนบเอกสารที่มีชื่อของคุณในชื่อเอกสาร นี่คือสำเนาส่วนบุคคลเพื่อให้คุณตรวจสอบและแก้ไข ครูจะสามารถตรวจสอบความคืบหน้าระหว่างทำงานก่อนคุณคลิกส่งได้

 1. คลิกภาพขนาดย่อเพื่อเปิดดูข้อมูล
 2. (ไม่บังคับ) ป้อนข้อมูลของคุณ
 3. คลิกส่ง

เมื่อคุณส่งงาน ครูจะเห็นเอกสารที่มีชื่อของคุณกำกับอยู่

แนบหรือสร้างไฟล์แนบสำหรับงานของคุณ

 1. หากครูแนบไฟล์มาด้วย ให้คลิกภาพขนาดย่อเพื่อเปิดดูข้อมูล
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการแนบไฟล์ ให้ทำดังนี้
  1. ถัดจาก "เพิ่ม" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว ไดรฟ์ ไดรฟ์ ลิงก์ ลิงก์ หรือไฟล์ แนบ
  2. เลือกไฟล์แนบหรือป้อน URL สำหรับลิงก์ แล้วคลิกเพิ่ม
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการสร้างไฟล์แนบใหม่ ให้ทำดังนี้
  1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างปุ่ม "สร้าง" แล้วเลือกประเภทไฟล์

   ไฟล์ใหม่จะปรากฏภายใต้งานของคุณ

  2. คลิกที่ไฟล์แล้วป้อนข้อมูล

  หมายเหตุ: คุณสามารถแนบหรือสร้างไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์

 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการนำไฟล์แนบออก ให้คลิกนำออก ลบ
 5. (ไม่บังคับ) เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูแล้วคลิกโพสต์
 6. คลิกส่ง แล้วยืนยัน

  คลิก "ส่ง"

  สถานะของงานจะเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: คุณเข้าถึงงานของตนเองได้ในปฏิทินชั้นเรียน

ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. (ไม่บังคับ) เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูแล้วคลิกโพสต์
 4. คลิกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น แล้วยืนยัน

  สถานะของงานจะเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: คุณเข้าถึงงานของตนเองได้ในปฏิทินชั้นเรียน

แก้ไขงานหลังจากส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกยกเลิกการส่ง แล้วยืนยัน

  คลิก "ยกเลิกการส่ง"

  ยกเลิกการส่งงานนี้เรียบร้อยแล้ว  อย่าลืมส่งงานนี้อีกครั้งก่อนวันครบกำหนด

 4. แก้ไขตามต้องการ
 5. (ไม่บังคับ) แนบไฟล์หรือลิงก์ใหม่
 6. (ไม่บังคับ) เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูแล้วคลิกโพสต์
 7. คลิกส่ง แล้วยืนยัน

  คลิก "ส่ง"

  สถานะของงานจะเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: คุณเข้าถึงงานของตนเองได้ในปฏิทินชั้นเรียน

สิ่งสำคัญ: งานที่ส่งหรือทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นหลังจากวันที่ครบกำหนดจะถูกทำเครื่องหมายว่าล่าช้า แม้ว่าคุณจะเคยส่งงานก่อนหน้าวันที่ครบกำหนดแล้วก็ตาม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร