Een opdracht inleveren

Je levert je werk online in Classroom in. Afhankelijk van het type opdracht en bijlagen zie je Inleveren of Markeren als klaar.

Als je werk dat je hebt ingeleverd wilt bewerken, kun je het inleveren van de opdracht voor de inleverdatum ongedaan maken. Breng je wijzigingen aan en lever de opdracht opnieuw in. Opdrachten die na de uiterste inleverdatum worden ingeleverd of gemarkeerd als klaar, worden gemarkeerd als te laat.

Een opdracht inleveren

Je kunt een of meer bestanden toevoegen aan je werk. Je kunt ook nieuwe bestanden openen in Google Documenten, Presentaties, Spreadsheets en Tekeningen, erin werken en ze vervolgens toevoegen aan je opdracht. Je kunt echter geen bestanden bijvoegen waarvan je niet de eigenaar bent.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk.
 3. Klik op de opdrachtand thenOpdracht bekijken.
 4. Ga als volgt te werk om een item bij te voegen:
  1. Klik onder Jouw werk op Toevoegen of maken and then selecteer Google Drive "", Link Link of Bestand "".
   Bestanden toevoegen of maken in
  2. Selecteer de bijlage of voer de URL in voor een link en klik op Toevoegen.
 5. Ga als volgt te werk om een nieuw document bij te voegen:
  1. Klik onder Jouw werk op Toevoegen of makenand thenDocumenten Documenten, Presentaties "", Spreadsheets "" of Tekeningen Tekening.
   Er wordt een nieuw bestand toegevoegd aan je werk en geopend.

   Bestanden toevoegen of maken in

  2. Klik op het bestand en voer je gegevens in.
 6. Als je een bijlage wilt verwijderen, klik je naast de naam van de bijlage op Verwijderen "".
 7. (Optioneel) Als je een privéreactie wilt toevoegen voor je docent, voer je onder Privéreacties je reactie in en klik je op Posten "".
 8. Klik op Inleveren en bevestig.

  De status van de opdracht verandert in Ingeleverd.

  Klik op Inleveren
  Belangrijk: Als je een foutmelding krijgt wanneer je op Inleveren klikt, neem je contact op met je docent.

Een toetsopdracht inleveren

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand then Schoolwerk.
 3. Klik op de opdrachtand thenOpdracht bekijken.
 4. Klik op het formulier en beantwoord de vragen.
 5. Klik op Verzenden.
  Als het formulier het enige werk is voor de opdracht, verandert de status van de opdracht in Ingeleverd.
 6. Als je meer werk moet doen voor de opdracht, klik je op Opdracht openen.

Een opdracht inleveren met een document dat aan je is toegewezen

Als je docent een document met je naam in de titel heeft bijgevoegd, is dit je persoonlijke kopie om te bekijken en te bewerken. Terwijl je werkt, kan je docent je voortgang controleren voordat je op Inleveren klikt. 

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand then Schoolwerk.
 3. Klik op de opdrachtand thenOpdracht bekijken.
 4. Klik op de afbeelding met je naam om het opdrachtbestand te openen.
 5. Maak je werk in het bestand.
 6. Klik in het document of in Classroom op Inleveren en bevestig dit.

  Klik op Inleveren

  De status van de opdracht verandert in Ingeleverd.
  Belangrijk: Als je een foutmelding krijgt wanneer je op Inleveren klikt, neem je contact op met je docent.

Een opdracht markeren als klaar

Belangrijk: Opdrachten die na de uiterste inleverdatum worden ingeleverd of gemarkeerd als klaar, worden gemarkeerd als te laat, ook als je het werk eerder vóór de inleverdatum had ingeleverd.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand then Schoolwerk.
 3. Klik op de opdrachtand thenOpdracht bekijken.
 4. (Optioneel) Als je een privéreactie wilt toevoegen voor je docent, voer je onder Privéreacties je reactie in en klik je op Posten "".
 5. Klik op Markeren als klaar en bevestig dit.

  De status van de opdracht verandert in Ingeleverd.

Inleveren van een opdracht ongedaan maken

Wil je wijzigingen aanbrengen in een opdracht die je al hebt ingeleverd? Maak het inleveren ongedaan, breng wijzigingen aan en lever het werk opnieuw in.

Belangrijk: Opdrachten die na de uiterste inleverdatum worden ingeleverd of gemarkeerd als klaar, worden gemarkeerd als te laat, ook als je het werk eerder vóór de inleverdatum had ingeleverd. Als je het inleveren van een opdracht ongedaan maakt, moet je de opdracht vóór de uiterste inleverdatum opnieuw inleveren.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand then Schoolwerk.
 3. Klik op de opdrachtand thenOpdracht bekijken.
 4. Klik op Inleveren ongedaan maken en bevestig dit.
  Opmerking: Het inleveren van de opdracht is nu ongedaan gemaakt. Lever de opdracht vóór de uiterste inleverdatum opnieuw in.Klik op

Gerelateerde artikelen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?