Przesyłanie projektu

W strumieniu zajęć możesz zobaczyć zadania, które masz przypisane. Takie zadania musisz wykonać i oddać online w Classroom. Gdy oddasz zadanie, nauczyciel natychmiast otrzymuje powiadomienie w strumieniu zajęć.

Projekt możesz przesłać na dwa sposoby:

 • Jeśli musisz dodać załączniki do projektu, wykonaj czynności związane z oddawaniem projektu.
 • Jeśli nie musisz niczego przesyłać, zobacz, jak oznaczyć projekt jako zrobiony.

Po przesłaniu projektu możesz je edytować. Jednak projekty, które zostały oddane lub oznaczone jako zrobione po terminie, są oznaczane jako spóźnione.

Oddawanie projektu

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia i wybierz projekt.

Jeśli do projektu jest dołączony formularz

 1. Kliknij formularz i odpowiedz na pytania.
 2. Kliknij Prześlij a potem Oznacz jako zrobione i potwierdź tę czynność.

  Jeśli wypełnienie formularza jest jedyną pracą w projekcie, zostanie on oznaczony jako Gotowe.

 3. Jeśli projekt wymaga wykonania innych czynności, kliknij Otwórz projekt.

Jeśli do projektu jest dołączony dokument z Twoim nazwiskiem

Jeśli nauczyciel dołączył do projektu plik z Twoim nazwiskiem, to jest to Twoja osobista kopia do sprawdzenie i edytowania. Nauczyciel może kontrolować Twoją pracę w takim pliku, zanim klikniesz Oddaj.

 1. Kliknij miniaturkę, aby otworzyć i sprawdzić dokument.
 2. (Opcjonalnie) Wpisz wymagane informacje.
 3. Kliknij Oddaj.

Gdy oddasz projekt, nauczyciel otrzyma plik oznaczony Twoim nazwiskiem.

Dołączanie i tworzenie załączników do projektu

 1. Jeśli nauczyciel dołączył do projektu plik, kliknij jego miniaturkę, aby go otworzyć.
 2. (Opcjonalnie) Aby dołączyć materiały do projektu:
  1. Obok Dodaj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Dysk Dysk, Link Link lub Plik Załącz.
  2. Wybierz załącznik lub wpisz adres URL linku i kliknij Dodaj.
 3. (Opcjonalnie) Aby utworzyć nowy załącznik:
  1. Obok Utwórz kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz typ pliku.

   Nowy plik pojawi się w sekcji Twoje zadania.

  2. Kliknij ten plik i wpisz odpowiednie informacje.

  Uwaga: możesz dołączyć i utworzyć więcej niż jeden plik.

 4. (Opcjonalnie) Aby usunąć załącznik, kliknij Usuń Usuń.
 5. (Opcjonalnie) Wpisz prywatny komentarz do nauczyciela i kliknij Opublikuj.
 6. Kliknij Oddaj i potwierdź tę czynność.

  Kliknij Oddaj

  Stan projektu zmieni się na Gotowe.

Uwaga: swoje projekty znajdziesz też w kalendarzu zajęć.

Oznaczanie projektu jako zrobionego

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia i wybierz projekt.
 3. (Opcjonalnie) Wpisz prywatny komentarz do nauczyciela i kliknij Opublikuj.
 4. Kliknij Oznacz jako zrobione i potwierdź tę czynność.

  Stan projektu zmieni się na Gotowe.

Uwaga: swoje projekty znajdziesz też w kalendarzu zajęć.

Edytowanie projektu po jego oddaniu lub oznaczeniu jako zrobiony

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia i wybierz projekt.
 3. Kliknij Wycofaj projekt i potwierdź tę czynność.

  Kliknij Wycofaj zadanie

  Projekt zostanie wycofany.  Pamiętaj o jego ponownym oddaniu w terminie.

 4. Wprowadź zmiany.
 5. (Opcjonalnie) Dołącz nowe pliki lub linki.
 6. (Opcjonalnie) Wpisz prywatny komentarz do nauczyciela i kliknij Opublikuj.
 7. Kliknij Oddaj i potwierdź tę czynność.

  Kliknij Oddaj

  Stan projektu zmieni się na Gotowe.

Uwaga: swoje projekty znajdziesz też w kalendarzu zajęć.

Uwaga: wszystkie projekty oddane lub oznaczone jako zrobione po terminie są oznaczane jako spóźnione, nawet jeśli wcześniej projekt został przesłany w terminie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?