ดูงานของชั้นเรียน

หน้านี้สำหรับนักเรียน

คุณจะดูงานของชั้นเรียนได้หลายวิธี ดังนี้

 • ดูงานที่ใกล้ส่งได้อย่างรวดเร็วในหน้า "ชั้นเรียน"
 • ดูงานทั้งหมดของชั้นเรียนในหน้า "งานของคุณ"
 • กรองงานตามชั้นเรียนในหน้า "สิ่งที่ต้องทำ"
 • ดูงานล่าสุดในหน้า "สตรีม"
 • ดูงานที่จัดเรียงตามหัวข้อในหน้า "งานของชั้นเรียน"

ดูงานที่ใกล้ส่ง

ในหน้าชั้นเรียน คุณจะเห็นงานที่มีกำหนดส่งภายใน 1 สัปดาห์ในการ์ดชั้นเรียน และจะเห็นชื่อพร้อมวันที่ครบกำหนดของรายการต่างๆ สูงสุด 3 รายการ

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูรายละเอียด ให้แตะชื่องานในการ์ดชั้นเรียน

ดูงานทั้งหมดของคุณในชั้นเรียน

คุณจะดูรายชื่องานทั้งหมดได้ในหน้างานของคุณ และดูเกรด ตรวจสอบงาน วันที่ครบกำหนด รวมถึงดูรายชื่องานที่ส่งช้ากว่ากำหนดหรือยังไม่ได้ส่งได้เช่นกัน นอกจากนี้ก็ยังกรองงานตามสถานะต่างๆ ได้ นั่นคือ มอบหมายแล้ว ส่งคืนพร้อมคะแนน หรือเลยกำหนด พร้อมทั้งยังดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ตามต้องการอีกด้วย เช่น ความคิดเห็นหรือไฟล์แนบ

ชั้นเรียนของฉันมีหน้างานของชั้นเรียน

หากไม่มีหน้างานของชั้นเรียน โปรดไปที่นี่แทน

 1. แตะ Classroom Classroom 
 2. แตะชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน งานของชั้นเรียน
 3. แตะงานของคุณ งานของคุณ ที่ด้านบนขวา
  หากต้องการดูรายละเอียดของงาน ให้แตะชื่องาน 
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการกรองงาน ให้แตะตัวกรอง ตัวกรอง แล้วเลือกตัวเลือก มอบหมายแล้ว ส่งคืนพร้อมคะแนน หรือเลยกำหนด
  หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม ให้แตะชื่องาน 

ชั้นเรียนของฉันไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

คุณจะตรวจสอบงานได้แม้ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน 

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน 
 3. แตะงานของคุณ สตรีม ที่ด้านขวาบนของส่วนสตรีม งานของคุณ 
 4. หากต้องการดูรายละเอียดของงาน ให้แตะชื่องาน 
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการกรองงาน ให้แตะตัวกรอง ตัวกรอง แล้วเลือกตัวเลือก มอบหมายแล้ว ส่งคืนพร้อมคะแนน หรือเลยกำหนด
  หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม ให้แตะชื่องาน​​​​

กรองงานตามชั้นเรียน

ในหน้าสิ่งที่ต้องทำ คุณจะเห็นงานที่มีการกรองตามชั้นเรียนและงานทั้งหมดที่มีสถานะต่อไปนี้

 • สิ่งที่ต้องทำ - งานที่ได้รับมอบหมายแต่ยังทำไม่เสร็จ คุณจะเห็นชั้นเรียนและชื่องานซึ่งระบบจัดกลุ่มไว้ในสถานะยังไม่ส่ง ไม่มีวันที่ครบกำหนด กำหนดส่งวันนี้ หรือกำหนดส่งภายในสัปดาห์ หรือหลังจากนั้น
 • เสร็จสิ้น - งานที่ทำเสร็จและส่งแล้ว คุณจะเห็นสถานะของงานว่าส่งแล้วหรือส่งช้า รวมทั้งคะแนนหลังจากที่มีการให้คะแนนแล้ว

หากต้องการดูงาน ให้ทำดังนี้

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านบน
 3. แตะสิ่งที่ต้องทำ (คุณอาจต้องเลื่อนลงไปที่ลงทะเบียน)
  คุณจะเห็นว่าระบบจัดกลุ่มงานไว้ในสถานะยังไม่ส่ง ไม่มีวันที่ครบกำหนด กำหนดส่งพรุ่งนี้ หรือกำหนดส่งภายในสัปดาห์ หรือหลังจากนั้น
 4. (ไม่บังคับ) แตะแท็บตัวกรอง ตัวกรอง แล้ว เลือกชั้นเรียน หากต้องการกรองงานตามชั้นเรียน
 5. (ไม่บังคับ) แตะเพิ่มเติมหากต้องการดูรายชื่อกลุ่มทั้งหมด
  แตะชื่องานเพื่อดูคำสั่งหรือความคิดเห็น
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูงานที่ส่งแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น
  หากมีการให้คะแนนงานแล้ว ระบบจะแสดงคะแนนไว้ด้วย

ดูงานและประกาศล่าสุด

คุณจะดูงานและประกาศล่าสุดได้ในหน้าสตรีม โดยโพสต์ล่าสุดจะอยู่ที่ด้านบนสุดเสมอ

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูคำสั่งหรือความคิดเห็น ให้แตะงานหรือคำถาม

ดูงานที่จัดเรียงตามหัวข้อ

ใช้ได้เมื่อมีหน้างานของชั้นเรียน

ครูอาจจัดเรียงงานในหน้างานของชั้นเรียนตามหัวข้อ เช่น การบ้านหรือเรียงความ

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน งานของชั้นเรียน
 3. มองหาคำถาม คำถาม หรืองาน งาน ใต้หัวข้อ
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูคำสั่งหรือข้อเสนอแนะ ให้แตะที่โพสต์ 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร