Wyświetlanie swoich zadań z zajęć

Ta strona jest przeznaczona dla uczniów.

Swoje zadania z zajęć możesz wyświetlić na wiele sposobów:

 • Szybkie wyświetlanie nadchodzących zadań na stronie Zajęcia
 • Wyświetlanie wszystkich swoich zadań z zajęć na stronie Twoje zadania
 • Filtrowanie zadań według zajęć na stronie Do zrobienia
 • Wyświetlanie najnowszych zadań na stronie Strumień
 • Wyświetlanie zadań uporządkowanych według tematów na stronie Zadania

Szybkie wyświetlanie nadchodzących zadań

Na stronie Zajęcia na karcie zajęć możesz zobaczyć zadania, które należy oddać w ciągu tygodnia. Są tu widoczne nazwy i terminy maksymalnie trzech zadań.


 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. (Opcjonalnie) Aby zobaczyć szczegóły, kliknij nazwę zadania.

  Termin

Wyświetlanie wszystkich swoich zadań z zajęć

Listę wszystkich swoich zadań możesz zobaczyć na stronie Twoje zadania. Na niej jest także możliwe sprawdzanie ocen, sprawdzanie projektów i terminów oraz przeglądanie opóźnionych lub nieoddanych zadań. Oprócz tego możesz filtrować swoje zadania według stanu (Przypisane, Zwrócone i ocenione lub Nieoddane). Możesz też wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak komentarze czy załączniki.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Wybierz opcję: 
  • Na karcie zajęć kliknij Twoje zadania Twoje zadania.
   Kliknij Twoje zadania
  • Kliknij zajęcia a potem Zadania a potem Wyświetl swoje zadania.
   Kliknij Wyświetl swoje zadania
 3. (Opcjonalnie) Aby zobaczyć załączniki, komentarze lub dodatkowe informacje związane z projektem albo pytaniem, kliknij nazwę zadania a potem Wyświetl szczegóły.
 4. (Opcjonalnie) Aby przefiltrować swoje zadania, w sekcji Filtry kliknij Przypisane, Zwrócone i ocenione lub Nieoddane.

Filtrowanie zadań według zajęć

Na stronie Do zrobienia możesz przefiltrować zadania według zajęć i zobaczyć, które z nich są:

 • Do zrobienia – zadania przypisane i jeszcze nieukończone. Nazwy zajęć i zadań są pogrupowane według terminu: nieoddane, brak terminu, na dzisiaj, w ciągu tygodnia lub na później.
 • Gotowe – zadania ukończone i oddane. Znajdziesz tu stan tych zadań – oddane lub gotowe (spóźnione) – oraz ich oceny, jeśli zostały ocenione.

Aby zobaczyć swoje zadania:


 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij Menu "" a potem Do zrobienia.
 3. (Opcjonalnie) Aby przefiltrować zadania według zajęć, kliknij Wszystkie zajęcia i wybierz odpowiednią opcję.

  Wybierz zajęcia

 4. Kliknij nazwę.
 5. (Opcjonalnie) Aby zobaczyć przesłane przez siebie zadania, kliknij Gotowe i wybierz nazwę w celu wyświetlenia komentarza.

  Jeśli zadanie zostało ocenione, zobaczysz ocenę.

Wyświetlanie najnowszych zadań i ogłoszeń

Najnowsze zadania i ogłoszenia można zobaczyć na stronie Strumień. Najnowszy post jest zawsze na początku.


 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić instrukcje lub komentarze, kliknij projekt albo pytanie.

Wyświetlanie zadań uporządkowanych według tematów

Na stronie Zadania nauczyciel może uporządkować zadania według tematów (np. prace domowe lub wypracowania).


 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania.
 4. Pod tematem poszukaj opcji Pytanie Pytanie lub Projekt Projekt.
 5. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić instrukcje lub komentarze, kliknij posta a potem Wyświetl projekt lub Wyświetl pytanie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?