ดูงานของชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

คุณจะดูงานที่กําลังจะถึงกําหนดส่ง ประกาศ รวมทั้งดูงานที่ล่าช้าหรือยังไม่ได้ส่งในชั้นเรียนทั้งหมดได้ นอกจากนี้คุณยังจัดเรียงงานตามหัวข้อได้อีกด้วย

ดูงานที่กำลังจะถึงกำหนดส่งและประกาศล่าสุดได้


 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ในการ์ดชั้นเรียนแต่ละรายการ คุณจะตรวจดูงานที่กำลัจะถึงกำหนดส่งในสัปดาห์หน้าได้สูงสุด 3 งาน

 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูรายละเอียด ให้คลิกที่ชื่อของงาน

  วันครบกำหนด

 3. คลิกชั้นเรียนเพื่อดูงาน คำถาม หรือประกาศล่าสุด

 ดูงานของชั้นเรียนทั้งหมด


 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกสิ่งที่ต้องทำที่ด้านบนแล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการดูงานที่ครูมอบหมาย ให้คลิกมอบหมายแล้ว
  • หากต้องการดูงานที่คุณยังไม่ได้ส่ง ให้คลิกยังไม่ได้ส่ง
  • หากต้องการดูงานที่ครูให้คะแนนหรือส่งคืนแล้ว ให้คลิกเสร็จสิ้น
 3. คลิกชื่อเพื่อดูรายละเอียดของงาน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูหรือซ่อนงานเป็นระยะเวลาที่ต้องการ ให้คลิกลูกศรลง "" หรือลูกศรขึ้น ""

ดูงานทั้งหมดของคุณในชั้นเรียน

คุณจะดูรายการงานทั้งหมดของชั้นเรียนได้ และดูคะแนน ตรวจสอบงาน วันที่ครบกำหนด รวมถึงดูรายชื่องานที่ส่งช้ากว่ากำหนดหรือยังไม่ได้ส่งได้เช่นกัน นอกจากนี้คุณยังกรองงานตามชั้นเรียนได้ด้วย

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกงานของคุณ "" ในการ์ดชั้นเรียน

  คลิก "งานของคุณ"

  นอกจากนี้คุณยังคลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียนจากนั้นดูงานของคุณได้อีกด้วย
  คลิก "ดูงานของคุณ"

 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูไฟล์แนบ ความคิดเห็น หรือรายละเอียดเพิ่มเติมของงานหรือคำถาม ให้คลิกชื่องานจากนั้นดูรายละเอียด
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการกรองงานของคุณ ใต้ตัวกรอง ให้คลิกมอบหมายแล้ว ส่งคืนพร้อมคะแนน หรือเลยกำหนด

ตรวจสอบงานที่ส่งล่าช้าหรือยังไม่ได้ส่ง

ครูจะเป็นผู้กำหนดนโยบายสำหรับงานที่ส่งล่าช้าในชั้นเรียนของคุณ แต่ Classroom ไม่ได้จำกัดไม่ให้คุณส่งงานหลังจากวันที่ครบกำหนด

เมื่อครูมอบหมายงานจะ ระบบจะทำเครื่องหมายงานเป็นมอบหมายแล้ว หากส่งงานไม่ตรงเวลา ระบบจะทำเครื่องหมายยังไม่ได้ส่งหรือเสร็จล่าช้า ทันทีที่ถึงวันหรือเวลาที่ครบกำหนด ตัวอย่างเช่น หากงานถึงกำหนดส่งเวลา 9:00 น. ให้ส่งงานภายใน 8:59 น. หากส่งเวลา 9:00 น. ก็ถือว่าล่าช้า

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกงานของคุณ "" ในการ์ดชั้นเรียน
 3. คลิกยังไม่ได้ส่งทางด้านซ้าย
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้คลิกรายการจากนั้นดูรายละเอียด

ดูงานที่จัดเรียงตามหัวข้อ


 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานของชั้นเรียนที่ด้านบน
 4. คลิกหัวข้อที่ด้านซ้าย
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูคําสั่งหรือความคิดเห็น ให้คลิกโพสต์จากนั้นดูงานหรือดูคําถาม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร