เชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

หากต้องการลงทะเบียนนักเรียนในชั้นเรียน คุณจะส่งคำเชิญทางอีเมลหรือแชร์รหัสชั้นเรียนให้นักเรียนได้

 • คำเชิญทางอีเมล - หลังจากส่งคำเชิญแล้ว นักเรียนจะคลิกเข้าร่วมในอีเมลหรือในการ์ดชั้นเรียนก็ได้ 
 • รหัสชั้นเรียน - หลังจากแชร์รหัสแล้ว ให้นักเรียนป้อนรหัสนั้นใน Classroom เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียน

 หากนักเรียนพบปัญหาเกี่ยวกับรหัสชั้นเรียน คุณจะรีเซ็ตรหัสหรือส่งคำเชิญทางอีเมลให้นักเรียนแทนได้

หมายเหตุ: นักเรียนจะมีสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนตนเองจากชั้นเรียน หากยกเลิกการลงทะเบียน ระบบจะนำเกรดของนักเรียนออก

ส่งคำเชิญทางอีเมล

คุณจะส่งคำเชิญทางอีเมลให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือส่งเป็นกลุ่มก็ได้ 

หมายเหตุ: หากต้องการเชิญกลุ่มนักเรียน ให้ใช้อีเมลแทนสำหรับ Google Group คุณไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือเจ้าของกลุ่ม แต่จะต้องมีสิทธิ์ดูรายชื่อสมาชิกในกลุ่มและอีเมล หากดูข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสิทธิ์ให้คุณ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่ต้องการเชิญนักเรียนเข้าร่วม
 3. คลิกบุคคล จากนั้น เชิญนักเรียน เชิญนักเรียน ที่ด้านบน

  คลิก "เชิญนักเรียน"

 4. ป้อนอีเมลของนักเรียนหรือกลุ่ม
  ขณะป้อนข้อความ ระบบอาจแสดงรายชื่อให้โดยอัตโนมัติในส่วนผลการค้นหา
 5. (ไม่บังคับ) ในส่วนผลการค้นหา ให้คลิกนักเรียนหรือกลุ่ม
 6. (ไม่บังคับ) ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อเชิญนักเรียนหรือกลุ่มอื่นๆ เพิ่มเติม
 7. คลิกเชิญ

หมายเหตุ: หากพบปัญหาในการเพิ่มอีเมล อาจเป็นเพราะอีเมลดังกล่าวไม่ได้มาจากโดเมนของโรงเรียน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากส่งคำเชิญแล้ว

 • รายชื่อชั้นเรียนจะอัปเดตเพื่อแสดงชื่อของนักเรียนที่ได้รับเชิญแล้ว
  เชิญนักเรียนแล้ว
 • นักเรียนจะคลิกเข้าร่วมในอีเมลหรือในการ์ดชั้นเรียนก็ได้
  คลิก "เข้าร่วม"

 

แชร์รหัสชั้นเรียน

ชั้นเรียนแต่ละรายการที่คุณสร้างจะมีรหัสชั้นเรียน ซึ่งคุณจะแชร์กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนได้ หากต้องการแชร์รหัส ให้วางรหัสดังกล่าวในข้อความ แล้วเผยแพร่ผ่านโปรเจ็กเตอร์หรือเขียนบนกระดาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นการตั้งค่า การตั้งค่า
  คลิก "การตั้งค่า"
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการคัดลอกรหัสเพื่อวางในข้อความ ในส่วนทั่วไป ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นคัดลอกถัดจากรหัส
  คลิก "คัดลอก"
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเผยแพร่รหัสผ่านโปรเจ็กเตอร์ ในส่วนทั่วไป ให้คลิก
  ลูกศรลง ""จากนั้นแสดงถัดจากรหัส
  คลิก "แสดง"
  หากต้องการดูรหัสในมุมมองขนาดใหญ่ขึ้น ให้คลิกเต็มหน้าจอ 
  คลิก "เต็มหน้าจอ"
  เคล็ดลับ: คุณจะแสดงรหัสได้อย่างรวดเร็วจากหน้าสตรีม ในส่วนชื่อชั้นเรียน ให้คลิกเต็มหน้าจอ ถัดจากรหัส หากต้องการแสดงรหัสในมุมมองขนาดใหญ่ขึ้น ให้คลิกเต็มหน้าจอ อีกครั้ง 
 5. แจ้งวิธีต่อไปนี้ให้นักเรียนทราบ
  1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

   ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  2. ในหน้าชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่ม จากนั้นเข้าร่วมชั้นเรียน
  3. ป้อนรหัส แล้วคลิกเข้าร่วม
เชิญนักเรียนที่อยู่นอกโดเมนของโรงเรียน
คุณเชิญนักเรียนจากภายนอกโดเมนของโรงเรียนหรือองค์กรได้เช่นเดียวกับการเชิญนักเรียนจากโดเมนของคุณ แต่ผู้ดูแลระบบไอทีจะต้องเปิดการตั้งค่าดังกล่าว 

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ โปรดไปที่กำหนดการตั้งค่าชั้นเรียนเพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่า
ปิด รีเซ็ต หรือคัดลอกรหัสชั้นเรียน

เมื่อคุณสร้างชั้นเรียน Classroom จะสร้างรหัสชั้นเรียนโดยอัตโนมัติ โดยคุณจะรีเซ็ตรหัสได้หากนักเรียนพบปัญหากับรหัสดังกล่าว โปรดปิดใช้รหัสหากไม่ต้องการให้นักเรียนใหม่เข้าร่วมชั้นเรียน คุณจะดำเนินการปิดใช้ได้ทุกเมื่อ

หมายเหตุ: เมื่อคุณรีเซ็ตหรือเปิดใช้รหัสชั้นเรียน Classroom จะสร้างรหัสใหม่ให้กับชั้นเรียนดังกล่าว รหัสก่อนหน้าจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. ในส่วนทั่วไป ให้คลิกลูกศรลง ""ถัดจากรหัสชั้นเรียน แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการแสดงรหัส ให้คลิกแสดง
  • หากต้องการคัดลอกรหัส ให้คลิกคัดลอก
  • หากต้องการรีเซ็ตรหัส ให้คลิกรีเซ็ต
  • หากต้องการปิดหรือเปิดใช้รหัส ให้คลิกปิดใช้หรือเปิดใช้
 4. คลิกบันทึก

ขีดจำกัดของขนาดชั้นเรียน

บัญชี G Suite for Education

Classroom ได้กำหนดขนาดของชั้นเรียนแต่ละชั้นไว้ดังนี้สำหรับครูที่มีบัญชี G Suite for Education
 • จำนวนครูสูงสุดไม่เกิน 20 คน
 • จำนวนสมาชิก (ครูและนักเรียน) สูงสุดไม่เกิน 1,000 คน

หมายเหตุ: Classroom จะใช้ Google Groups กับนักเรียนและครูทุกคน โดยแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มได้เป็นจำนวนจำกัด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "การเป็นสมาชิก" ของหัวข้อทำความเข้าใจนโยบายและขีดจำกัดของ Groups

บัญชี Google ส่วนตัว

ครูที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลจะมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างชั้นเรียนหรือเชิญนักเรียน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อนโยบายและขีดจำกัด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร