เชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

หากต้องการลงทะเบียนนักเรียนในชั้นเรียน คุณต้องเชิญนักเรียนหรือมอบรหัสเพื่อให้นักเรียนเพื่อเพิ่มตัวเองในชั้นเรียน ถ้าคุณใช้ Google Groups คุณสามารถเชิญกลุ่มนักเรียนได้พร้อมกัน

เชิญนักเรียนเป็นรายคนหรือเป็นกลุ่ม
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่ต้องการเพิ่มนักเรียนเป็นรายหรือเป็นกลุ่ม
 3. คลิกนักเรียน จากนั้น เชิญนักเรียนที่ด้านบน

  Click Invite Students

 4. คุณจะเชิญนักเรียนเป็นรายคนหรือเป็นกลุ่มก็ได้ กรอกที่อยู่อีเมลของนักเรียนหรือกลุ่มที่ต้องการเชิญ

  ในขณะป้อนข้อความ ระบบอาจแสดงรายชื่อให้โดยอัตโนมัติ

 5. จากผลการค้นหา ให้คลิกนักเรียนหรือกลุ่ม หรือคลิกเพิ่มผู้รับ
 6. (ไม่บังคับ) ทำตามขั้นตอนที่ 4-5 เพื่อเชิญนักเรียนหรือกลุ่มอื่นๆ
 7. คลิกเชิญ

หมายเหตุ

 • รายการชั้นเรียนจะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงชื่อของนักเรียนที่ได้รับเชิญแล้ว นักเรียนที่ได้รับเชิญจะได้รับอีเมล หากต้องการเข้าร่วมชั้นเรียน นักเรียนต้องลงชื่อเข้าใช้ Classroom แล้วคลิกเข้าร่วมที่การ์ดของชั้นเรียน
 • หากต้องการเชิญนักเรียนโดยใช้ Google Groups คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือเป็นสมาชิกของกลุ่ม แต่จะต้องดูรายชื่อสมาชิกของกลุ่มได้ หากไม่เห็นรายชื่อ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนสิทธิ์
ให้รหัสกับนักเรียนเพื่อเพิ่มตัวเอง
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น นักเรียน รหัสชั้นเรียนจะอยู่ทางซ้ายมือ

  Class Code

 3. สำหรับการมอบรหัสให้กับนักเรียนนั้น มีอยู่ด้วยกันสองสามวิธี เลือกตัวเลือก
  • คลิกที่รหัส จากนั้น คัดลอก ส่งอีเมลแจ้งรหัสชั้นเรียนให้กับนักเรียน
  • หากคุณกำลังฉายหน้าจออุปกรณ์ไปยังชั้นเรียน ให้คลิกที่รหัส จากนั้น การแสดง จากนั้นคลิกเต็มหน้าจอ เต็มหน้าจอ เพื่อแสดงรหัสแบบเต็มหน้าจอ
  • เขียนรหัสลงบนกระดานในห้องเรียนของคุณ 
 4. ให้คำแนะนำเหล่านี้แก่นักเรียน
  1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
  2. ให้คลิกเพิ่ม เพิ่ม จากนั้น เข้าร่วมชั้นเรียนที่หน้าแรก
  3. ป้อนรหัส แล้วคลิกเข้าร่วม
เชิญนักเรียนที่อยู่นอกโดเมนของโรงเรียน

You can invite students from outside your school’s or organization’s domain if your school’s IT administrator has enabled the setting. Contact an administrator for help.

If the setting is enabled, you can invite students from other domains the same way you invite people from your domain. See Invite students or groups of students or Give students a code to add themselves.

If you’re an administrator, see Configure class settings to turn the setting on or off.

รีเซ็ตหรือปิดใช้รหัสชั้นเรียน

ถ้านักเรียนพบปัญหาในการใช้รหัสชั้นเรียน คุณก็รีเซ็ตหรือปิดใช้รหัสได้ 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น นักเรียน รหัสชั้นเรียนจะอยู่ทางซ้ายมือ
 3. คลิกที่รหัส จากนั้น รีเซ็ตหรือปิดใช้
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปิดใช้รหัสที่ปิดไว้ ให้คลิกที่รหัส จากนั้น เปิดใช้
ขนาดของชั้นเรียนที่กำหนด

บัญชี G Suite for Education

Classroom ได้กำหนดขนาดของชั้นเรียนแต่ละชั้นไว้ดังนี้สำหรับครูที่มีบัญชี G Suite for Education

 • จำนวนครูสูงสุดไม่เกิน 20 คน
 • จำนวนสมาชิก (ครูและนักเรียน) สูงสุดไม่เกิน 1,000 คน

หมายเหตุ: Classroom จะใช้ Google Groups กับนักเรียนและครูทุกคน โดยแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มได้เป็นจำนวนจำกัด สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ส่วนสมาชิกภาพในหัวข้อทำความเข้าใจนโยบายกลุ่มและเกณฑ์จำกัดในกลุ่ม

บัญชี Google ส่วนบุคคล

ครูที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมในการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วย เช่น สร้างชั้นเรียนหรือเชิญนักเรียน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายและขีดจำกัดของกลุ่ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร