เชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

หากต้องการลงทะเบียนนักเรียนในชั้นเรียน คุณต้องเชิญนักเรียนหรือมอบรหัสเพื่อให้นักเรียนเพื่อเพิ่มตัวเองในชั้นเรียน ถ้าคุณใช้ Google Groups คุณสามารถเชิญกลุ่มนักเรียนได้พร้อมกัน

เชิญนักเรียนเป็นรายคนหรือเป็นกลุ่ม

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่ต้องการเพิ่มนักเรียนหรือกลุ่ม
 3. คลิกนักเรียน จากนั้น เชิญนักเรียน ที่ด้านบน

  Click Invite Students

 4. คุณจะเชิญนักเรียนเป็นรายคนหรือเป็นกลุ่มก็ได้ กรอกที่อยู่อีเมลของนักเรียนหรือกลุ่มที่ต้องการเชิญ

  ในขณะป้อนข้อความ ระบบอาจแสดงรายชื่อให้โดยอัตโนมัติ

 5. จากผลการค้นหา ให้คลิกนักเรียนหรือกลุ่ม หรือคลิกเพิ่มผู้รับ
 6. (ไม่บังคับ) ทำตามขั้นตอนที่ 4-5 เพื่อเชิญนักเรียนหรือกลุ่มอื่นๆ
 7. คลิกเชิญ

หมายเหตุ

 • รายการชั้นเรียนจะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงชื่อของนักเรียนที่ได้รับเชิญแล้ว นักเรียนที่ได้รับเชิญจะได้รับอีเมล หากต้องการเข้าร่วมชั้นเรียน นักเรียนต้องลงชื่อเข้าใช้ Classroom แล้วคลิกเข้าร่วมที่การ์ดของชั้นเรียน
 • หากต้องการเชิญนักเรียนโดยใช้ Google Groups คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือเป็นสมาชิกของกลุ่ม แต่จะต้องดูรายชื่อสมาชิกของกลุ่มและดูที่อยู่อีเมลได้ หากไม่เห็นรายชื่อ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนสิทธิ์

ให้รหัสกับนักเรียนเพื่อเพิ่มตัวเอง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น นักเรียน รหัสชั้นเรียนจะอยู่ทางซ้ายมือ

  Class Code

 3. สำหรับการมอบรหัสให้กับนักเรียนนั้น มีอยู่ด้วยกันสองสามวิธี เลือกตัวเลือก
  • คลิกที่รหัส จากนั้น คัดลอก ส่งอีเมลแจ้งรหัสชั้นเรียนให้กับนักเรียน
  • หากคุณกำลังฉายหน้าจออุปกรณ์ไปยังชั้นเรียน ให้คลิกที่รหัส จากนั้น การแสดง จากนั้นคลิกเต็มหน้าจอ เต็มหน้าจอ เพื่อแสดงรหัสแบบเต็มหน้าจอ
  • เขียนรหัสลงบนกระดานในห้องเรียนของคุณ 
 4. ให้คำแนะนำเหล่านี้แก่นักเรียน
  1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ที่ classroom.google.com
  2. ให้คลิกเพิ่ม เพิ่ม จากนั้น เข้าร่วมชั้นเรียนที่หน้าแรก
  3. ป้อนรหัส แล้วคลิกเข้าร่วม

เชิญนักเรียนที่อยู่นอกโดเมนของโรงเรียน

คุณสามารถเชิญนักเรียนจากภายนอกโดเมนของโรงเรียนหรือองค์กรของคุณได้หากผู้ดูแลระบบไอทีของโรงเรียนเปิดใช้การตั้งค่าดังกล่าว ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

หากเปิดใช้การตั้งค่านี้แล้ว คุณสามารถเชิญนักเรียนจากโดเมนอื่นๆ เช่นเดียวกับที่เชิญบุคคลจากโดเมนของคุณได้ ดูเชิญนักเรียนหรือกลุ่มนักเรียนหรือให้รหัสนักเรียนเพิ่มตัวเอง

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ โปรดดูที่กำหนดค่าการตั้งค่าชั้นเรียนเพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่า

รีเซ็ตหรือปิดใช้รหัสชั้นเรียน

ถ้านักเรียนพบปัญหาในการใช้รหัสชั้นเรียน คุณก็รีเซ็ตหรือปิดใช้รหัสได้ 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น นักเรียน รหัสชั้นเรียนจะอยู่ทางซ้ายมือ
 3. คลิกรหัส จากนั้น รีเซ็ตหรือปิดใช้
 4. (ไม่บังคับ) ถ้าต้องการเปิดใช้รหัสที่ปิดไว้ ให้คลิกรหัส จากนั้น เปิดใช้
ขนาดของชั้นเรียนที่กำหนด

บัญชี G Suite for Education

Classroom ได้กำหนดขนาดของชั้นเรียนแต่ละชั้นไว้ดังนี้สำหรับครูที่มีบัญชี G Suite for Education

 • จำนวนครูสูงสุดไม่เกิน 20 คน
 • จำนวนสมาชิก (ครูและนักเรียน) สูงสุดไม่เกิน 1,000 คน

หมายเหตุ: Classroom จะใช้ Google Groups กับนักเรียนและครูทุกคน โดยแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มได้เป็นจำนวนจำกัด สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ส่วนสมาชิกภาพในหัวข้อทำความเข้าใจนโยบายกลุ่มและเกณฑ์จำกัดในกลุ่ม

บัญชี Google ส่วนบุคคล

ครูที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมในการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วย เช่น สร้างชั้นเรียนหรือเชิญนักเรียน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายและขีดจำกัดของกลุ่ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร