Zapraszanie uczniów na zajęcia

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli

Możesz zaprosić uczniów do zarejestrowania się na Twoich zajęciach na 3 sposoby:

 • Wyślij link z zaproszeniem – uczniowie mogą kliknąć link, aby dołączyć do zajęć.
 • Wyślij e-maila z zaproszeniem – uczniowie mogą dołączyć do zajęć za pośrednictwem e-maila lub w Classroom.
 • Udostępnij kod zajęć – uczniowie wpisują kod w Classroom.

Jeśli uczniowie mają problem z linkiem lub kodem, możesz je zresetować lub zamiast tego wysłać do nich e-maila z zaproszeniem.

Więcej instrukcji dotyczących dołączania do zajęć znajdziesz w artykule Dołączanie do zajęć jako uczeń.

Uwaga: uczniowie mogą samodzielnie wyrejestrować się z zajęć. Jeśli to zrobią, ich oceny zostaną usunięte.

Zapraszanie uczniów

Zapraszanie uczniów za pomocą linku z zaproszeniem

Każde utworzone przez Ciebie zajęcia mają swój link z zaproszeniem. Udostępnij link uczniom, aby umożliwić im dołączenie do zajęć.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Więcej "" a potem Kopiuj link z zaproszeniem.
  Copy invite link
 3. Wklej link do e-maila, którego wyślesz uczniom. 
  Po otrzymaniu e-maila uczniowie mogą kliknąć link, aby dołączyć do zajęć.
Uwaga: jeśli nie widzisz opcji Kopiuj link z zaproszeniem, sprawdź, czy masz włączone kody zaproszeń.
Zapraszanie uczniów e-mailem

Możesz wysłać e-maila z zaproszeniem do wybranych uczniów lub grupy. Uczniowie mogą zaakceptować zaproszenie w e-mailu lub w Classroom.

Uwaga: aby zaprosić na zajęcia grupę uczniów, możesz użyć aliasu e-mail grupy dyskusyjnej Google. Nie musisz być członkiem ani właścicielem grupy, ale musisz mieć możliwość wyświetlania członków grupy i adresów e-mail. Jeśli nie możesz przeglądać tych informacji, skontaktuj się z administratorem i poproś o przyznanie odpowiednich uprawnień.


 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia, na które chcesz zaprosić uczniów.
 3. U góry kliknij Osoby a potem Zaproś uczniów "".

  Kliknij Zaproś uczniów

 4. Wpisz adres e-mail ucznia lub grupy.
  Podczas wpisywania adresu w sekcji Wyniki wyszukiwania może pojawić się lista autouzupełniania.
 5. (Opcjonalnie) W sekcji Wyniki wyszukiwania kliknij nazwisko ucznia lub nazwę grupy.
 6. (Opcjonalnie) Aby zaprosić więcej uczniów lub grup, powtórz kroki 4–5.
 7. Kliknij Zaproś.

Uwaga: jeśli masz problem z dodaniem adresu e-mail, możliwe, że znajduje się on w domenie nienależącej do Twojej szkoły.

Po wysłaniu zaproszenia:

 • Lista zajęć zostanie zaktualizowana i pojawią się na niej nazwiska zaproszonych uczniów.
  Zaproszeni uczniowie
 • Uczniowie będą mogli kliknąć Dołącz w e-mailu lub na karcie zajęć.
  Kliknij Dołącz

 

Zapraszanie uczniów za pomocą kodu zajęć

Każde utworzone przez Ciebie zajęcia mają swój kod. Jeśli go udostępnisz, uczniowie mogą przy jego użyciu dołączyć do zajęć.Aby udostępnić kod, wklej go do e-maila, wyświetl za pomocą projektora lub napisz na tablicy.


 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Ustawienia "".
  Kliknij Ustawienia
 3. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz skopiować kod i wkleić go do e-maila, przejdź do sekcji Ogólne i skopiuj kod znajdujący się obok pozycji Kod zajęć.
  Kliknij Kopiuj
 4. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić kod za pomocą projektora, w sekcji Ogólne, obok pozycji Widok zajęć, kliknij Wyświetl kod zajęć "".
  Kliknij Wyświetl
  Aby powiększyć kod, kliknij Pełny ekran "".
  Kliknij Pełny ekran
  Wskazówka: na wszystkich zajęciach możesz szybko wyświetlić kod z poziomu strony Strumień. Pod nazwą zajęć obok kodu kliknij Pełny ekran "". Aby go powiększyć, ponownie kliknij Pełny ekran "".
 5. Oprócz kodu przekaż uczniom następujące instrukcje:
  1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

   Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

  2. Na stronie Zajęcia kliknij Dodaj "" a potem Dołącz do zajęć.
  3. Wpisz kod i kliknij Dołącz.
Zarządzanie linkiem z zaproszeniem i kodem zajęć
Każde zajęcia mają swój link z zaproszeniem oraz kod zajęć, zwane inaczej kodami zaproszenia.Udostępnij je, aby umożliwić uczniom dołączenie do zajęć.
Domyślnie kody zaproszeń są włączone.

Możesz:

 • Resetować kody zaproszeń w przypadku wystąpienia problemów.
 • Wyłączać kody zaproszeń, aby do zajęć nie mogli dołączyć nowi uczniowie.
 • Włączać kody zaproszeń, aby umożliwić dołączenie do zajęć nowym uczniom.
  Tę czynność musisz wykonać tylko w przypadku wcześniejszego wyłączenia kodów.

Po zresetowaniu lub ponownym włączeniu kodów zaproszeń Classroom tworzy nowe kody. Poprzednie kody nie będą działać.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Ustawienia "".
  Kliknij Ustawienia
 3. Obok opcji Zarządzaj kodami zaproszeń kliknij strzałkę w dół "" i wybierz odpowiednią opcję:
  • Aby zresetować kody zaproszeń, kliknij Resetuj kody zaproszeń.
  • Aby wyłączyć kody zaproszeń, kliknij Wyłącz kody zaproszeń.
  • Aby włączyć kody zaproszeń, kliknij Włącz kody zaproszeń.
   Manage invite codes
 4. (Opcjonalnie) Aby skopiować kod zajęć, skopiuj kod znajdujący się obok pozycji Kod zajęć.
 5. (Opcjonalnie) Aby skopiować link z zaproszeniem, obok pozycji Link z zaproszeniem, kliknij Kopiuj link z zaproszeniem "".

Więcej informacji znajdziesz w sekcjach Zapraszanie uczniów za pomocą kodu zajęć i Zapraszanie uczniów za pomocą linku z zaproszeniem tego artykułu.

Zapraszanie uczniów spoza domeny szkoły
Możesz zapraszać uczniów spoza domeny szkoły lub organizacji w ten sam sposób, w jaki zapraszasz uczniów z własnej domeny. Wystarczy, że Twój administrator IT włączy odpowiednie ustawienie. 

Jeśli jesteś administratorem, informacje o włączaniu i wyłączaniu tego ustawienia znajdziesz w artykule Konfigurowanie ustawień zajęć.

Limity rozmiaru zajęć

Konta G Suite dla Szkół i Uczelni

W przypadku nauczycieli z kontami G Suite dla Szkół i Uczelni w Classroom obowiązują następujące ograniczenia rozmiaru poszczególnych zajęć:
 • Maksymalna liczba nauczycieli: 20
 • Maksymalna liczba uczestników (nauczycieli i uczniów): 1000

Uwaga: Classroom korzysta z Grup dyskusyjnych Google do obsługi wszystkich nauczycieli i uczniów. Każda osoba może należeć do określonej liczby grup. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Członkostwo w artykule Omówienie zasad i ograniczeń obowiązujących w Grupach dyskusyjnych.

Osobiste konta Google

Nauczyciele korzystający z osobistych kont Google mają dodatkowe ograniczenia aktywności, które dotyczą na przykład tworzenia zajęć czy zapraszania uczniów. Dowiedz się więcej o zasadach i limitach.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?