Zapraszanie uczniów na zajęcia

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli

Możesz zaprosić uczniów do zarejestrowania się na Twoich zajęciach na 3 sposoby:

 • Wyślij link z zaproszeniem – uczniowie mogą kliknąć link, aby dołączyć do zajęć.
 • Wyślij e-maila z zaproszeniem – uczniowie mogą dołączyć do zajęć za pośrednictwem e-maila lub w Classroom.
 • Udostępnij kod zajęć – uczniowie wpisują kod w Classroom.

Jeśli uczniowie mają problem z linkiem lub kodem, możesz je zresetować lub zamiast tego wysłać do nich e-maila z zaproszeniem.

Więcej instrukcji dotyczących dołączania do zajęć znajdziesz w artykule Dołączanie do zajęć jako uczeń.

Uwaga: uczniowie mogą samodzielnie wyrejestrować się z zajęć. Jeśli to zrobią, ich oceny zostaną usunięte.

Zapraszanie uczniów

Zapraszanie uczniów za pomocą linku z zaproszeniem
Udostępnij link z zaproszeniem, aby uczniowie mogli go kliknąć i dołączyć do zajęć.
 1. Kliknij Classroom "".
 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Ustawienia "".
  Kliknij Ustawienia
 3. Obok pozycji Link z zaproszeniem wybierz jedną z opcji:
  • Aby automatycznie dodać link do wiadomości, kliknij Udostępnij "" a potem wybierz aplikację, na przykład Gmaila.
   Link zostanie automatycznie dodany do Twojej wiadomości.
  • Kliknij link, aby go skopiować i wkleić do wiadomości.
   Link zostanie skopiowany do schowka. Wklej go do wiadomości dla uczniów.
   Invite settings
 4. Wyślij uczniom wiadomość z linkiem.

Uwaga: jeśli nie widzisz pozycji Link z zaproszeniem, upewnij się, że masz włączone Ustawienia zapraszania uczniów.

Zapraszanie uczniów e-mailem

Aby uczniowie mogli dołączyć do zajęć, możesz im wysłać e-maila z zaproszeniem. Uczniowie mogą zaakceptować zaproszenie w e-mailu lub w Classroom.

Uwaga: na urządzeniach z systemem Apple® iOS® można zapraszać tylko poszczególnych uczniów, a nie grupy. Aby zaprosić grupę, skorzystaj z internetowej wersji Classroom.

 1. Kliknij Classroom "".
 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Osoby "".

 3. Kliknij Zaproś "".
  Kliknij Zaproś uczniów
 4. Wpisz nazwisko lub adres e-mail ucznia.
 5. (Opcjonalnie) Podczas wpisywania może pojawić się lista autouzupełniania z sugestiami.
  Aby dodać ucznia z listy, kliknij jego imię i nazwisko lub adres e-mail.
 6. (Opcjonalnie) Aby zaprosić więcej uczniów, powtórz kroki 4–5.
 7. Kliknij Zaproś.

Uwaga: jeśli masz problem z dodaniem adresu e-mail, możliwe, że znajduje się on w domenie nienależącej do Twojej szkoły.

Gdy wyślesz zaproszenie, lista zajęć zostanie zaktualizowana i pojawią się na niej dane zaproszonych uczniów.

Zapraszanie uczniów za pomocą kodu zajęć

Każde utworzone przez Ciebie zajęcia mają swój kod. Jeśli go udostępnisz, uczniowie mogą przy jego użyciu dołączyć do zajęć. Aby udostępnić kod, wklej go do e-maila lub napisz na tablicy.

 1. Kliknij Classroom "".
 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Ustawienia "".
  Kliknij Ustawienia
 3. W sekcji Ogólne obok pozycji Kod zajęć a potem wybierz odpowiednią opcję:
  • Kliknij kod, aby go skopiować i wkleić do e-maila.
  •  Napisz kod na tablicy w klasie.
 4. Oprócz kodu przekaż uczniom następujące instrukcje:
  1. Zaloguj się w Classroom na classroom.google.com.
  2. Na stronie głównej kliknij Dodaj "".
  3. Wpisz w polu otrzymany kod i kliknij Dołącz.
  4. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w artykule Dołączanie do zajęć jako uczeń.
Zarządzanie linkiem z zaproszeniem i kodem zajęć

Każde zajęcia mają swój link z zaproszeniem oraz kod zajęć, zwane inaczej kodami zaproszenia. Udostępnij je, aby umożliwić uczniom dołączenie do zajęć.

Domyślnie kody zaproszeń są włączone.

Możesz:

 • Resetować kody zaproszeń w przypadku wystąpienia problemów.
 • Wyłączać kody zaproszeń, aby do zajęć nie mogli dołączyć nowi uczniowie.
 • Włączać kody zaproszeń, aby umożliwić dołączenie do zajęć nowym uczniom.
  Tę czynność musisz wykonać tylko w przypadku wcześniejszego wyłączenia kodów.

Uwaga: po zresetowaniu lub ponownym włączeniu kodów zaproszeń Classroom tworzy nowe kody. Poprzednie kody nie będą działać.

 1. Kliknij Classroom "".
 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Ustawienia "".
  Kliknij Ustawienia
 3. W sekcji Ogólne obok Ustawienia zapraszania uczniów kliknij Więcej "" i wybierz odpowiednią opcję:
  • Aby zresetować kody zaproszeń, kliknij Resetuj kody zaproszeń.
  • Aby wyłączyć kody zaproszeń, kliknij Wyłącz kody zaproszeń.
  • Aby włączyć kody zaproszeń, kliknij Włącz kody zaproszeń.​
   Invite settings
 4. Aby powrócić do strony Strumień , w lewym górnym rogu kliknij Zamknij "".

Więcej informacji znajdziesz w sekcjach Zapraszanie uczniów za pomocą kodu zajęć i Zapraszanie uczniów za pomocą linku z zaproszeniem tego artykułu.

Zapraszanie uczniów spoza domeny szkoły

Możesz zapraszać uczniów spoza domeny szkoły lub organizacji w ten sam sposób, w jaki zapraszasz uczniów z własnej domeny. Wystarczy, że Twój administrator IT włączy odpowiednie ustawienie.

Jeśli jesteś administratorem, informacje o włączaniu i wyłączaniu tego ustawienia znajdziesz w artykule Konfigurowanie ustawień zajęć.

Limity rozmiaru zajęć

Konta G Suite dla Szkół i Uczelni

W przypadku nauczycieli z kontami G Suite dla Szkół i Uczelni w Classroom obowiązują następujące ograniczenia rozmiaru poszczególnych zajęć:
 • Maksymalna liczba nauczycieli: 20
 • Maksymalna liczba uczestników (nauczycieli i uczniów): 1000

Uwaga: Classroom korzysta z Grup dyskusyjnych Google do obsługi wszystkich nauczycieli i uczniów. Każda osoba może należeć do określonej liczby grup. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Członkostwo w artykule Omówienie zasad i ograniczeń obowiązujących w Grupach dyskusyjnych.

Osobiste konta Google

Nauczyciele korzystający z osobistych kont Google mają dodatkowe ograniczenia aktywności, które dotyczą na przykład tworzenia zajęć czy zapraszania uczniów. Dowiedz się więcej o zasadach i limitach.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?