โพสต์ไปยังสตรีมของชั้นเรียน

บทความนี้สำหรับนักเรียน ครูโปรดดูที่นี่

คุณแบ่งปันความคิด ข้อมูล และคำถามกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนในสตรีมชั้นเรียนได้โดยใช้โพสต์และความคิดเห็น ทุกคนในชั้นเรียนจะดูโพสต์และความคิดเห็นได้ เฉพาะครูเท่านั้นที่ดูโพสต์หรือความคิดเห็นที่ถูกลบออกแล้วได้

วิธีต่างๆ ในการโพสต์

 • คุณเขียนโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียนเพื่อแชร์กับชั้นเรียน (ครูและเพื่อนร่วมชั้น) ได้
 • ความคิดเห็นคือการตอบกลับโพสต์หรือความคิดเห็น โดยจะแชร์กับชั้นเรียนด้วยเช่นกัน

คุณโพสต์ไม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ครูปิดโพสต์ของชั้นเรียนไว้
 • ครูปิดสิทธิ์ในการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นของคุณ

โพสต์ไปที่สตรีม

สร้างโพสต์
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน
 3. เลือกตัวเลือก
  • สำหรับชั้นเรียนที่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้แตะแชร์กับชั้นเรียนของคุณ

   Share with your class<span class="goog-gtc-mt goog-gtc-from-mt-a-2507956634805555014">แชร์กับชั้นเรียนของคุณ</span><span class="goog-gtc-tm goog-gtc-from-tm-score-100-ice">แชร์กับชั้นเรียนของคุณ</span>

  • สำหรับชั้นเรียนที่ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้แตะเพิ่ม เพิ่ม

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นแชร์กับชั้นเรียน หรือเพิ่ม เพิ่ม แสดงว่าครูปิดสิทธิ์ในการโพสต์

  • พิมพ์ข้อความ แล้วแตะโพสต์ โพสต์
เพิ่มรูปภาพ ไฟล์ วิดีโอ หรือลิงก์ไปยังโพสต์

คุณแนบรายการในโพสต์ได้ เช่น รูปภาพ ไฟล์ รายการใน Google ไดรฟ์ วิดีโอ YouTube หรือลิงก์

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน
 3. เลือกตัวเลือก
  • สำหรับชั้นเรียนที่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้แตะแชร์กับชั้นเรียนของคุณ
  • สำหรับชั้นเรียนที่ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้แตะเพิ่ม เพิ่ม

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นแชร์กับชั้นเรียน หรือเพิ่ม เพิ่ม แสดงว่าครูปิดสิทธิ์ในการโพสต์

 4. แตะแนบ แนบ
  • วิธีแนบรายการในไดรฟ์:
   1. แตะไดรฟ์ ไดรฟ์ จากนั้น แตะรายการ
   2. แตะเลือก
  • วิธีแนบลิงก์:
   1. แตะลิงก์ ลิงก์ และป้อน URL
   2. แตะเพิ่ม
  • วิธีแนบไฟล์:
   1. แตะอัปโหลด อัปโหลด
   2. แตะรายการ
  • วิธีถ่ายภาพ:
   1. แตะกล้อง กล้องถ่ายรูป และถ่ายรูป
   2. แตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น
  • วิธีบันทึกวิดีโอ:
   1. แตะบันทึกวิดีโอ บันทึกวิดีโอ และบันทึกวิดีโอ
   2. แตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น
  • วิธีแนบไฟล์ PDF ใหม่:
   1. แตะ PDF ใหม่ New PDF
   2. เขียนบันทึกหรือวาดภาพใน PDF
   3. แตะบันทึก บันทึก
 5. แตะโพสต์ โพสต์

  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้แตะคัดลอก Classroom ทำสำเนาเพื่อแนบไปกับโพสต์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

ลบโพสต์

คุณลบได้เฉพาะโพสต์ที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น

หากลบโพสต์ที่สร้าง ระบบจะลบความคิดเห็นทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโพสต์นั้นออกไปด้วย และจะยกเลิกการดำเนินการนี้ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ครูจะดูโพสต์ทั้งหมดที่ถูกลบออกได้
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน
 3. ในโพสต์ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
 4. แตะลบเพื่อยืนยัน

แสดงความคิดเห็นในโพสต์

เพิ่มความคิดเห็นของชั้นเรียนในโพสต์

ครูจะลบความคิดเห็นได้ คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นลงในโพสต์ได้หากครูปิดสิทธิ์ในการโพสต์

คุณเพิ่มรูปภาพ ลิงก์ หรือวิดีโอลงในความคิดเห็นไม่ได้ ความคิดเห็นเป็นแบบข้อความเท่านั้น

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน
 3. ในโพสต์ ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
 4. ป้อนความคิดเห็น แล้วแตะโพสต์ โพสต์
ตอบกลับความคิดเห็น
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ
ลบความคิดเห็น

คุณลบได้เฉพาะความคิดเห็นที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน
 3. ค้นหาโพสต์ที่มีความคิดเห็นของคุณ และแตะใส่ลำดับเลขความคิดเห็นในชั้นเรียน
 4. แตะความคิดเห็น จากนั้น ลบ
 5. แตะลบเพื่อยืนยัน

ความคิดเห็นส่วนตัว

คุณมีวิธีต่างๆ ในการส่งความคิดเห็นส่วนตัว ดังนี้

 • เมื่อครูมอบหมายงานให้คุณทำ คุณจะส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูไปพร้อมกับงานหรือคำถามได้
 • ส่งอีเมลไปหาครูหรือเพื่อนร่วมชั้น สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ส่งอีเมล
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร