โพสต์ไปยังสตรีมของชั้นเรียน

บทความนี้สำหรับนักเรียน ครูโปรดดูที่นี่

คุณแบ่งปันความคิด ข้อมูล และคำถามกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนในสตรีมชั้นเรียนได้โดยใช้โพสต์และความคิดเห็น ทุกคนในชั้นเรียนจะดูโพสต์และความคิดเห็นได้ เฉพาะครูเท่านั้นที่ดูโพสต์หรือความคิดเห็นที่ถูกลบออกแล้วได้

วิธีต่างๆ ในการโพสต์

 • คุณเขียนโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียนเพื่อแชร์กับชั้นเรียน (ครูและเพื่อนร่วมชั้น) ได้
 • ความคิดเห็นคือการตอบกลับโพสต์หรือความคิดเห็น โดยจะแชร์กับชั้นเรียนด้วยเช่นกัน

คุณโพสต์ไม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ครูปิดโพสต์ของชั้นเรียนไว้
 • ครูปิดสิทธิ์ในการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นของคุณ

โพสต์ไปที่สตรีม

สร้างโพสต์
 1. แตะ Classroom ชั้นเรียน
 2. แตะชั้นเรียน
 3. แตะเพิ่ม เพิ่ม ที่ด้านล่าง

  หมายเหตุ: หากไม่เห็น "เพิ่ม" เพิ่ม แสดงว่าครูได้ปิดโพสต์สำหรับชั้นเรียนไว้

  Tap Add

 4. ป้อนข้อความในช่องแชร์กับชั้นเรียน
 5. แตะโพสต์ โพสต์
เพิ่มรูปภาพ ไฟล์ วิดีโอ หรือลิงก์ไปยังโพสต์

คุณแนบรายการในโพสต์ได้ เช่น รูปภาพ ไฟล์ รายการใน Google ไดรฟ์ วิดีโอ YouTube หรือลิงก์

 1. แตะ Classroom ชั้นเรียน
 2. แตะชั้นเรียน
 3. แตะเพิ่ม เพิ่ม ที่ด้านล่าง

  หมายเหตุ: หากไม่เห็น "เพิ่ม" เพิ่ม แสดงว่าครูได้ปิดโพสต์สำหรับชั้นเรียนไว้

  Tap Add

 4. ป้อนข้อความในช่องแชร์กับชั้นเรียน
 5. แตะแนบ แนบ
  • หากต้องการแนบรายการในไดรฟ์ ให้แตะไดรฟ์ ไดรฟ์ แตะรายการที่ต้องการ แล้วแตะเลือก
  • หากต้องการแนบลิงก์ ให้แตะที่ลิงก์ ลิงก์ จากนั้นป้อน URL แล้วแตะเพิ่ม
  • หากต้องการแนบไฟล์ ให้แตะอัปโหลด อัปโหลด แล้วแตะไฟล์ที่ต้องการ
  • หากต้องการถ่ายภาพ ให้แตะกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูป จากนั้นถ่ายรูป แล้วแตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น
  • หากต้องการบันทึกวิดีโอ ให้แตะบันทึกวิดีโอ บันทึกวิดีโอ จากนั้นถ่ายวิดีโอ แล้วแตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น
  • หากต้องการแนบไฟล์ PDF ใหม่ ให้แตะ PDF ใหม่ New PDF เขียนบันทึกหรือวาดภาพ แล้วแตะบันทึก บันทึก
 6. แตะโพสต์ โพสต์

  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้แตะคัดลอก Classroom ทำสำเนาเพื่อแนบไปกับโพสต์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

ลบโพสต์

คุณลบได้เฉพาะโพสต์ที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น

หากลบโพสต์ที่สร้าง ระบบจะลบความคิดเห็นทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโพสต์นั้นออกไปด้วย และจะยกเลิกการดำเนินการนี้ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ครูจะดูโพสต์ทั้งหมดที่ถูกลบออกได้
 1. แตะ Classroom ชั้นเรียน
 2. แตะชั้นเรียน
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบในโพสต์ที่ต้องการ
 4. แตะลบเพื่อยืนยัน

แสดงความคิดเห็นในโพสต์

เพิ่มความคิดเห็นของชั้นเรียนในโพสต์
 1. แตะ Classroom ชั้นเรียน
 2. แตะชั้นเรียน
 3. แตะเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน จากนั้น เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนในโพสต์ที่ต้องการ
 4. ป้อนความคิดเห็น แล้วแตะโพสต์ โพสต์
ตอบกลับความคิดเห็น
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันเดสก์ท็อปเท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ
ลบความคิดเห็น

คุณลบได้เฉพาะความคิดเห็นที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น

 1. แตะ Classroom ชั้นเรียน
 2. แตะชั้นเรียน
 3. ค้นหาความคิดเห็นที่คุณต้องการนำออก แตะความคิดเห็นแล้วคลิกลบ
 4. แตะลบเพื่อยืนยัน

ความคิดเห็นส่วนตัว

คุณมีวิธีต่างๆ ในการส่งความคิดเห็นส่วนตัว ดังนี้

 • เมื่อครูมอบหมายงานให้คุณทำ คุณจะส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูไปพร้อมกับงานหรือคำถามได้
 • ส่งอีเมลไปหาครูหรือเพื่อนร่วมชั้น สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ส่งอีเมล
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร