ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

โพสต์ไปยังสตรีมของชั้นเรียน

คุณสามารถแบ่งปันความคิด ข้อมูล และคำถามกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนในสตรีมชั้นเรียนได้โดยใช้โพสต์และความคิดเห็น ทุกคนในชั้นเรียนสามารถดูโพสต์และความคิดเห็นได้ เฉพาะครูเท่านั้นที่สามารถดูโพสต์หรือความคิดเห็นที่ถูกลบออกแล้วได้

วิธีต่างๆ ในการโพสต์

 • คุณสามารถเขียนโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียนเพื่อแชร์กับชั้นเรียน (ครูและเพื่อนร่วมชั้น) ของคุณได้
 • ความคิดเห็นคือการตอบกลับโพสต์หรือความคิดเห็น โดยจะได้รับการแชร์กับชั้นเรียนด้วยเช่นกัน

คุณไม่สามารถโพสต์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ครูปิดโพสต์ของชั้นเรียนไว้
 • ครูปิดสิทธิ์ของคุณในการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็น

โพสต์

สร้างโพสต์
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่ม เพิ่ม จากนั้น สร้างโพสต์ สร้างโพสต์ ด้านล่าง

  หมายเหตุ: หากไม่เห็น "เพิ่ม" เพิ่ม แสดงว่าครูได้ปิดโพสต์ของชั้นเรียนไว้

  Click Create post

 4. ป้อนข้อความของคุณในช่องแชร์กับชั้นเรียน
 5. คลิกโพสต์
เพิ่มรูปภาพ ไฟล์ วิดีโอ หรือลิงก์ไปยังโพสต์ของคุณ

คุณสามารถแนบรายการในโพสต์ของคุณได้ เช่น รูปภาพ, ไฟล์, รายการใน Google ไดรฟ์, วิดีโอ YouTube หรือลิงก์

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างโพสต์
 2. ป้อนข้อความในช่องแชร์กับชั้นเรียน
 3. แนบรายการกับโพสต์ของคุณ ดังนี้
  • หากต้องการแนบรูปภาพหรือไฟล์ ให้คลิกแนบ แนบ และลากไฟล์เพื่อแนบหรือเลือกจากคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วคลิกอัปโหลด
  • หากต้องการแนบรายการในไดรฟ์ ให้คลิกไดรฟ์ ไดรฟ์ เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิกเพิ่ม
  • หากต้องการแนบวิดีโอ YouTube ให้คลิก YouTube Youtube แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
   • ค้นหาวิดีโอ

    ป้อนคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา ค้นหา คลิกวิดีโอ จากนั้น เพิ่ม

   • แนบลิงก์วิดีโอด้วยวิธีต่อไปนี้

    คลิก URL ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม

  • หากต้องการแนบลิงก์ ให้คลิกลิงก์ ลิงก์ ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่มลิงก์
 4. คลิกโพสต์
ลบโพสต์

คุณสามารถลบได้เฉพาะโพสต์ที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น

หากคุณลบโพสต์ ระบบจะลบความคิดเห็นทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโพสต์นั้นออกไปด้วย และจะไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ครูสามารถดูโพสต์ทั้งหมดที่ถูกลบออกได้
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในโพสต์ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
 4. คลิกลบเพื่อยืนยัน

ความคิดเห็นในโพสต์

เพิ่มความคิดเห็นของชั้นเรียนในโพสต์
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ค้นหาโพสต์และในช่องเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน ให้ป้อนความคิดเห็นของคุณ
 4. คลิกโพสต์
ตอบกลับความคิดเห็น
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือความคิดเห็นแล้วคลิกตอบ ตอบกลับ

  บุคคลที่คุณตอบกลับจะถูกพูดถึงโดยอัตโนมัติในการตอบกลับดังกล่าว

  Click Reply

 4. ป้อนข้อความตอบกลับ แล้วคลิกโพสต์
ลบความคิดเห็น

คุณสามารถลบได้เฉพาะความคิดเห็นที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในความคิดเห็น ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
 4. คลิกลบเพื่อยืนยัน

ความคิดเห็นส่วนตัว

เมื่อครูมอบหมายงานให้คุณทำ คุณสามารถส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูไปพร้อมกับงานหรือคำถามได้ หรือหากต้องการส่งข้อความส่วนตัวให้กับครูหรือเพื่อนร่วมชั้นของคุณ ให้ส่งอีเมล สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ส่งอีเมล

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร