โพสต์ไปยังหน้าสตรีมของชั้นเรียน

บทความนี้สำหรับนักเรียน ครูโปรดดูที่นี่

หากครูอนุญาต คุณจะสื่อสารกับทุกคนจากชั้นเรียนในสตรีมของชั้นเรียนได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • ประกาศ - ข้อมูลหรือคำถามที่คุณเพิ่มไปยังสตรีมของชั้นเรียน

  ตัวอย่าง: เราจะไปพิพิธภัณฑ์กันวันไหนครับ

 • ความคิดเห็น - การตอบกลับโพสต์หรือความคิดเห็น

  ตัวอย่าง: เราจะไปวันศุกร์หน้า 

 • การตอบกลับ - การตอบกลับความคิดเห็นที่กล่าวถึงบุคคลที่แสดงความคิดเห็น

  ตัวอย่าง: +ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น ขอบคุณ!

หากไม่ต้องการโพสต์ในหน้าสตรีมของชั้นเรียน คุณจะส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูเกี่ยวกับงานหรือคำถามได้

หมายเหตุ: หากครูปิดเสียงคุณ คุณจะโพสต์ แสดงความคิดเห็น หรือตอบกลับความคิดเห็นไม่ได้ มีเพียงครูเท่านั้นที่จะเปิดเสียงนักเรียนได้

สร้างโพสต์

หากต้องการถามคำถามหรือแชร์ข้อมูลกับครูและเพื่อนร่วมชั้น ให้สร้างโพสต์
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในหน้าสตรีม ให้คลิกประกาศบางสิ่งในชั้นเรียน

  หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นตัวเลือกประกาศบางสิ่งในชั้นเรียน แสดงว่าครูปิดสิทธิ์ในการโพสต์

 4. ป้อนข้อมูลที่ต้องการแชร์ แล้วคลิกโพสต์

เพิ่มรูปภาพ ไฟล์ วิดีโอ หรือลิงก์ไปยังโพสต์

คุณแนบรายการในโพสต์ได้ เช่น รูปภาพ, ไฟล์, รายการใน Google ไดรฟ์, วิดีโอ YouTube หรือลิงก์

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างโพสต์
 2. คลิกเพิ่ม จากนั้น เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  •  ไฟล์
   • เคล็ดลับ: เมื่อแนบรูปภาพและ GIF ระบบจะแสดงรูปภาพเวอร์ชันขนาดใหญ่ของไฟล์แนบรายการแรกในไว้โพสต์
   • วิธีแก้ไขรูปภาพที่แสดง
    1. แนบรูปภาพ
    2. ที่ด้านขวาของภาพขนาดย่อ ให้คลิกเมนู จากนั้น ตั้งเป็นรูปภาพที่แสดง
   • วิธีลบรูปภาพที่แสดง
    1. คลิกเมนู
    2. เลือกลบรูปภาพที่แสดง Remove as display image
 1. คลิกโพสต์

  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาไฟล์เพื่อแนบไปกับโพสต์และบันทึกสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

ทําข้อความเป็นตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้

 1. ไปที่ classroom.google.com
 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกประกาศบางสิ่งกับชั้นเรียนในหน้า "สตรีม"
 4. ในเมนู ให้คลิกตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ เพื่อเลือกวิธีจัดรูปแบบข้อความ
 5. ป้อนข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ
 6. หากต้องการปิดใช้การจัดรูปแบบ ให้คลิกตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ ในเมนู (ไอคอน)
 7. คลิกโพสต์

สร้างรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย

 1. ไปที่ classroom.google.com
 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกประกาศบางสิ่งกับชั้นเรียนในหน้า "สตรีม"
 4. คลิกรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ในเมนู
 5. ป้อนข้อความสําหรับรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย 
  สําคัญ: เมื่อโพสต์ประกาศ หัวข้อย่อยจะมีลักษณะแบบเดียวกับประกาศในฉบับร่าง
 6. ไม่บังคับ: หากต้องการปิดใช้รูปแบบรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ให้คลิกรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ในเมนู
 7. คลิกโพสต์

ลบโพสต์

คุณจะลบโพสต์ของตนเองได้เท่านั้น

หากลบโพสต์ ระบบจะลบความคิดเห็นทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโพสต์นั้นออกด้วย คุณจะยกเลิกการดำเนินการนี้ไม่ได้ ครูจะลบโพสต์ของทุกคนและดูโพสต์ที่ลบแล้วทั้งหมดได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มเติม จากนั้น ลบที่โพสต์ดังกล่าว
 4. คลิกลบเพื่อยืนยัน

เพิ่มความคิดเห็นในโพสต์

คุณจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์หรือความคิดเห็นอื่นๆ ได้หากครูอนุญาต ครูจะลบความคิดเห็นได้

หมายเหตุ: ความคิดเห็นเป็นแบบข้อความเท่านั้น คุณจะเพิ่มรูปภาพ ลิงก์ หรือวิดีโอไม่ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในโพสต์ ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนจากนั้นป้อนความคิดเห็น
  หมายเหตุ: หากไม่เห็นตัวเลือกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน แสดงว่าครูปิดสิทธิ์แสดงความคิดเห็น
 4. คลิกโพสต์ 

ตอบกลับความคิดเห็น

เมื่อคุณตอบกลับความคิดเห็น ระบบจะกล่าวถึงบุคคลที่คุณตอบกลับโดยอัตโนมัติ คุณตอบกลับความคิดเห็นได้เท่านั้นและตอบกลับโพสต์ไม่ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ชี้ไปที่ความคิดเห็นแล้วคลิกตอบกลับ
 4. ป้อนข้อความตอบกลับ แล้วคลิกโพสต์

ลบความคิดเห็น

คุณจะลบความคิดเห็นของตนเองได้เท่านั้น ครูจะดูความคิดเห็นที่ลบไปแล้วได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มเติม จากนั้นลบที่ความคิดเห็น
 4. คลิกลบเพื่อยืนยัน

ส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครู

คุณจะส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูได้จากงานหรือคําถาม โดยครูทุกคนในหลักสูตรจะมีสิทธิ์ดูและตอบกลับความคิดเห็นส่วนตัว เมื่อคุณเปิดงานหรือคําถาม ก็จะดูคําตอบทั้งหมดจากครูได้ ทั้งนี้ ครูทุกคนสามารถดูความคิดเห็นส่วนตัวได้ แม้ว่าจะลบไปแล้วก็ตาม
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  1. คลิกงานหรือคำถามในหน้าสตรีม
  2. ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกงานหรือคำถามจากนั้นดูงานหรือดูคำถาม
 4. คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
 5. เพิ่มความคิดเห็น จากนั้น คลิกโพสต์ 

ทำข้อความเป็นตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้

 1. ไปที่ classroom.google.com
 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวในหน้า "งาน"
 4. ในเมนู ให้คลิกตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ เพื่อเลือกวิธีจัดรูปแบบข้อความ
 5. ป้อนข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ
 6. หากต้องการปิดใช้การจัดรูปแบบ ให้คลิกตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ ในเมนู
 7. คลิกส่ง

สร้างรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย

 1. ไปที่ classroom.google.com
 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวในหน้า "งาน"
 4. คลิกรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ในเมนู
 5. ป้อนข้อความสำหรับรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย
  สำคัญ: เมื่อโพสต์ความคิดเห็น หัวข้อย่อยจะมีลักษณะแบบเดียวกับความคิดเห็นในฉบับร่าง
 6. ไม่บังคับ: หากต้องการปิดใช้รูปแบบรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ให้คลิกรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ในเมนู
 7. คลิกส่ง

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
13765764465430694631
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
false