โพสต์ไปยังสตรีมของชั้นเรียน

คุณแบ่งปันความคิด ข้อมูล และคำถามกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนในสตรีมชั้นเรียนได้โดยใช้โพสต์และความคิดเห็น ทุกคนในชั้นเรียนจะดูโพสต์และความคิดเห็นได้ เฉพาะครูเท่านั้นที่ดูโพสต์หรือความคิดเห็นที่ถูกลบออกแล้วได้

วิธีต่างๆ ในการโพสต์

 • คุณเขียนโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียนเพื่อแชร์กับชั้นเรียน (ครูและเพื่อนร่วมชั้น) ได้
 • ความคิดเห็นคือการตอบกลับโพสต์หรือความคิดเห็น โดยจะแชร์กับชั้นเรียนด้วยเช่นกัน

คุณโพสต์ไม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ครูปิดโพสต์ของชั้นเรียนไว้
 • ครูปิดสิทธิ์ในการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นของคุณ

โพสต์

สร้างโพสต์
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านล่าง ให้คลิกเพิ่ม เพิ่ม จากนั้น สร้างโพสต์ สร้างโพสต์

  หมายเหตุ: หากไม่เห็นเพิ่ม เพิ่ม แสดงว่าครูได้ปิดโพสต์ของชั้นเรียนไว้

  Click Create post

 4. ป้อนข้อความในช่องแชร์กับชั้นเรียน
 5. คลิกโพสต์
เพิ่มรูปภาพ ไฟล์ วิดีโอ หรือลิงก์ไปยังโพสต์

คุณแนบรายการในโพสต์ได้ เช่น รูปภาพ ไฟล์ รายการใน Google ไดรฟ์ วิดีโอ YouTube หรือลิงก์

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างโพสต์
 2. ป้อนข้อความในช่องแชร์กับชั้นเรียน
 3. แนบรายการกับโพสต์ของคุณดังนี้
  • หากต้องการแนบรูปภาพหรือไฟล์ ให้คลิกแนบ แนบ และลากไฟล์เพื่อแนบหรือเลือกจากคอมพิวเตอร์แล้วคลิกอัปโหลด
  • หากต้องการแนบรายการไดรฟ์ ให้คลิกไดรฟ์ ไดรฟ์ จากนั้นเลือกไฟล์แล้วคลิกเพิ่ม
  • หากต้องการแนบวิดีโอ YouTube ให้คลิก YouTube Youtube แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
   • ค้นหาวิดีโอ

    ป้อนคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา ค้นหา คลิกวิดีโอ จากนั้น เพิ่ม

   • แนบลิงก์วิดีโอด้วยวิธีต่อไปนี้

    คลิก URL ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม

  • หากต้องการแนบลิงก์ ให้คลิกลิงก์ ลิงก์ ป้อน URL และคลิกเพิ่มลิงก์
 4. คลิกโพสต์

  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom ทำสำเนาเพื่อแนบไปกับโพสต์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

ลบโพสต์

คุณลบได้เฉพาะโพสต์ที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น

หากลบโพสต์ที่สร้าง ระบบจะลบความคิดเห็นทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโพสต์นั้นออกไปด้วย และจะยกเลิกการดำเนินการนี้ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ครูจะดูโพสต์ทั้งหมดที่ถูกลบออกได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในโพสต์ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
 4. คลิกลบเพื่อยืนยัน

ความคิดเห็นในโพสต์

เพิ่มความคิดเห็นของชั้นเรียนในโพสต์
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ค้นหาโพสต์และป้อนความคิดเห็นในช่องเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
 4. คลิกโพสต์
ตอบกลับความคิดเห็น
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือความคิดเห็นแล้วคลิกตอบ ตอบกลับ

  ผู้ใช้ที่คุณตอบกลับจะได้รับการกล่าวถึงโดยอัตโนมัติในการตอบกลับดังกล่าว

  Click Reply

 4. ป้อนข้อความตอบกลับ แล้วคลิกโพสต์
ลบความคิดเห็น

คุณลบได้เฉพาะความคิดเห็นที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในความคิดเห็น ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
 4. คลิกลบเพื่อยืนยัน

ความคิดเห็นส่วนตัว

เมื่อครูมอบหมายงานให้คุณทำ คุณจะส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูไปพร้อมกับงานหรือคำถามได้ หรือหากต้องการส่งข้อความส่วนตัวให้กับครูหรือเพื่อนร่วมชั้น ให้ส่งอีเมล สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ส่งอีเมล

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร