Publikowanie postów na stronie Strumień

Ten artykuł jest przeznaczony dla uczniów. Strona dla nauczycieli znajduje się tutaj.

Jeśli nauczyciel na to pozwala, możesz kontaktować się ze swoją klasą na stronie Strumień, publikując posty, komentarze i odpowiedzi.

 • Post to informacje lub pytania dodane do strumienia zajęć. 
  Na przykład: Kiedy idziemy do muzeum?
 • Komentarz to odpowiedź na posta lub inny komentarz. 
  Na przykład: W następny piątek. 
 • Odpowiedź: to odpowiedź na czyjś komentarz, w której znajduje się wzmianka o autorze tego komentarza.
  Na przykład: +imię komentującego Dzięki!

Nie wszyscy nauczyciele zezwalają na publikowanie postów i komentarzy na stronie Strumień.

Uwaga: jeśli nie chcesz publikować posta na stronie Strumień, możesz przesłać nauczycielowi prywatny komentarz do projektu lub pytania.

Publikowanie postów w strumieniu zajęć

Tworzenie postów
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia.
 3. Wybierz opcję:
  • W przypadku zajęć ze stroną Zadania kliknij Udostępnij swojej klasie.

   Udostępnij coś swojej klasie

  • W przypadku zajęć bez strony Zadania kliknij Dodaj Dodaj.

   Uwaga: jeśli nie widzisz przycisku Udostępnij swojej klasie ani Dodaj Dodaj, to znaczy, że nauczyciel ograniczył uprawnienia do udostępniania i publikowania postów.

 4. Wpisz wiadomość i kliknij Opublikuj Publikuj.
Dodawanie obrazu, pliku, filmu lub linku do postu

Do swojego postu możesz dołączać materiały, na przykład obrazy, pliki, elementy z Dysku Google, filmy z YouTube i linki.

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia.
 3. Wybierz opcję:
  • W przypadku zajęć ze stroną Zadania kliknij Udostępnij swojej klasie.
  • W przypadku zajęć bez strony Zadania kliknij Dodaj Dodaj.

   Uwaga: jeśli nie widzisz przycisku Udostępnij swojej klasie ani Dodaj Dodaj, to znaczy, że nauczyciel ograniczył uprawnienia do udostępniania i publikowania postów.

 4. Kliknij Dołącz Dołącz.
  • Aby dołączyć element z Dysku:
   1. Kliknij Dysk Dysk.
   2. Kliknij wybrany plik.
  • Aby dołączyć link:
   1. Kliknij Link Link i wpisz adres URL.
   2. Kliknij Dodaj.
  • Aby dołączyć zdjęcie:
   1. Kliknij Wybierz zdjęcie Wybierz zdjęcie.
   2. Kliknij zdjęcie.
  • Aby zrobić zdjęcie:
   1. Kliknij Aparat Aparat i zrób zdjęcie.
   2. Kliknij Użyj zdjęcia.
 5. Kliknij Opublikuj Publikuj.

  Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do postu, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

Usuwanie postów

Możesz usuwać tylko te posty, które zostały utworzone przez Ciebie. 

Jeśli usuniesz swój post, wszystkie powiązane z nim komentarze też zostaną usunięte. Nie możesz cofnąć tej czynności. Jednak nauczyciel może przeczytać wszystkie usunięte posty.
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na poście kliknij Więcej Więcej potem Usuń.
 4. Kliknij Usuń.

Komentowanie postu

Dodawanie komentarzy do postów w strumieniu zajęć

Nauczyciel może usuwać komentarze. Może też ograniczyć uprawnienia do publikowania, aby uniemożliwić dodawanie komentarzy.

Do komentarzy nie można dodawać zdjęć, linków ani filmów – tylko tekst.

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia.
 3. Kliknij post i wybierz Dodaj komentarz do zajęć potem Dodaj komentarz do zajęć.
 4. Wpisz komentarz i kliknij Opublikuj Publikuj.
Odpowiadanie na komentarze
Ta funkcja jest dostępna tylko w komputerowej wersji Classroom. Aby zobaczyć instrukcje, kliknij Komputer.
Usuwanie komentarzy

Możesz usuwać tylko te komentarze, które zostały utworzone przez Ciebie. 

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia.
 3. Znajdź komentarz, który chcesz usunąć, kliknij go i wybierz potem Usuń.
 4. Kliknij Usuń.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?