โพสต์ไปยังสตรีมของชั้นเรียน

บทความนี้สำหรับนักเรียน ครูโปรดดูที่นี่

คุณแชร์ข้อมูลและคำถามกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนในสตรีมชั้นเรียนได้โดยใช้โพสต์และความคิดเห็น ทุกคนในชั้นเรียนจะดูโพสต์และความคิดเห็นได้ คุณจะโพสต์ไม่ได้หากครูปิดสิทธิ์ในการโพสต์

คุณจะลบโพสต์ได้ เฉพาะครูที่สามารถดูโพสต์ที่ถูกลบได้

วิธีต่างๆ ในการโพสต์

 • คุณเขียนโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียนเพื่อแชร์กับชั้นเรียน (ครูและเพื่อนร่วมชั้น) ได้
 • ความคิดเห็นคือการตอบกลับโพสต์หรือความคิดเห็น โดยจะแชร์กับชั้นเรียนด้วยเช่นกัน

สร้างโพสต์

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. เลือกตัวเลือก
  • สำหรับชั้นเรียนที่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกแชร์บางสิ่งกับชั้นเรียนของคุณ

   แชร์ข้อมูลกับชั้นเรียน

  • สำหรับชั้นเรียนที่ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน ให้ชี้ไปที่เพิ่ม เพิ่ม จากนั้น แล้วคลิกสร้างโพสต์ สร้างโพสต์

   หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นแชร์บางสิ่งกับชั้นเรียน หรือเพิ่ม เพิ่ม แสดงว่าครูปิดสิทธิ์ในการโพสต์

 4. ป้อนประกาศแล้วคลิกโพสต์

เพิ่มรูปภาพ ไฟล์ วิดีโอ หรือลิงก์ไปยังโพสต์

คุณแนบรายการในโพสต์ได้ เช่น รูปภาพ ไฟล์ รายการใน Google ไดรฟ์ วิดีโอ YouTube หรือลิงก์

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างโพสต์
 2. แนบรายการกับโพสต์ของคุณดังนี้
  • วิธีแนบรูปภาพหรือไฟล์:
   1. คลิกแนบ แนบ
   2. ลากไฟล์เพื่อแนบหรือเลือกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
   3. คลิกอัปโหลด
  • วิธีแนบรายการในไดรฟ์: 
   1. คลิกไดรฟ์ ไดรฟ์ และเลือกไฟล์ของคุณ
   2. คลิกเพิ่ม
  • หากต้องการแนบวิดีโอ YouTube ให้คลิก YouTube YouTube แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
   • ค้นหาวิดีโอ
    1. ป้อนคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา ค้นหา
    2. คลิกวิดีโอ จากนั้น เพิ่ม
   • แนบลิงก์วิดีโอด้วยวิธีต่อไปนี้
    1. คลิก URL และป้อน URL
    2. คลิกเพิ่ม
  • วิธีแนบลิงก์:
   1. คลิกลิงก์ ลิงก์ และป้อน URL
   2. คลิกเพิ่มลิงก์
 3. คลิกโพสต์

  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom ทำสำเนาเพื่อแนบไปกับโพสต์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

ลบโพสต์

คุณลบได้เฉพาะโพสต์ที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น

หากลบโพสต์ที่สร้าง ระบบจะลบความคิดเห็นทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโพสต์นั้นออกไปด้วย และจะยกเลิกการดำเนินการนี้ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ครูจะดูโพสต์ทั้งหมดที่ถูกลบออกได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในโพสต์ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
 4. คลิกลบเพื่อยืนยัน

เพิ่มความคิดเห็นของชั้นเรียนในโพสต์

ครูจะลบความคิดเห็นได้ คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นลงในโพสต์ได้หากครูปิดสิทธิ์ในการโพสต์

คุณเพิ่มรูปภาพ ลิงก์ หรือวิดีโอลงในความคิดเห็นไม่ได้ ความคิดเห็นเป็นแบบข้อความเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ค้นหาโพสต์และป้อนความคิดเห็นในช่องเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
 4. คลิกโพสต์

ตอบกลับความคิดเห็น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ชี้ไปที่ความคิดเห็นแล้วคลิกตอบกลับ ตอบ

  ผู้ใช้ที่คุณตอบกลับจะได้รับการกล่าวถึงโดยอัตโนมัติในการตอบกลับดังกล่าว

  แชร์ข้อมูลกับชั้นเรียน

 4. ป้อนข้อความตอบกลับ แล้วคลิกโพสต์

ลบความคิดเห็น

คุณลบได้เฉพาะความคิดเห็นที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในความคิดเห็น ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
 4. คลิกลบเพื่อยืนยัน

เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว

คุณมีหลายวิธีในการส่งความคิดเห็นส่วนตัว ดังนี้

 • เมื่อครูมอบหมายงานให้คุณทำ คุณจะส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูไปพร้อมกับงานหรือคำถามได้
 • คุณส่งอีเมลไปหาครูหรือเพื่อนร่วมชั้นได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ส่งอีเมล
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร