โพสต์ไปที่หน้าสตรีม

บทความนี้สำหรับนักเรียน ครูโปรดดูที่นี่

หากครูอนุญาต คุณจะสื่อสารกับชั้นเรียนในหน้าสตรีมโดยใช้โพสต์ ความคิดเห็น และการตอบกลับได้

 • โพสต์ คือข้อมูลหรือคำถามที่คุณเพิ่มในสตรีมของชั้นเรียน
  เช่น เราไปพิพิธภัณฑ์กันเมื่อไร
 • ความคิดเห็น คือการตอบโพสต์หรือความคิดเห็นอื่นๆ
  เช่น เราจะไปวันศุกร์หน้า
 • การตอบกลับ คือการที่ผู้ใช้ตอบกลับความคิดเห็นของบุคคลอื่นที่กล่าวถึงตนเอง
  เช่น +ชื่อของผู้แสดงความคิดเห็น ขอบคุณ!

ครูบางคนไม่อนุญาตให้โพสต์และแสดงความคิดเห็นในหน้าสตรีม

หมายเหตุ: หากไม่ต้องการโพสต์ในหน้าสตรีม คุณจะส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูในงานหรือคำถามได้

สร้างโพสต์

หากต้องการถามคำถามหรือแชร์ข้อมูลกับครูและเพื่อนร่วมชั้น ให้สร้างโพสต์
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกแชร์บางสิ่งกับชั้นเรียนของคุณในหน้าสตรีม

  แชร์ข้อมูลกับชั้นเรียน

  หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นตัวเลือกแชร์บางสิ่งกับชั้นเรียนของคุณ แสดงว่าครูปิดสิทธิ์ในการโพสต์

 4. ป้อนข้อมูลที่ต้องการแชร์ แล้วคลิกโพสต์

เพิ่มรูปภาพ ไฟล์ วิดีโอ หรือลิงก์ไปยังโพสต์

คุณแนบรายการในโพสต์ได้ เช่น รูปภาพ ไฟล์ รายการใน Google ไดรฟ์ วิดีโอ YouTube หรือลิงก์

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างโพสต์
 2. แนบรายการกับโพสต์ของคุณดังนี้
  ประเภทของไฟล์แนบ วิธีการ
  ไฟล์ รูปภาพหรือไฟล์
  1. คลิกแนบ ไฟล์.
  2. ลากไฟล์เพื่อแนบหรือเลือกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
  3. คลิกอัปโหลด
  ไดรฟ์ ไดรฟ์
  1. คลิกไดรฟ์ ไดรฟ์ และเลือกไฟล์ของคุณ
  2. คลิก "เพิ่ม"
  YouTube YouTube

  ค้นหาวิดีโอ

  1. ป้อนคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา ค้นหา

  2. คลิกวิดีโอ แล้ว เพิ่ม

  แนบลิงก์วิดีโอด้วยวิธีต่อไปนี้

  1. คลิก URL แล้วป้อน URL

  2. คลิกเพิ่ม

  ลิงก์ ลิงก์
  1. คลิกลิงก์ ลิงก์ และป้อน URL
  2. คลิกเพิ่มลิงก์
 3. คลิกโพสต์

  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom ทำสำเนาเพื่อแนบไปกับโพสต์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

ลบโพสต์

คุณจะลบโพสต์ของตนเองได้เท่านั้น

หากลบโพสต์ ระบบจะลบความคิดเห็นทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโพสต์นั้นออกด้วย คุณจะยกเลิกการดำเนินการนี้ไม่ได้ ครูจะลบโพสต์ของทุกคนและดูโพสต์ที่ลบแล้วทั้งหมดได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบที่โพสต์ดังกล่าว
 4. คลิกลบเพื่อยืนยัน

เพิ่มความคิดเห็นในโพสต์

คุณจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์หรือความคิดเห็นอื่นๆ ได้หากครูอนุญาต ครูจะลบความคิดเห็นและปิดสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้

หมายเหตุ: ความคิดเห็นเป็นแบบข้อความเท่านั้น คุณจะเพิ่มรูปภาพ ลิงก์ หรือวิดีโอไม่ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ค้นหาโพสต์และป้อนความคิดเห็นในช่องเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
  เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
  หมายเหตุ: หากไม่เห็นตัวเลือกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน แสดงว่าครูปิดสิทธิ์แสดงความคิดเห็น
 4. คลิกโพสต์ โพสต์

ตอบกลับความคิดเห็น

เมื่อคุณตอบกลับความคิดเห็น ระบบจะกล่าวถึงบุคคลที่คุณตอบกลับโดยอัตโนมัติ คุณจะใช้การตอบกลับได้เฉพาะกับความคิดเห็น และจะตอบกลับโพสต์ไม่ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ชี้ไปที่ความคิดเห็นแล้วคลิกตอบกลับ ตอบ.

  ผู้ใช้ที่คุณตอบกลับจะได้รับการกล่าวถึงโดยอัตโนมัติในการตอบกลับดังกล่าว

 4. ป้อนข้อความตอบกลับ แล้วคลิกโพสต์ โพสต์

ลบความคิดเห็น

คุณจะลบความคิดเห็นของตนเองได้เท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบที่ความคิดเห็น
 4. คลิกลบเพื่อยืนยัน

ส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครู

คุณจะแสดงความคิดเห็นถึงครูแบบส่วนตัวได้ เมื่อได้รับมอบหมายงาน คุณจะส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูจากหน้างานหรือคำถามได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกงานหรือคำถามในหน้าสตรีม
 4. (ไม่บังคับ) คลิกดูงานหรือดูคำถาม
 5. คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็นแล้ว คลิกโพสต์ โพสต์

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร