โพสต์ไปยังหน้าสตรีมของชั้นเรียน

บทความนี้สำหรับนักเรียน ครูโปรดดูที่นี่

หากครูอนุญาต คุณจะสื่อสารกับชั้นเรียนในหน้าสตรีมของชั้นเรียนได้ด้วยวิธีต่อไป

 • โพสต์ - ข้อมูลหรือคำถามที่คุณเพิ่มไปยังสตรีมของชั้นเรียน

  ตัวอย่าง: เราจะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมื่อใด

 • ความคิดเห็น - การตอบกลับโพสต์หรือความคิดเห็น

  ตัวอย่าง: เราจะไปวันศุกร์หน้า 

 • การตอบกลับ - การตอบกลับความคิดเห็นที่กล่าวถึงบุคคลที่แสดงความคิดเห็น

  ตัวอย่าง: +ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น ขอบคุณ!

หากไม่ต้องการโพสต์ในหน้าสตรีมของชั้นเรียน คุณจะส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูเกี่ยวกับงานหรือคำถามได้

หมายเหตุ: หากครูปิดเสียงคุณ คุณจะโพสต์ แสดงความคิดเห็น หรือตอบกลับความคิดเห็นไม่ได้ มีเพียงครูเท่านั้นที่จะเปิดเสียงนักเรียนได้

สร้างโพสต์

หากต้องการถามคำถามหรือแชร์ข้อมูลกับครูและเพื่อนร่วมชั้น ให้สร้างโพสต์
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกแชร์บางสิ่งกับชั้นเรียนของคุณในหน้าสตรีม

  แชร์ข้อมูลกับชั้นเรียน

  หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นตัวเลือกแชร์บางสิ่งกับชั้นเรียนของคุณ แสดงว่าครูปิดสิทธิ์ในการโพสต์

 4. ป้อนข้อมูลที่ต้องการแชร์ แล้วคลิกโพสต์

เพิ่มรูปภาพ ไฟล์ วิดีโอ หรือลิงก์ไปยังโพสต์

คุณแนบรายการในโพสต์ได้ เช่น รูปภาพ, ไฟล์, รายการใน Google ไดรฟ์, วิดีโอ YouTube หรือลิงก์

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างโพสต์
 2. คลิกเพิ่มจากนั้นเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  ประเภทของไฟล์แนบ วิธีการ
  "" รูปภาพหรือไฟล์
  1. คลิกไฟล์ ""
  2. ลากไฟล์เพื่อแนบ หรือเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์แล้วคลิกอัปโหลด
  "" Google ไดรฟ์
  1. คลิก Google ไดรฟ์ ""
  2. เลือกไฟล์แล้วคลิกเพิ่ม
  "" YouTube

  ค้นหาวิดีโอ

  1. คลิก YouTube ""
  2. ป้อนคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา ""
  3. คลิกวิดีโอจากนั้นเพิ่ม

  แนบลิงก์วิดีโอด้วยวิธีต่อไปนี้

  1. คลิก YouTube ""
  2. คลิก URL
  3. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม
  "" ลิงก์
  1. คลิกลิงก์ ""
  2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่มลิงก์
 3. คลิกโพสต์

  หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาไฟล์เพื่อแนบไปกับโพสต์และบันทึกสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

ลบโพสต์

คุณจะลบโพสต์ของตนเองได้เท่านั้น

หากลบโพสต์ ระบบจะลบความคิดเห็นทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโพสต์นั้นออกด้วย คุณจะยกเลิกการดำเนินการนี้ไม่ได้ ครูจะลบโพสต์ของทุกคนและดูโพสต์ที่ลบแล้วทั้งหมดได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นลบที่โพสต์ดังกล่าว
 4. คลิกลบเพื่อยืนยัน

เพิ่มความคิดเห็นในโพสต์

คุณจะแสดงความคิดเห็นในโพสต์หรือความคิดเห็นอื่นๆ ได้หากครูอนุญาต ครูจะลบความคิดเห็นได้

หมายเหตุ: ความคิดเห็นเป็นแบบข้อความเท่านั้น คุณจะเพิ่มรูปภาพ ลิงก์ หรือวิดีโอไม่ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในโพสต์ ให้คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนจากนั้นป้อนความคิดเห็น
  เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
  หมายเหตุ: หากไม่เห็นตัวเลือกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน แสดงว่าครูปิดสิทธิ์แสดงความคิดเห็น
 4. คลิกโพสต์ ""

ตอบกลับความคิดเห็น

เมื่อคุณตอบกลับความคิดเห็น ระบบจะกล่าวถึงบุคคลที่คุณตอบกลับโดยอัตโนมัติ คุณตอบกลับความคิดเห็นได้เท่านั้นและตอบกลับโพสต์ไม่ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ชี้ไปที่ความคิดเห็นแล้วคลิกตอบกลับ ""
 4. ป้อนข้อความตอบกลับ แล้วคลิกโพสต์ ""

ลบความคิดเห็น

คุณจะลบความคิดเห็นของตนเองได้เท่านั้น ครูจะดูความคิดเห็นที่ลบไปแล้วได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นลบที่ความคิดเห็น
 4. คลิกลบเพื่อยืนยัน

ส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครู

คุณอาจส่งความคิดเห็นส่วนตัวถึงครูเพื่อให้มีเพียงครูเท่านั้นที่จะดูความคิดเห็นได้จากงานหรือคำถาม คุณจะเห็นคำตอบของครูเมื่อเปิดงานหรือคำถาม หากคุณลบความคิดเห็นส่วนตัว ครูจะยังเห็นความคิดเห็นนั้นอยู่

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  1. คลิกงานหรือคำถามในหน้าสตรีม
  2. ในหน้างานของชั้นเรียน ให้คลิกงานหรือคำถามจากนั้นดูงานหรือดูคำถาม
 4. คลิกเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว
 5. เพิ่มความคิดเห็นจากนั้นคลิกโพสต์""

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร