Publikowanie postów na stronie Strumień

Ten artykuł jest przeznaczony dla uczniów. Strona dla nauczycieli znajduje się tutaj.

Jeśli nauczyciel na to pozwala, możesz kontaktować się ze swoją klasą na stronie Strumień, publikując posty, komentarze i odpowiedzi.

 • Post to informacje lub pytania dodane do strumienia zajęć. 
  Na przykład: Kiedy idziemy do muzeum?
 • Komentarz to odpowiedź na posta lub inny komentarz. 
  Na przykład: W następny piątek. 
 • Odpowiedź: to odpowiedź na czyjś komentarz, w której znajduje się wzmianka o autorze tego komentarza.
  Na przykład: +imię komentującego Dzięki!

Nie wszyscy nauczyciele zezwalają na publikowanie postów i komentarzy na stronie Strumień.

Uwaga: jeśli nie chcesz publikować posta na stronie Strumień, możesz przesłać nauczycielowi prywatny komentarz do projektu lub pytania.

Tworzenie posta

Aby zadać pytanie lub podzielić się informacjami z nauczycielem i innymi uczniami, utwórz posta. 
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na stronie Strumień kliknij Udostępnij coś swojej klasie.

  Udostępnij coś swojej klasie

  Uwaga: jeśli nie widzisz opcji Udostępnij coś swojej klasie, oznacza to, że nauczyciel ograniczył uprawnienia do publikowania postów.

 4. Wpisz to, co chcesz przekazać, i kliknij Opublikuj.

Dodawanie obrazu, pliku, filmu lub linku do posta

Do swojego posta możesz dołączać materiały, na przykład obrazy, pliki, elementy z Dysku Google, filmy z YouTube i linki.

 1. Wykonaj powyższe kroki, by utworzyć posta.
 2. Dołącz element do swojego posta:
  Typ załącznika Instrukcje
  Plik Obraz lub plik
  1. Kliknij Dołącz Plik.
  2. Przeciągnij pliki, które chcesz dołączyć, lub wybierz je z komputera.
  3. Kliknij Prześlij.
  Dysk Dysk
  1. Kliknij Dysk Dysk i wybierz plik.
  2. Kliknij Dodaj.
  YouTube YouTube

  Wyszukaj film:

  1. Wpisz słowa kluczowe i kliknij Szukaj Szukaj.

  2. Kliknij film a potem Dodaj.

  Dołącz link do filmu:

  1. Kliknij URL i wpisz adres.

  2. Kliknij Dodaj.

  Link Link
  1. Kliknij Link Link i wpisz URL.
  2. Kliknij Dodaj link.
 3. Kliknij Opublikuj.

  Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do posta, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

Usuwanie postów

Możesz usuwać tylko własne posty.

Jeśli usuniesz posta, wszystkie powiązane z nim komentarze również zostaną usunięte. Tej czynności nie można cofnąć. Nauczyciele mogą usuwać posty dowolnej osoby oraz wyświetlać wszystkie usunięte posty.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na poście kliknij Więcej Więcej a potem Usuń.
 4. Kliknij Usuń, by potwierdzić.

Dodawanie komentarza do posta

Jeśli nauczyciel na to pozwala, możesz komentować inne posty i komentarze. Nauczyciele mogą usuwać komentarze i wyłączać uprawnienia do komentowania.

Uwaga: komentarze mają formę tekstową – nie można do nich dodawać zdjęć, linków ani filmów.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Znajdź odpowiedniego posta i wpisz swój komentarz w polu Dodaj komentarz do zajęć.
  Dodaj komentarz do zajęć
  Uwaga: jeśli nie widzisz opcji Dodaj komentarz do zajęć, oznacza to, że nauczyciel ograniczył uprawnienia do komentowania.
 4. Kliknij Opublikuj Publikuj.

Odpowiadanie na komentarze

W odpowiedzi na komentarz jest automatycznie dodawana wzmianka o osobie, której odpowiadasz. Odpowiadać można tylko na komentarze, a nie na posty.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Najedź kursorem na komentarz i kliknij Odpowiedz Odpowiedz.

  W odpowiedzi jest automatycznie dodawana wzmianka o osobie, której odpowiadasz.

 4. Wpisz odpowiedź i kliknij Opublikuj Publikuj.

Usuwanie komentarzy

Możesz usuwać tylko własne komentarze.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. W komentarzu kliknij Więcej Więcej a potem Usuń.
 4. Kliknij Usuń, by potwierdzić.

Wysyłanie prywatnego komentarza do nauczyciela

Do nauczyciela możesz wysłać prywatny komentarz, który tylko on będzie widzieć. Gdy nauczyciel przypisze Ci zadanie, prywatny komentarz możesz wysłać mu z poziomu projektu lub pytania.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na stronie Strumień kliknij projekt lub pytanie.
 4. (Opcjonalnie) Kliknij Wyświetl projekt lub Wyświetl pytanie.
 5. Kliknij Dodaj prywatny komentarz, wpisz komentarz a potem i kliknij Opublikuj Publikuj.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?