Tworzenie zajęć

Jedną z pierwszych rzeczy, jakie nauczyciel musi zrobić w Classroom, jest utworzenie zajęć dotyczących każdego z nauczanych przedmiotów. W ramach zajęć możesz przydzielać uczniom zadaniapublikować ogłoszenia.

Każda osoba, która ukończyła 13 lat, może tworzyć zajęcia przy użyciu osobistego konta Google. Jeśli Twoja szkoła ma jednak konto G Suite dla Szkół i Uczelni, do tworzenia zajęć użyj szkolnego konta e-mail. Więcej informacji znajdziesz w artykule Informacje o kontach użytkowników Classroom.

Tworzenie zajęć

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Na stronie Zajęcia kliknij Dodaj Dodaj a potem Utwórz zajęcia.

  Kliknij Utwórz zajęcia

 3. Wpisz nazwę zajęć.

  Wpisz informacje o zajęciach

 4. (Opcjonalnie) Aby dodać krótki opis, poziom lub godzinę zajęć, kliknij pole Sekcja i wpisz informacje.
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać temat, kliknij Temat i wpisz nazwę lub kliknij jeden z tematów na liście, która jest wyświetlana przy wpisywaniu tekstu.
 6. (Opcjonalnie) Aby wpisać lokalizację zajęć, kliknij pole Sala i podaj szczegółowe informacje.
 7. Kliknij Utwórz.

Dalsze kroki: kiedy dodasz nowe zajęcia, Classroom automatycznie utworzy kod, za pomocą które możesz zapraszać uczniów. Kod zajęć możesz zawsze wyświetlić na stronie Strumień. 

Wykonywanie innych typowych czynności

Akceptowanie zajęć w stanie administracyjnym

Administrator Classroom może utworzyć dla Ciebie zajęcia i dodać do nich uczniów. Zajęcia utworzone przez administratora są dostępne w tzw. stanie administracyjnym (przygotowanym). Aby aktywować te zajęcia, by były widoczne dla uczniów i nauczycieli współprowadzących, musisz zalogować się w Classroom i je zatwierdzić.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Akceptuj.
  Akceptuj  ​​
 3. Potwierdź liczbę uczniów oraz aktywację zajęć i kliknij Akceptuj.

Uwaga: więcej informacji o administrowaniu zajęciami znajdziesz na stronie o zasobach interfejsu API Classroom.

Zmiana motywu zajęć

Po utworzeniu zajęć możesz zmienić domyślny kolor lub obraz wyświetlany u góry strumienia zajęć. Tylko nauczyciel może zmienić motyw.

Wybieranie innego obrazu motywu z galerii

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia i u dołu obrazu kliknij Wybierz motyw.

  Kliknij Wybierz motyw

 3. Wybierz opcję:
  • Wskaż obraz w galerii i kliknij Wybierz motyw zajęć.
  • Kliknij Wzory, wybierz kolor i wzór, a następnie kliknij Wybierz motyw zajęć.

Przesyłanie własnego obrazu motywu

 1. Otwórz zajęcia i kliknij Prześlij zdjęcie u dołu obrazu.

  Kliknij Prześlij zdjęcie

 2. Wybierz opcję:
  • Przeciągnij zdjęcie z komputera na środek ekranu.
  • Kliknij Wybierz zdjęcie z komputera, wybierz odpowiedni obraz i kliknij Otwórz.
 3. Kliknij Wybierz motyw zajęć.

Edytowanie informacji o zajęciach

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj.

  Kliknij Edytuj

 3. Wpisz nową nazwę, sekcję, temat lub salę a potem kliknij Zapisz.

Wyświetlanie zdjęcia profilowego

Obok swojego imienia i nazwiska na stronie Strumień i na kartach zajęć na stronie Zajęcia możesz wyświetlić zdjęcie profilowe. Classroom korzysta ze zdjęcia profilowego konta Google.
Instrukcje znajdziesz w artykule Zmiana zdjęcia profilowego w Gmailu

Kopiowanie zajęć

Aby zaoszczędzić czas, możesz skopiować zajęcia do innej sekcji lub semestru. Instrukcje znajdziesz w artykule Kopiowanie zajęć

Problemy związane z tworzeniem zajęć

Jeśli masz konto G Suite dla Szkół i Uczelni, ale nie możesz dodać zajęć, administrator G Suite zarządzający Classroom musi sprawdzić, czy jesteś nauczycielem. Poproś go o pomoc. Administratorzy znajdą odpowiednie instrukcje w artykule Weryfikowanie nauczycieli i konfigurowanie uprawnień.

Uwaga: jeśli korzystasz z osobistego konta Google, liczba zajęć, które możesz utworzyć, jest ograniczona. Dowiedz się więcej o limitach w Classroom.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?