Tworzenie zajęć

Jedną z pierwszych rzeczy, jakie nauczyciel musi zrobić w Classroom, jest utworzenie zajęć dla każdej swojej klasy. W ramach zajęć możesz przydzielać uczniom zadania i publikować ogłoszenia.

Każda osoba, która ukończy 13 lat, może tworzyć zajęcia przy użyciu osobistego konta Google.

Tworzenie zajęć

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Na stronie głównej Classroom kliknij Dodaj Dodaj a następnie Utwórz zajęcia.

  Kliknij Utwórz zajęcia

 3. Wpisz nazwę zajęć.

  Wpisz informacje o zajęciach

 4. (Opcjonalnie) Aby wpisać krótki opis, poziom lub godzinę zajęć, kliknij Sekcja i podaj szczegółowe informacje.
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać temat, kliknij Temat i wpisz nazwę lub kliknij jeden z tematów na liście, która jest wyświetlana przy wpisywaniu tekstu.
 6. (Opcjonalnie) Aby wpisać lokalizację zajęć, kliknij Sala i podaj szczegółowe informacje.
 7. Kliknij Utwórz.

Wszystkie nowe zajęcia mają stronę Zadania, którą możesz usunąć. Jeśli usuniesz tę stronę, nauczyciel główny przypisany do zajęć może ją dodać z powrotem. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Dodawanie i usuwanie strony Zadania.

Następne kroki: po utworzeniu nowych zajęć Classroom automatycznie tworzy kod zajęć. Za jego pomocą możesz zapraszać uczniów na te zajęcia. Jeśli chcesz, możesz zmienić motyw zajęć i wyświetlić zdjęcie profilowe. Możesz zarchiwizować zajęcia, których już nie potrzebujesz. Więcej informacji znajdziesz w artykule Archiwizowanie zajęć.

Uwaga: kod zajęć możesz zawsze wyświetlić przez kliknięcie opcji Informacje na stronie Strumień. 

Wykonywanie innych typowych czynności

Akceptowanie zajęć w stanie administracyjnym

Administrator zarządzający Classroom może utworzyć dla Ciebie zajęcia, a nawet dodać do nich uczniów. Zajęcia utworzone przez administratora są w stanie administracyjnym. Aby stały się widoczne dla uczniów i nauczycieli współprowadzących, musisz zalogować się w Classroom i je zaakceptować lub odrzucić.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Akceptuj.
  Akceptuj  ​​
 3. Potwierdź liczbę uczniów oraz aktywację zajęć i kliknij Akceptuj.

Uwaga: więcej informacji o zajęciach w stanie administracyjnym znajdziesz na stronie o zasobach interfejsu API Classroom.

Zmienianie motywu zajęć

Po utworzeniu zajęć możesz zmienić domyślny kolor lub obraz wyświetlany u góry strumienia zajęć. Tylko nauczyciel może zmienić motyw.

Wybieranie innego obrazu motywu z galerii

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia i u dołu obrazu kliknij Wybierz motyw.

  Kliknij Wybierz motyw

 3. Wybierz opcję:
  • Wskaż obraz w galerii i kliknij Wybierz motyw zajęć.
  • Kliknij Wzory, wybierz kolor i wzór, a następnie kliknij Wybierz motyw zajęć.

Przesyłanie własnego obrazu motywu

 1. Otwórz zajęcia i kliknij Prześlij zdjęcie u dołu obrazu.

  Kliknij Prześlij zdjęcie

 2. Wybierz opcję:
  • Przeciągnij zdjęcie z komputera na środek ekranu.
  • Kliknij Wybierz zdjęcie z komputera, wybierz odpowiedni obraz i kliknij Otwórz.
 3. Kliknij Wybierz motyw zajęć.

Edytowanie informacji o zajęciach

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Więcej Więcej a następnie Edytuj.

  Kliknij Edytuj

 3. Wpisz nową nazwę, sekcję, temat lub salę i kliknij Zapisz.

Wyświetlanie zdjęcia profilowego

Obok swojego imienia i nazwiska w strumieniu zajęć i na karcie zajęć na ekranie głównym możesz wyświetlić zdjęcie profilowe. Classroom korzysta ze zdjęcia profilowego konta Google. Informacje o tym, jak zmienić zdjęcie profilowe, znajdziesz w artykule Zmiana zdjęcia profilowego w Gmailu.

Problemy związane z tworzeniem zajęć

Jeśli masz konto G Suite dla Szkół i Uczelni, ale nie możesz dodać zajęć, administrator G Suite zarządzający Classroom musi sprawdzić, czy jesteś nauczycielem. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać pomoc. Jeśli jesteś administratorem, zobacz, jak ustawić uprawnienia do tworzenia zajęć.

Uwaga: jeśli korzystasz z osobistego konta Google, liczba zajęć, które możesz utworzyć jest ograniczona. Dowiedz się więcej o limitach w Classroom.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?