Tworzenie zajęć

Jedną z pierwszych rzeczy, jakie nauczyciel musi zrobić w Classroom, jest utworzenie zajęć dla każdej swojej klasy. W ramach zajęć możesz przydzielać uczniom zadania i publikować ogłoszenia.

Każda osoba, która ukończy 13 lat, może tworzyć zajęcia przy użyciu osobistego konta Google.

Tworzenie zajęć
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij Dodaj Dodaj a następnie Utwórz zajęcia.

  Kliknij Utwórz zajęcia

 3. Wpisz nazwę zajęć.
 4. (Opcjonalnie) Aby wpisać krótki opis, poziom lub godzinę zajęć, kliknij Sekcja i podaj szczegółowe informacje.
 5. (Opcjonalnie) Aby wpisać lokalizację zajęć, kliknij Sala i podaj szczegółowe informacje.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać temat, kliknij Temat i wpisz nazwę.
 7. Kliknij Utwórz.

Wszystkie nowe zajęcia mają stronę Zadania, którą możesz usunąć. Jeśli usuniesz tę stronę, nauczyciel główny przypisany do zajęć może ją dodać z powrotem. Szczegółowe informacje zawiera artykuł Dodawanie i usuwanie strony Zadania.

Następne kroki: po utworzeniu nowych zajęć Classroom automatycznie tworzy kod zajęć. Za jego pomocą możesz zapraszać uczniów na te zajęcia. Możesz zarchiwizować zajęcia, których już nie potrzebujesz. Więcej informacji znajdziesz w artykule Archiwizowanie zajęć.

Akceptowanie zajęć w stanie administracyjnym

Administrator zarządzający Classroom może utworzyć dla Ciebie zajęcia, a nawet dodać do nich uczniów. Zajęcia utworzone przez administratora są w stanie administracyjnym. Aby stały się widoczne dla uczniów i nauczycieli współprowadzących, musisz zalogować się w Classroom i je zaakceptować lub odrzucić.

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Na karcie zajęć kliknij Akceptuj.

  Akceptuj

 

Uwaga: więcej informacji o zajęciach w stanie administracyjnym znajdziesz na stronie o zasobach interfejsu API Classroom.

Zmiana motywu zajęć
Ta funkcja jest dostępna tylko w komputerowej wersji Classroom. Aby zobaczyć instrukcje, kliknij Komputer.
Edytowanie informacji o zajęciach
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Na karcie zajęć kliknij Więcej Więcej a następnie Edytuj.
 3. Wpisz nową nazwę, sekcję, salę lub temat i kliknij Zapisz.
Wyświetlanie zdjęcia profilowego
Obok swojego imienia i nazwiska w strumieniu zajęć i na karcie zajęć na ekranie głównym możesz wyświetlić zdjęcie profilowe. Classroom korzysta ze zdjęcia profilowego konta Google. Informacje o tym, jak zmienić zdjęcie profilowe, znajdziesz w artykule Zmiana zdjęcia profilowego w Gmailu.

Problemy związane z tworzeniem zajęć

Jeśli masz konto G Suite dla Szkół i Uczelni, ale nie możesz dodać zajęć, administrator G Suite zarządzający Classroom musi sprawdzić, czy jesteś nauczycielem. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać pomoc. Jeśli jesteś administratorem, zobacz, jak ustawić uprawnienia do tworzenia zajęć.

Uwaga: jeśli korzystasz z osobistego konta Google, liczba zajęć, które możesz utworzyć jest ograniczona. Dowiedz się więcej o limitach w Classroom.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?