Tworzenie zajęć

Gdy utworzysz zajęcia, możesz przydzielać zadania i publikować ogłoszenia dla uczniów.
 
Jeśli Twoja szkoła ma konto Google Workspace for Education, do utworzenia zajęć należy użyć szkolnego adresu e-mail. Każda osoba, która ma ukończone 13 lat, może też tworzyć zajęcia przy użyciu osobistego konta Google.

Tworzenie zajęć

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. W górnej części strony Zajęcia kliknij Dodaj "" a potem Utwórz zajęcia.

  Kliknij Utwórz zajęcia

  Uwaga: jeśli nie widzisz opcji Utwórz zajęcia, oznacza to, że Twoje konto pozwala jedynie na dołączanie do zajęć. Aby uzyskać pomoc, przełącz konto lub skontaktuj się z administratorem Google Workspace.

 3. Wpisz nazwę zajęć.

  Wpisz informacje o zajęciach

 4. (Opcjonalnie) Aby wpisać krótki opis, poziom lub godzinę zajęć, kliknij Sekcja i podaj szczegółowe informacje.
 5. (Opcjonalnie) Aby dodać temat, kliknij Temat i wpisz nazwę lub kliknij jeden z tematów na liście, która wyświetla się przy wpisywaniu tekstu.
 6. (Opcjonalnie) Aby wpisać lokalizację zajęć, kliknij Sala i podaj szczegółowe informacje.
 7. Kliknij Utwórz.

Classroom automatycznie tworzy kod zajęć, za pomocą którego możesz zapraszać uczniów na zajęcia. Kod zajęć znajdziesz w górnej części strumienia zajęć.

Wykonywanie innych typowych czynności

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Akceptowanie zajęć w stanie administracyjnym
Administrator Google Workspace może utworzyć dla Ciebie zajęcia, a nawet dodać do nich uczniów. Aby je aktywować, tak by były widoczne dla uczniów i nauczycieli współprowadzących, musisz zalogować się w Classroom i je zatwierdzić.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Akceptuj.
  Akceptuj  ​​
 3. Potwierdź liczbę uczniów oraz aktywację zajęć i kliknij Akceptuj.

Uwaga: więcej informacji o administrowaniu zajęciami znajdziesz na stronie o zasobach interfejsu API Classroom.

Zmienianie motywu zajęć
Po utworzeniu zajęć możesz zmienić domyślny kolor lub obraz wyświetlany u góry strumienia zajęć. Tylko nauczyciel może zmienić motyw.

Wybieranie innego obrazu motywu z galerii

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Otwórz wybrane zajęcia, a następnie u dołu obrazu kliknij Wybierz motyw.

  Kliknij Wybierz motyw

 3. Wybierz odpowiednią opcję:
  • Wskaż obraz w galerii i kliknij Wybierz motyw zajęć.
  • Kliknij Wzory, wybierz kolor i wzór, a następnie kliknij Wybierz motyw zajęć.

Przesyłanie własnego obrazu motywu

 1. Otwórz wybrane zajęcia, a następnie u dołu obrazu kliknij Prześlij zdjęcie.

  Kliknij Prześlij zdjęcie

 2. Wybierz odpowiednią opcję:
  • Przeciągnij zdjęcie z komputera na środek ekranu.
  • Kliknij Wybierz zdjęcie z komputera, wybierz odpowiedni obraz i kliknij Otwórz.
 3. Kliknij Wybierz motyw zajęć.
Edytowanie informacji o zajęciach
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Na karcie zajęć kliknij Więcej "" a potem Edytuj.

  Kliknij Edytuj

 3. Wpisz nową nazwę, sekcję, temat lub salę a potem i kliknij Zapisz.
Zmienianie zdjęcia profilowego
Classroom korzysta ze zdjęcia profilowego konta Google. Instrukcje na temat zmiany zdjęcia znajdziesz w artykule Zmienianie zdjęcia profilowego w Gmailu
Kopiowanie zajęć
Aby zaoszczędzić czas, możesz skopiować zajęcia do innej sekcji lub semestru. Instrukcje znajdziesz w artykule Kopiowanie zajęć.

Problemy związane z tworzeniem zajęć

 • Jeśli masz konto Google Workspace for Education, ale nie możesz tworzyć zajęć, być może administrator Google Workspace będzie musiał potwierdzić, że jesteś nauczycielem. Skontaktuj się z nim, aby uzyskać pomoc. Administratorzy znajdą odpowiednie instrukcje w artykule Weryfikowanie nauczycieli i konfigurowanie uprawnień.
 • Jeśli korzystasz z osobistego konta Google, liczba zajęć, które możesz utworzyć, jest ograniczona. Dowiedz się więcej o limitach obowiązujących w Classroom.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?