โพสต์ประกาศถึงนักเรียน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณจะโพสต์ประกาศไปยังหน้าสตรีมของชั้นเรียนได้ ประกาศคือโพสต์ที่ไม่มีงาน ซึ่งใช้เพื่อแจ้งข้อมูลแก่นักเรียน และจะปรากฏบนหน้าสตรีมตามลำดับเวลา คุณจะย้ายโพสต์เก่าไปที่ด้านบนสุดได้ หากต้องการ 

นักเรียนจะได้รับอีเมลทุกครั้งเมื่อมีการประกาศ แต่จะเลือกปิดใช้ฟีเจอร์การแจ้งเตือนทางอีเมลได้

คุณจะร่างและตั้งเวลาประกาศ รวมทั้งกำหนดผู้ที่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นหรือตอบกลับโพสต์ได้ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นได้ในหัวข้อตั้งค่าสิทธิ์ของชั้นเรียน

หากไม่ทราบว่าชั้นเรียนของคุณกำลังใช้ฟีเจอร์งานของชั้นเรียนหรือไม่ โปรดดูที่ชั้นเรียนของฉันมีหน้างานของชั้นเรียนไหม

ชั้นเรียนของฉันมีหน้า Classwork หรือไม่

หากไม่มีหน้า Classwork โปรดไปที่ลิงก์นี้แทน

สร้างประกาศ

เมื่อสร้างประกาศ คุณจะโพสต์ลงในชั้นเรียนหนึ่งหรือหลายชั้น หรือโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ และยังเพิ่มไฟล์แนบได้ด้วย

โพสต์ประกาศ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้ว สตรีม
 3. คลิกแชร์บางสิ่งกับชั้นเรียนของคุณ
 4. ป้อนประกาศแล้วคลิกโพสต์

หมายเหตุ: ขณะที่คุณพิมพ์ประกาศ Classroom จะบันทึกและจัดทำฉบับร่างในประกาศที่บันทึกไว้ที่ด้านบนสุดของสตรีม

โพสต์ในชั้นเรียนอื่น

การประกาศไปยังหลายชั้นเรียนจะเป็นการแจ้งข้อมูลแก่นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเหล่านั้น

เลือกชั้นเรียน

คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว เลือกชั้นเรียนที่คุณต้องการรวมถัดจากสำหรับ

โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน

หากไม่ได้โพสต์ในหลายชั้นเรียน คุณจะโพสต์ประกาศถึงนักเรียนแต่ละคนได้ แต่โพสต์ถึงนักเรียนมากกว่า 100 คนพร้อมกันไม่ได้

 

 1. คลิกนักเรียนทุกคน แล้ว นักเรียนทุกคนอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกนักเรียน
  คลิก "นักเรียนทุกคน"
 2. หากต้องการเลือกนักเรียน ให้คลิกชื่อนักเรียน

  ในหน้าสตรีม คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่ได้รับประกาศ

 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูชื่อนักเรียน ให้คลิกจำนวนนักเรียนในประกาศจำนวนนักเรียน

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณเพิ่มไฟล์แนบ เช่น ไฟล์ Google ไดรฟ์ วิดีโอ YouTube หรือลิงก์ ในประกาศได้ สำหรับนักเรียน รายการ Google ไดรฟ์จะเป็นแบบดูอย่างเดียวแต่ครูที่ร่วมสอนจะแก้ไขได้ หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการแชร์เหล่านี้ โปรดดูหยุด จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงการแชร์

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom ทำสำเนาเพื่อแนบไปกับโพสต์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

แนบ

ประเภทของไฟล์แนบ คำแนะนำ
แนบ ไฟล์
 1. คลิกไฟล์
 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกอัปโหลด
Google ไดรฟ์ ไดรฟ์
 1. คลิกไดรฟ์
 2. เลือกรายการแล้วคลิกเพิ่ม
YouTube YouTube

วิธีค้นหาวิดีโอที่จะแนบ

 1. คลิก YouTube
 2. ป้อนคีย์เวิร์ด แล้วคลิกค้นหา ค้นหา
 3. คลิกวิดีโอ แล้ว เพิ่ม

เมื่อต้องการแนบลิงก์วิดีโอด้วย URL ให้

 1. คลิก YouTube แล้ว URL
 2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม
ลิงก์ ลิงก์
 1. คลิกลิงก์
 2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่มลิงก์

คลิกนำออก ลบ ถัดจากไฟล์แนบนั้นเพื่อลบไฟล์แนบ

โพสต์ กำหนดเวลา หรือบันทึกประกาศฉบับร่าง

เมื่อพิมพ์ประกาศ ห้องเรียนจะบันทึกประกาศนั้นโดยอัตโนมัติและจัดเก็บฉบับร่างไว้ในส่วนประกาศที่บันทึกไว้ทืี่ด้านบนของสตรีม

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom ทำสำเนาเพื่อแนบไปกับโพสต์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

 • เมื่อต้องการโพสต์ประกาศทันที ให้คลิกโพสต์
 • หากต้องการกำหนดเวลาประกาศในภายหลัง ให้ทำดังนี้
  1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลงแล้ว กำหนดเวลาถัดจากโพสต์
  2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างวันที่แล้วเลือกวันที่และเวลา
  3. คลิกกำหนดเวลา
   เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนด ระบบจะโพสต์ประกาศโดยอัตโนมัติ
  4. (ไม่บังคับ) หากต้องการกำหนดเวลาประกาศสำหรับชั้นเรียนอื่น ให้กำหนดเวลาสำหรับชั้นเรียนเดียวก่อน จากนั้นจึงใช้ประกาศซ้ำในชั้นเรียนอื่น
 • หากต้องการบันทึกประกาศเป็นฉบับร่าง ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว บันทึกฉบับร่างถัดจากโพสต์
 • หากต้องการดูโพสต์ตามกำหนดเวลาและโพสต์ฉบับร่าง ให้ไปที่ด้านบนของหน้าสตรีม

เพิ่มความคิดเห็นในประกาศที่โพสต์แล้ว

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในหน้าสตรีม ให้ค้นหาประกาศที่โพสต์แล้ว จากนั้นคลิกเพิ่มความคิดเห็นของชั้นเรียน
 4. ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
แก้ไขประกาศ

หลังจากโพสต์ประกาศไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงประกาศในชั้นเรียนเดียวเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • สำหรับประกาศที่โพสต์แล้ว
   1. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว แก้ไขในหน้าสตรีมถัดจากประกาศ
   2. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกบันทึก
  • สำหรับประกาศตามกำหนดเวลาหรือฉบับร่าง
   1. ที่ด้านบนของหน้าสตรีม ให้คลิกประกาศที่บันทึกไว้
   2. คลิกประกาศแล้วแก้ไขข้อมูล
   3. เลือกตัวเลือกดังนี้
    1. สำหรับประกาศตามกำหนดเวลา ให้คลิกกำหนดเวลา
    2. สำหรับประกาศฉบับร่าง ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว บันทึกฉบับร่างถัดจากโพสต์
ใช้ประกาศซ้ำ

หากต้องการใช้ประกาศซ้ำ โปรดดูใช้โพสต์ซ้ำ

ลบประกาศ 
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • สำหรับประกาศที่โพสต์แล้ว
   1. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบในหน้าสตรีมถัดจากประกาศ
   2. คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  • สำหรับประกาศตามกำหนดเวลาหรือฉบับร่าง
   1. คลิกประกาศที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของหน้าสตรีม
   2. คลิกนำออก ลบ แล้ว ลบถัดจากประกาศ

ชั้นเรียนของฉันไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

สร้างประกาศ

เมื่อสร้างประกาศ คุณจะโพสต์ลงในชั้นเรียนหนึ่งหรือหลายชั้น หรือโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ และยังเพิ่มหัวข้อหรือไฟล์แนบได้อีกด้วย

สร้างประกาศ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ชี้ไปที่เพิ่ม เพิ่ม แล้ว คลิกสร้างประกาศ สร้างประกาศ ที่ด้านล่าง
 4. ป้อนประกาศแล้วคลิกโพสต์

หมายเหตุ: เมื่อพิมพ์ประกาศ ห้องเรียนจะบันทึกประกาศนั้นโดยอัตโนมัติและจัดเก็บฉบับร่างไว้ในส่วนโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของสตรีม

โพสต์ในชั้นเรียนอื่น

การประกาศไปยังหลายชั้นเรียนจะเป็นการแจ้งข้อมูลแก่นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเหล่านั้น

เลือกชั้นเรียน

คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว เลือกชั้นเรียนที่คุณต้องการรวมถัดจากสำหรับ

โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน

หากไม่ได้โพสต์ในหลายชั้นเรียน คุณจะโพสต์ประกาศถึงนักเรียนแต่ละคนได้ แต่โพสต์ถึงนักเรียนมากกว่า 100 คนพร้อมกันไม่ได้

 

 1. คลิกนักเรียนทุกคน แล้ว นักเรียนทุกคนอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกนักเรียน
  คลิก "นักเรียนทุกคน"
 2. หากต้องการเลือกนักเรียน ให้คลิกชื่อนักเรียน

  คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่ได้รับโพสต์ประกาศในหน้าสตรีม

 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูชื่อนักเรียน ให้คลิกจำนวนนักเรียนในประกาศ

เพิ่มหัวข้อ

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากไม่มีหัวข้อ
 2. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วป้อนชื่อหัวข้อ
  • ถ้าต้องการเลือกหัวข้อจากรายการ ให้คลิกหัวข้อนั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดระเบียบสตรีมของชั้นเรียน

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณเพิ่มไฟล์แนบ เช่น ไฟล์ Google ไดรฟ์ วิดีโอ YouTube หรือลิงก์ ในประกาศได้ สำหรับนักเรียน รายการ Google ไดรฟ์จะเป็นแบบดูอย่างเดียวแต่ครูที่ร่วมสอนจะแก้ไขได้ หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการแชร์เหล่านี้ โปรดดูหยุด จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงการแชร์

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom ทำสำเนาเพื่อแนบไปกับโพสต์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

แนบ

ประเภทของไฟล์แนบ คำแนะนำ
แนบ ไฟล์
 1. คลิกไฟล์
 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกอัปโหลด
Google ไดรฟ์ ไดรฟ์
 1. คลิกไดรฟ์
 2. เลือกรายการที่ต้องการแล้วคลิกเลือก
YouTube YouTube

วิธีค้นหาวิดีโอที่จะแนบ

 1. คลิก YouTube
 2. ป้อนคีย์เวิร์ด แล้วคลิกค้นหา ค้นหา
 3. คลิกวิดีโอ แล้ว เพิ่ม

เมื่อต้องการแนบลิงก์วิดีโอด้วย URL ให้

 1. คลิก YouTube แล้ว URL
 2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม
ลิงก์ ลิงก์
 1. คลิกลิงก์
 2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม

คลิกนำออก ลบ ถัดจากไฟล์แนบนั้นเพื่อลบไฟล์แนบ

โพสต์ กำหนดเวลา หรือบันทึกประกาศฉบับร่าง

เมื่อพิมพ์ประกาศ ห้องเรียนจะบันทึกประกาศนั้นโดยอัตโนมัติและจัดเก็บฉบับร่างไว้ในส่วนโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของสตรีม

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom ทำสำเนาเพื่อแนบไปกับโพสต์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

 • เมื่อต้องการโพสต์ประกาศทันที ให้คลิกโพสต์
 • หากต้องการกำหนดเวลาประกาศในภายหลัง ให้ทำดังนี้
  1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลงแล้ว กำหนดเวลาถัดจากโพสต์
  2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างวันที่แล้วเลือกวันที่และเวลา
  3. คลิกกำหนดเวลา
   เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนด ระบบจะโพสต์ประกาศโดยอัตโนมัติ
  4. (ไม่บังคับ) หากต้องการกำหนดเวลาประกาศสำหรับชั้นเรียนอื่น ให้กำหนดเวลาสำหรับชั้นเรียนเดียวก่อน จากนั้นจึงใช้ประกาศซ้ำในชั้นเรียนอื่น
 • หากต้องการบันทึกประกาศเป็นฉบับร่าง ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว บันทึกฉบับร่างถัดจากโพสต์
 • หากต้องการดูโพสต์ตามกำหนดเวลาและโพสต์ฉบับร่าง ให้คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของหน้าสตรีม

เพิ่มความคิดเห็นในประกาศที่โพสต์แล้ว

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในสตรีมของชั้นเรียน ให้ค้นหาประกาศแล้วคลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
 4. ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
แก้ไขประกาศ

หลังจากโพสต์ประกาศไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงประกาศในชั้นเรียนเดียวเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • สำหรับประกาศที่โพสต์แล้ว
   1. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว แก้ไขในหน้าสตรีมถัดจากประกาศ
   2. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกบันทึก
  • สำหรับประกาศตามกำหนดเวลาหรือฉบับร่าง
   1. ที่ด้านบนของหน้าสตรีม ให้คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้
   2. คลิกประกาศ
   3. เปลี่ยนแปลงข้อมูล
   4. เลือกตัวเลือกดังนี้
    1. สำหรับประกาศตามกำหนดเวลา ให้คลิกกำหนดเวลา
    2. สำหรับประกาศฉบับร่าง ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว บันทึกฉบับร่างถัดจากโพสต์
ใช้ประกาศซ้ำ

หากต้องการใช้ประกาศซ้ำ โปรดดูใช้โพสต์ซ้ำ

ลบประกาศ 
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • สำหรับประกาศที่โพสต์แล้ว
   1. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบ ในสตรีมชั้นเรียนถัดจากประกาศ
   2. คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  • สำหรับประกาศตามกำหนดเวลาหรือฉบับร่าง
   1. คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของสตรีมของชั้นเรียน
   2. คลิกนำออก ลบ แล้ว ลบถัดจากประกาศ

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร