โพสต์ประกาศถึงนักเรียน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

ประกาศคือการโพสต์ที่ไม่มีงาน ใช้เพื่อแจ้งนักเรียน ประกาศจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของสตรีมของชั้นเรียน นักเรียนจะได้รับอีเมลที่มีการประกาศแต่ละรายการ เว้นแต่นักเรียนปิดฟีเจอร์การแจ้งเตือนทางอีเมล

คุณจะร่างและตั้งเวลาประกาศ และควบคุมผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือตอบกลับโพสต์ได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น โปรดดูตั้งค่าสิทธิ์ของชั้นเรียน

หากไม่ทราบว่าชั้นเรียนของคุณกำลังใช้งาน Classwork หรือไม่ โปรดดูที่ชั้นเรียนของฉันมีหน้า Classwork หรือไม่

ชั้นเรียนของฉันมีหน้า Classwork หรือไม่

หากไม่มีหน้า Classwork โปรดไปที่ลิงก์นี้แทน

สร้างประกาศ

เมื่อสร้างประกาศ คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • โพสต์ไปยังชั้นเรียนตั้งแต่ 1 ชั้นเรียนขึ้นไป
 • โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน
 • เพิ่มไฟล์แนบ 

เปิดหน้าประกาศ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านล่างของหน้าสตรีม ชี้ไปที่เพิ่ม เพิ่มจากนั้น คลิกสร้างประกาศสร้างประกาศ
 4. ป้อนประกาศแล้วคลิกโพสต์

หมายเหตุ: เมื่อพิมพ์ประกาศ ห้องเรียนจะบันทึกประกาศนั้นโดยอัตโนมัติและจัดเก็บฉบับร่างไว้ในส่วนประกาศที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของหน้าสตรีม

โพสต์ในชั้นเรียนอื่น

ประกาศที่โพสต์ไปยังชั้นเรียนมากกว่า 1 ชั้นเรียนจะแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเหล่านั้น

Choose class

 

ถัดจากสำหรับ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น เลือกชั้นเรียนที่คุณต้องการโพสต์ประกาศ

โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน

หากไม่ได้โพสต์ไปยังชั้นเรียนมากกว่า 1 ชั้นเรียน คุณโพสต์ประกาศถึงนักเรียนแต่ละคนได้ แต่โพสต์ถึงนักเรียนมากกว่า 100 คนพร้อมกันไม่ได้

Click All students
 1. ถัดจากนักเรียนทุกคน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 2. คลิกนักเรียนทุกคนเพื่อยกเลิกการเลือกนักเรียน
 3. หากต้องการเลือกนักเรียน ให้เลือกชื่อของนักเรียนแต่ละคน

ในหน้าสตรีม คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่ได้รับประกาศ

 1. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูชื่อของนักเรียน ให้คลิกนักเรียน จำนวน คน

Number of students

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณเพิ่มไฟล์แนบ เช่น ไฟล์ Google ไดรฟ์ วิดีโอ YouTube หรือลิงก์ ในประกาศได้ สำหรับนักเรียน รายการ Google ไดรฟ์จะเป็นแบบดูอย่างเดียวแต่ครูที่ร่วมสอนจะแก้ไขได้ หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการแชร์เหล่านี้ โปรดดูหยุด จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงการแชร์

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom ทำสำเนาเพื่อแนบไปกับโพสต์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

Attach

ประเภทของไฟล์แนบ คำแนะนำ
แนบ ไฟล์
 1. คลิกไฟล์
 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกอัปโหลด
Google ไดรฟ์ ไดรฟ์
 1. คลิกไดรฟ์
 2. เลือกรายการแล้วคลิกเพิ่ม
Youtube YouTube

วิธีค้นหาวิดีโอที่จะแนบ

 1. คลิก YouTube
 2. ป้อนคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา ค้นหา
 3. คลิกวิดีโอ จากนั้น เพิ่ม

เมื่อต้องการแนบลิงก์วิดีโอด้วย URL ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. คลิก YouTube จากนั้น URL
 2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม
ลิงก์ ลิงก์
 1. คลิกลิงก์
 2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่มลิงก์

หากต้องการลบไฟล์แนบ ให้คลิกนำออก ลบ ถัดจากไฟล์แนบนั้น

โพสต์ กำหนดเวลา หรือบันทึกประกาศฉบับร่าง

เมื่อพิมพ์ประกาศ ห้องเรียนจะบันทึกประกาศนั้นโดยอัตโนมัติและจัดเก็บฉบับร่างไว้ในส่วนประกาศที่บันทึกไว้ทืี่ด้านบนของสตรีม

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom ทำสำเนาเพื่อแนบไปกับโพสต์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

 • เมื่อต้องการโพสต์ประกาศทันที ให้คลิกโพสต์
 • เมื่อต้องการกำหนดเวลาประกาศในภายหลัง ให้ปฏิบัติดังนี้
  1. ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลงจากนั้น กำหนดเวลา
  2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างวันที่ แล้วเลือกวันที่และเวลา
  3. คลิกกำหนดเวลา
   เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนด ระบบจะโพสต์ประกาศโดยอัตโนมัติ
  4. (ไม่บังคับ) เมื่อต้องการกำหนดเวลาประกาศสำหรับชั้นเรียนอื่น ให้กำหนดเวลาสำหรับชั้นเรียนเดียวก่อน จากนั้นจึงใช้ประกาศซ้ำในชั้นเรียนอื่น
 • หากต้องการบันทึกประกาศเป็นฉบับร่าง ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง
 • หากต้องการดูโพสต์ตามกำหนดเวลาและโพสต์ฉบับร่าง ให้ไปที่ด้านบนของหน้า สตรีม

เพิ่มความคิดเห็นในประกาศที่โพสต์แล้ว

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในหน้าสตรีม ให้ค้นหาประกาศที่โพสต์แล้ว จากนั้นคลิกเพิ่มความคิดเห็นของชั้นเรียน
 4. ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
แก้ไขประกาศ

หลังจากโพสต์ประกาศไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงประกาศในชั้นเรียนเดียวเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • สำหรับประกาศที่โพสต์แล้ว
   1. ในหน้าสตรีม ถัดจากประกาศ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข
   2. ป้อนการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกบันทึก
  • สำหรับประกาศตามกำหนดเวลาหรือฉบับร่าง
   1. ที่ด้านบนของหน้าสตรีม ให้คลิกประกาศที่บันทึกไว้
   2. คลิกประกาศแล้วแก้ไขข้อมูล
   3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
    1. สำหรับประกาศตามกำหนดเวลา ให้คลิกกำหนดเวลา
    2. สำหรับประกาศฉบับร่าง ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง
ใช้ประกาศซ้ำ

หากต้องการใช้ประกาศซ้ำ โปรดดูใช้โพสต์ซ้ำ

ลบประกาศ 
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • สำหรับประกาศที่โพสต์แล้ว
   1. ในหน้าสตรีม ถัดจากประกาศ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
   2. คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  • สำหรับประกาศตามกำหนดเวลาหรือฉบับร่าง
   1. ที่ด้านบนของหน้าสตรีม ให้คลิกประกาศที่บันทึกไว้
   2. ถัดจากประกาศ ให้คลิกนำออก ลบ จากนั้น ลบ

ชั้นเรียนของฉันไม่มีหน้า Classwork

สร้างประกาศ

เมื่อสร้างประกาศ คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • โพสต์ไปที่ชั้นเรียนเท่านั้น หรือไปยังชั้นเรียนอื่นๆ
 • โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน
 • เพิ่มหัวข้อ
 • เพิ่มไฟล์แนบ 

 

สร้างประกาศ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านล่าง ให้ชี้ไปที่เพิ่ม เพิ่มจากนั้น คลิกสร้างประกาศ สร้างประกาศ
 4. ป้อนประกาศแล้วคลิกโพสต์

หมายเหตุ: เมื่อพิมพ์ประกาศ ห้องเรียนจะบันทึกประกาศนั้นโดยอัตโนมัติและจัดเก็บฉบับร่างไว้ในส่วนโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของสตรีม

โพสต์ในชั้นเรียนอื่น

ประกาศที่โพสต์ไปยังชั้นเรียนมากกว่า 1 ชั้นเรียนจะแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเหล่านั้น

Create an announcement

ถัดจากสำหรับ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น เลือกชั้นเรียนที่คุณต้องการโพสต์ประกาศ

โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน

หากไม่ได้โพสต์ไปยังชั้นเรียนมากกว่า 1 ชั้นเรียน คุณโพสต์ประกาศถึงนักเรียนแต่ละคนได้ แต่โพสต์ถึงนักเรียนมากกว่า 100 คนพร้อมกันไม่ได้

Choose students
 1. ถัดจากนักเรียนทุกคน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 2. คลิกนักเรียนทั้งหมดเพื่อยกเลิกการเลือก
 3. ถ้าต้องการเลือกนักเรียน ให้แตะชื่อนักเรียน
  ในสตรีมของชั้นเรียน คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่ได้รับประกาศ

ในหน้าสตรีม คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่ได้รับประกาศ หากต้องการดูชื่อของนักเรียน ให้คลิกนักเรียน จำนวน คนบนประกาศ

เพิ่มหัวข้อ

Add topic

 1. ถัดจากไม่มีหัวข้อ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วป้อนชื่อหัวข้อ
  • ถ้าต้องการเลือกหัวข้อจากรายการ ให้คลิกหัวข้อนั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดระเบียบสตรีมของชั้นเรียน

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณเพิ่มไฟล์แนบ เช่น ไฟล์ Google ไดรฟ์ วิดีโอ YouTube หรือลิงก์ ในประกาศได้ สำหรับนักเรียน รายการ Google ไดรฟ์จะเป็นแบบดูอย่างเดียวแต่ครูที่ร่วมสอนจะแก้ไขได้ หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการแชร์เหล่านี้ โปรดดูหยุด จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงการแชร์

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom ทำสำเนาเพื่อแนบไปกับโพสต์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

Add attachment

ประเภทของไฟล์แนบ คำแนะนำ
แนบ ไฟล์
 1. คลิกไฟล์
 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกอัปโหลด
Google ไดรฟ์ ไดรฟ์
 1. คลิกไดรฟ์
 2. เลือกรายการที่ต้องการแล้วคลิกเลือก
Youtube YouTube

วิธีค้นหาวิดีโอที่จะแนบ

 1. คลิก YouTube
 2. ป้อนคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา ค้นหา
 3. คลิกวิดีโอ จากนั้น เพิ่ม

เมื่อต้องการแนบลิงก์วิดีโอด้วย URL ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. คลิก YouTube จากนั้น URL
 2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม
ลิงก์ ลิงก์
 1. คลิกลิงก์
 2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม

หากต้องการลบไฟล์แนบ ให้คลิกนำออก ลบ ถัดจากไฟล์แนบนั้น

โพสต์ กำหนดเวลา หรือบันทึกประกาศฉบับร่าง

เมื่อพิมพ์ประกาศ ห้องเรียนจะบันทึกประกาศนั้นโดยอัตโนมัติและจัดเก็บฉบับร่างไว้ในส่วนโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของสตรีม

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom ทำสำเนาเพื่อแนบไปกับโพสต์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

 • เมื่อต้องการโพสต์ประกาศทันที ให้คลิกโพสต์
 • เมื่อต้องการกำหนดเวลาประกาศในภายหลัง ให้ปฏิบัติดังนี้
  1. ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลงจากนั้น กำหนดเวลา
  2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างวันที่ แล้วเลือกวันที่และเวลา
  3. คลิกกำหนดเวลา
   เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนด ระบบจะโพสต์ประกาศโดยอัตโนมัติ
  4. (ไม่บังคับ) เมื่อต้องการกำหนดเวลาประกาศสำหรับชั้นเรียนอื่น ให้กำหนดเวลาสำหรับชั้นเรียนเดียวก่อน จากนั้นจึงใช้ประกาศซ้ำในชั้นเรียนอื่น
 • หากต้องการบันทึกประกาศเป็นฉบับร่าง ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง
 • หากต้องการดูโพสต์ตามกำหนดเวลาและโพสต์ฉบับร่าง ให้คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของหน้าสตรีม

เพิ่มความคิดเห็นในประกาศที่โพสต์แล้ว

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในสตรีมของชั้นเรียน ให้ค้นหาประกาศแล้วคลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
 4. ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
แก้ไขประกาศ

หลังจากโพสต์ประกาศไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงประกาศในชั้นเรียนเดียวเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • สำหรับประกาศที่โพสต์แล้ว
   1. ในหน้าสตรีม ถัดจากประกาศ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข
   2. ป้อนการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกบันทึก
  • สำหรับประกาศตามกำหนดเวลาหรือฉบับร่าง
   1. ที่ด้านบนของหน้าสตรีม ให้คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้
   2. คลิกประกาศ
   3. เปลี่ยนแปลงข้อมูล
   4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
    1. สำหรับประกาศตามกำหนดเวลา ให้คลิกกำหนดเวลา
    2. สำหรับประกาศฉบับร่าง ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง
ใช้ประกาศซ้ำ

หากต้องการใช้ประกาศซ้ำ โปรดดูใช้โพสต์ซ้ำ

ลบประกาศ 
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • สำหรับประกาศที่โพสต์แล้ว
   1. ในสตรีมของชั้นเรียน ถัดจากประกาศ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
   2. คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  • สำหรับประกาศตามกำหนดเวลาหรือฉบับร่าง
   1. คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของสตรีมของชั้นเรียน
   2. ถัดจากประกาศ ให้คลิกนำออก ลบ จากนั้น ลบ

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร