โพสต์ประกาศถึงนักเรียน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

ประกาศคือการโพสต์ที่ไม่มีงาน ใช้เพื่อแจ้งนักเรียน ประกาศจะแสดงอยู่ที่ด้านบนของสตรีมของชั้นเรียน นักเรียนจะได้รับอีเมลที่มีการประกาศแต่ละรายการ เว้นแต่นักเรียนปิดฟีเจอร์การแจ้งเตือนทางอีเมล

คุณจะร่างและตั้งเวลาประกาศ และควบคุมผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือตอบกลับโพสต์ได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น โปรดดูตั้งค่าสิทธิ์ของชั้นเรียน

สร้างประกาศ

เมื่อสร้างประกาศ คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • โพสต์ไปที่ชั้นเรียนเท่านั้น หรือไปยังชั้นเรียนอื่นๆ
 • โพสต์ไปยังนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • เพิ่มหัวข้อ
 • เพิ่มเนื้อหาประกอบ 

เปิดหน้าประกาศ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ที่ด้านล่าง ให้วางเมาส์เหนือเพิ่ม เพิ่มจากนั้น คลิกสร้างประกาศ สร้างประกาศ
 4. ป้อนประกาศแล้วคลิกโพสต์

โพสต์ในชั้นเรียนอื่น

การประกาศไปยังหลายชั้นเรียนจะแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเหล่านั้น

Create an announcement

ถัดจากสำหรับ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น เลือกชั้นเรียนที่ต้องการรวม

โพสต์ถึงนักเรียนแต่ละคน

หากไม่ได้โพสต์ไปยังหลายชั้นเรียน คุณโพสต์ประกาศไปยังนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ โดยโพสต์ไปยังนักเรียนได้สูงสุด 100 คนพร้อมกัน

Choose students
 1. ถัดจากนักเรียนทั้งหมด ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 2. คลิกนักเรียนทั้งหมดเพื่อยกเลิกการเลือก
 3. ถ้าต้องการเลือกนักเรียน ให้แตะชื่อนักเรียน
  ในสตรีมของชั้นเรียน คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่ได้รับประกาศ
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูชื่อนักเรียน ให้คลิกจำนวน นักเรียนในประกาศ

เพิ่มหัวข้อ

Add topic

 1. ถัดจากไม่มีหัวข้อ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วป้อนชื่อหัวข้อ
  • ถ้าต้องการเลือกหัวข้อจากรายการ ให้คลิกหัวข้อนั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดระเบียบสตรีมของชั้นเรียน

เพิ่มเนื้อหาประกอบ

คุณเพิ่มไฟล์แนบ เช่น ไฟล์ Google ไดรฟ์ วิดีโอ YouTube หรือลิงก์ในประกาศได้ สำหรับนักเรียน รายการ Google ไดรฟ์จะเป็นแบบดูอย่างเดียวแต่ครูที่ร่วมสอนจะแก้ไขได้ หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการแชร์เหล่านี้ โปรดดูหยุด จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงการแชร์

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom ทำสำเนาเพื่อแนบไปกับโพสต์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

Add attachment

ประเภทของไฟล์แนบ คำแนะนำ
แนบ ไฟล์
 1. คลิกไฟล์
 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกอัปโหลด
Google ไดรฟ์ ไดรฟ์
 1. คลิกไดรฟ์
 2. เลือกรายการที่ต้องการแล้วคลิกเลือก
Youtube YouTube

วิธีค้นหาวิดีโอที่จะแนบ

 1. คลิก YouTube
 2. ป้อนคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา ค้นหา
 3. คลิกวิดีโอ จากนั้น เพิ่ม

เมื่อต้องการแนบลิงก์วิดีโอด้วย URL ให้

 1. คลิก YouTube จากนั้น URL
 2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม
ลิงก์ ลิงก์
 1. คลิกลิงก์
 2. ป้อน URL แล้วคลิกเพิ่ม

หากต้องการลบไฟล์แนบ ให้คลิกนำออก ลบ ที่ข้างไฟล์แนบ

โพสต์ กำหนดเวลา หรือบันทึกประกาศฉบับร่าง

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom ทำสำเนาเพื่อแนบไปกับโพสต์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

 • เมื่อต้องการโพสต์ประกาศทันที ให้คลิกโพสต์
 • เมื่อต้องการกำหนดเวลาประกาศในหลัง ให้ทำดังนี้
  1. ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลงลูกศรลงจากนั้น กำหนดเวลา
  2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างวันที่ แล้วเลือกวันที่และเวลา
  3. คลิกกำหนดเวลา
   เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนด ระบบจะโพสต์ประกาศโดยอัตโนมัติ
  4. (ไม่บังคับ) เมื่อต้องการกำหนดเวลาประกาศสำหรับชั้นเรียนอื่น ให้กำหนดเวลาสำหรับชั้นเรียนเดียวก่อน จากนั้นใช้ประกาศซ้ำในชั้นเรียนอื่น
 • หากต้องการบันทึกประกาศเป็นฉบับร่าง ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง
 • เมื่อต้องการดูโพสต์ที่กำหนดเวลาไว้และแบบร่าง ให้คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของสตรีมของชั้นเรียน

เพิ่มความคิดเห็นในประกาศที่โพสต์แล้ว

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในสตรีมของชั้นเรียน ให้ค้นหาประกาศแล้วคลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
 4. ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์
แก้ไขประกาศ

หลังจากโพสต์ประกาศไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงประกาศในชั้นเรียนเดียวเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกตัวเลือก
  • สำหรับประกาศที่โพสต์แล้ว
   1. ในสตรีมชั้นเรียน ถัดจากประกาศ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข
   2. ป้อนการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกบันทึก
  • สำหรับประกาศที่กำหนดเวลาไว้หรือฉบับร่าง
   1. คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนสุดของสตรีมของชั้นเรียน
   2. คลิกประกาศ
   3. ป้อนการเปลี่ยนแปลง
   4. สำหรับประกาศตามกำหนดเวลา ให้คลิกกำหนดเวลา
    สำหรับประกาศฉบับร่าง ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บันทึกฉบับร่าง
ใช้ประกาศซ้ำ

หากต้องการใช้ประกาศซ้ำ โปรดดูใช้โพสต์ซ้ำ

ลบประกาศ 
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. เลือกตัวเลือก
  • สำหรับประกาศที่โพสต์แล้ว
   1. ในสตรีมของชั้นเรียน ที่ข้างประกาศ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ
   2. คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  • สำหรับประกาศตามกำหนดเวลาหรือฉบับร่าง
   1. คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนสุดของสตรีมของชั้นเรียน
   2. ถัดจากประกาศ ให้คลิกนำออก ลบ จากนั้น ลบ

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร