โพสต์ประกาศถึงนักเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณจะโพสต์ประกาศไปยังหน้าสตรีมของชั้นเรียนได้ ประกาศคือโพสต์ที่ไม่มีงาน คุณจะใช้เพื่อมอบการแจ้งเตือนหรือการช่วยเตือนให้กับนักเรียนได้ ประกาศจะปรากฏตามลำดับเวลา คุณจะย้ายโพสต์เก่าไปที่ด้านบนสุดได้ หากต้องการ 

คุณจะร่างและตั้งเวลาประกาศ และควบคุมผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือตอบกลับโพสต์ได้ หากเปิดใช้การแจ้งเตือน นักเรียนจะได้รับอีเมลเมื่อคุณโพสต์ประกาศ

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

สร้างประกาศ

คุณจะโพสต์ประกาศในชั้นเรียนหนึ่งหรือหลายชั้น หรือโพสต์ถึงนักเรียนที่ต้องการในชั้นเรียนก็ได้ และยังเพิ่มไฟล์แนบได้ด้วย

โพสต์ประกาศ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในหน้าสตรีม ให้คลิกประกาศบางสิ่งในชั้นเรียน แล้วป้อนประกาศ

คุณจะแก้ไขและปรับแต่งประกาศของคุณต่อไปได้ หรือหากพร้อมแล้ว โปรดดูวิธีการโพสต์ ตั้งเวลา หรือบันทึกประกาศด้านล่าง

เลือกชั้นเรียนเพิ่มเติม

การประกาศไปยังหลายชั้นเรียนจะเป็นการแจ้งข้อมูลแก่นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเหล่านั้น

 1. ในหน้าสตรีม ให้คลิกประกาศบางสิ่งในชั้นเรียน
 2. ถัดจากสำหรับ ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้น เลือกชั้นเรียนที่ต้องการโพสต์ประกาศ
 3. ป้อนประกาศแล้วคลิกโพสต์

เลือกนักเรียนแต่ละคน

คุณสามารถเลือกนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ เว้นแต่คุณจะเลือกหลายชั้นเรียน แต่จะเลือกนักเรียนมากกว่า 100 คนพร้อมกันไม่ได้

 1. ในหน้าสตรีม ให้คลิกประกาศบางสิ่งในชั้นเรียน
 2. คลิกนักเรียนทุกคนจากนั้น นักเรียนทุกคนอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกนักเรียน
 3. คลิกชื่อของนักเรียนเพื่อเลือก

  คุณจะเห็นจำนวนนักเรียนที่ได้รับโพสต์ประกาศในหน้าสตรีม

 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูชื่อนักเรียน ให้คลิกจำนวนนักเรียนในประกาศ

เพิ่มไฟล์แนบ

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างโพสต์
 2. คลิกเพิ่ม จากนั้น เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • "" ไฟล์
   • เคล็ดลับ: เมื่อแนบรูปภาพและ GIF ระบบจะแสดงรูปภาพเวอร์ชันขนาดใหญ่ของไฟล์แนบรายการแรกในไว้โพสต์
   • วิธีแก้ไขรูปภาพที่แสดง
    1. แนบรูปภาพ
    2. ที่ด้านขวาของภาพขนาดย่อ ให้คลิกเมนู "" จากนั้น ตั้งเป็นรูปภาพที่แสดง ""
   • วิธีนํารูปภาพที่แสดงออก
    1. คลิกเมนู ""
    2. เลือกลบรูปภาพที่แสดง Remove as display image
  • "" Google ไดรฟ์
   • สำคัญ: สำหรับนักเรียน รายการ Google ไดรฟ์จะเป็นแบบดูอย่างเดียว แต่ครูร่วมสอนสามารถร่วมแก้ไขได้ หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการแชร์เหล่านี้ โปรดดูหัวข้อหยุด จำกัด หรือเปลี่ยนการแชร์
  • "" YouTube
  • "" ลิงก์
 3. หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก Classroom จะทำสำเนาไฟล์เพื่อแนบไปกับประกาศและบันทึกสำเนาไว้ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการลบไฟล์แนบ ให้คลิกนำออก "" ข้างไฟล์แนบ
โพสต์ ตั้งเวลา หรือบันทึกประกาศฉบับร่าง

คุณจะโพสต์ประกาศทันทีหรือจะตั้งเวลาให้โพสต์ในภายหลังก็ได้ หากยังไม่ต้องการโพสต์ คุณจะบันทึกเป็นฉบับร่างได้ ระบบจะเก็บฉบับร่างของคุณไว้ในส่วน "ประกาศที่บันทึกไว้" ที่ด้านบนของหน้าสตรีม

โพสต์ประกาศ

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างโพสต์
 2. คลิกโพสต์เพื่อโพสต์ประกาศทันที

  หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ป้อนข้อความในประกาศ ปุ่มโพสต์จะใช้งานไม่ได้ แม้ว่าคุณจะเพิ่มไฟล์แนบก็ตาม

ตั้งเวลาเพื่อโพสต์ประกาศในภายหลัง

โพสต์ที่กําหนดเวลาไว้อาจปรากฏล่าช้าไม่เกิน 5 นาทีหลังจากเวลาโพสต์

 1. ทําตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างโพสต์และเลือกชั้นเรียน
  • หากต้องการกําหนดเวลาสําหรับโพสต์เดียวกันในหลายชั้นเรียน โปรดเลือกชั้นเรียนทั้งหมดที่ต้องการรวมไว้
 2. ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง""จากนั้นตั้งเวลา
 3. คลิกลูกศรลง "" แล้วเลือกวันและเวลาเผยแพร่สําหรับแต่ละชั้นเรียน
  • เมื่อกรอกเวลา Classroom จะใช้ค่าเริ่มต้นเป็น PM เว้นแต่ว่าคุณจะระบุเป็น AM
 4. สําหรับหลายชั้นเรียนเท่านั้น
  • (ไม่บังคับ) หากต้องการคัดลอกเวลาและวันที่ที่เลือกสําหรับชั้นเรียนแรกไปยังชั้นเรียนถัดไปทั้งหมด ให้คลิกคัดลอกการตั้งค่าให้ทุกรายการ 
 5. คลิกตั้งเวลา ระบบจะโพสต์ประกาศโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่ตั้งไว้

หลังจากตั้งเวลาโพสต์ให้กับชั้นเรียนหลายชั้นพร้อมกันแล้ว คุณจะยังแก้ไขโพสต์ในภายหลังได้โดยคลิกเข้าไปในชั้นเรียนแต่ละชั้นแล้วเปลี่ยนทีละรายการ

บันทึกประกาศเป็นฉบับร่าง

 1. ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างโพสต์
 2. ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นบันทึกฉบับร่าง
เพิ่มความคิดเห็นของชั้นเรียนในประกาศ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในหน้าสตรีม ให้ค้นหาประกาศที่โพสต์แล้ว จากนั้นคลิกเพิ่มความคิดเห็นของชั้นเรียน
 4. ป้อนความคิดเห็นและคลิกโพสต์

จัดการประกาศ

แก้ไขประกาศ

การแก้ไขจะมีผลกับชั้นเรียนแต่ละชั้น สำหรับประกาศในหลายชั้นเรียน โปรดแก้ไขทีละรายการ

แก้ไขประกาศที่โพสต์แล้ว

 1. ในหน้าสตรีม ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นแก้ไขที่อยู่ถัดจากประกาศ
 2. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกบันทึก

แก้ไขประกาศที่ตั้งเวลาไว้

 1. คลิกประกาศที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของหน้าสตรีม
 2. คลิกประกาศ
 3. แก้ไขตามต้องการ แล้วคลิกตั้งเวลา

แก้ไขประกาศฉบับร่าง

 1. คลิกประกาศที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของหน้าสตรีม
 2. คลิกประกาศแล้วแก้ไขข้อมูล
 3. ถัดจากโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นบันทึกฉบับร่าง
ใช้ประกาศที่มีอยู่แล้ว

หากต้องการใช้ประกาศที่มีอยู่แล้ว โปรดดูที่หัวข้อใช้โพสต์เดิมที่มีอยู่

ลบประกาศ

ลบประกาศที่โพสต์แล้ว

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ในหน้าสตรีม ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นลบที่อยู่ถัดจากประกาศ
 3. คลิกลบเพื่อยืนยัน

ลบประกาศที่ตั้งเวลาไว้หรือประกาศฉบับร่าง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกประกาศที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของหน้าสตรีม
 3. คลิกนำออก ""จากนั้นลบที่อยู่ถัดจากประกาศ

 

ย้ายประกาศไปด้านบน
คุณสามารถย้ายประกาศหรือโพสต์อื่นๆ ไปที่ด้านบนสุดของหน้าสตรีมของชั้นเรียนได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ในหน้าสตรีม ให้คลิกเพิ่มเติม "" ที่ประกาศ จากนั้นย้ายไปด้านบนสุด

จัดรูปแบบประกาศ

ทําข้อความเป็นตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้

 1. ไปที่ classroom.google.com
 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกประกาศบางสิ่งกับชั้นเรียนในหน้า "สตรีม"
 4. ในเมนู ให้คลิกตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ เพื่อเลือกวิธีจัดรูปแบบข้อความ
 5. ป้อนข้อความที่ต้องการจัดรูปแบบ
 6. หากต้องการปิดใช้การจัดรูปแบบ ให้คลิกตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ ในเมนู
 7. คลิกโพสต์

สร้างรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย

 1. ไปที่ classroom.google.com
 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกประกาศบางสิ่งกับชั้นเรียนในหน้า "สตรีม"
 4. คลิกรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ในเมนู
 5. ป้อนข้อความสําหรับรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย
  สําคัญ: เมื่อโพสต์ประกาศ หัวข้อย่อยจะมีลักษณะแบบเดียวกับประกาศในฉบับร่าง
  ไม่บังคับ: หากต้องการปิดใช้รูปแบบรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ให้คลิกรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ในเมนู
 6. คลิกโพสต์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
false
false