Skicka meddelanden till dina elever

Den här artikeln är för lärare. Elever besöker den här sidan.

Du kan lägga upp meddelanden till klassen i klassens flöde. Meddelanden är inlägg utan hemuppgifter. Du kan använda dem för att skicka aviseringar eller påminnelser till eleverna. Meddelanden visas i kronologisk ordning. Om du vill kan du lägga ett äldre inlägg överst. 

Du kan skriva utkast till meddelanden, schemalägga meddelanden och styra vem som kan kommentera och svara på inlägg. Om en elev aktiverar aviseringar får han eller hon ett e-postmeddelande när du lägger upp ett meddelande.

Öppna alla | Stäng alla

Skapa ett meddelande

Du kan lägga upp meddelanden till en eller flera klasser eller till vissa elever i en klass. Du kan även lägga till bilagor.

Lägga upp ett meddelande

 1. Öppna classroom.google.com och klicka på Logga in.

  Logga in på Google-kontot. Till exempel du@dinskola.edu eller du@gmail.comLäs mer.

 2. Klicka på klassen.
 3. Tryck på Berätta något för klassen på sidan Flöde och skriv ett meddelande.

Du kan fortsätta redigera och anpassa meddelandet. Annars kan du läsa om hur du lägger upp, schemalägger eller sparar meddelanden nedan.

Välja fler klasser

Meddelanden till flera klasser skickas till alla elever i klasserna.

 1. Klicka på Berätta något för klassen på sidan Flöde.
 2. Klicka på nedåtpilen "" bredvid Till följt av välj vilka klasser du vill inkludera.
 3. Skriv meddelandet och klicka på Lägg upp.

Välja enskilda elever

Du kan välja enskilda elever så länge du inte väljer flera klasser. Du kan inte välja fler än 100 elever åt gången.

 1. Klicka på Berätta något för klassen på sidan Flöde.
 2. Klicka på Alla elever följt av avmarkera sedan eleverna genom att trycka på Alla elever igen.
 3. Välj de önskade eleverna genom att klicka på deras namn.

  På sidan Flöde ser du hur många elever som meddelandet har lagts upp till.

 4. Valfritt: klicka på antalet elever i meddelandet om du vill se elevernas nam.

Lägga till bilagor

 1. Följ stegen ovan om du vill skapa ett inlägg.
 2. Klicka på Lägg till följt av välj ett alternativ:
  • "" Fil
   • Tips! När bilder och GIF-filer bifogas visas en stor version av den första som bifogats i inlägget som en visningsbild.
   • Så här redigerar du en visningsbild:
    1. Bifoga bilderna.
    2. Klicka på menyn "" till höger om miniatyrbilden följt av Ange som visningsbild "".
   • Så här tar du bort en visningsbild:
    1. Klicka på menyn "".
    2. Välj Ta bort som visningsbild Remove as display image.
  • "" Google Drive
  • "" YouTube
  • "" Länk
 3. Om du ser ett meddelande om att du inte har behörighet att bifoga filer klickar du på Kopiera. I Classroom skapas en kopia av filen som ska bifogas till meddelandet och sparas i klassens Drive-mapp.
 4. Valfritt: om du vill ta bort en bilaga klickar du på Ta bort "" bredvid den.
Lägga upp, schemalägga eller spara ett meddelandeutkast

Du kan lägga upp ett meddelande direkt eller schemalägga det så att det läggs upp senare. Om du inte vill lägga upp det på en gång kan du spara det som ett utkast. Dina utkast sparas i avsnittet Sparade meddelanden högst upp på sidan Flöde.

Lägga upp ett meddelande

 1. Följ stegen ovan om du vill skapa ett inlägg.
 2. Klicka på Lägg upp om du vill lägga upp meddelandet direkt.

  Obs! Om du inte anger text i meddelandet är knappen Lägg upp inte aktiv även om du lägger till bilagor.

Schemalägga ett meddelande att lägga upp senare

Schemalagda inlägg kan fördröjas upp till fem minuter efter uppläggningstiden.

 1. Följ stegen ovan för att skapa ett inlägg och välja klasser.
  • Om du vill schemalägga samma meddelande för flera klasser ska du välja alla önskade klasser.
 2. Klicka på nedåtpilen "" bredvid Lägg upp, följt av Schemalägg.
 3. Klicka på nedåtpilen "" bredvid datumet och välj datum och tid för varje klass.
  • I Classroom används PM (eftermiddag) som standard i klockslag om du inte anger AM (förmiddag).
 4. Endast för flera klasser:
  • (Valfritt) Klicka på Kopiera inställningar till alla om du vill använda den första klassens angivna tid och datum för alla efterföljande klasser. 
 5. Klicka på Schemalägg. Meddelandet läggs automatiskt upp på angivet datum och klockslag.

När du har schemalagt inlägg för flera klasser samtidigt kan du redigera inläggen senare genom att klicka på respektive klass och ändra ett i taget.

Spara ett meddelande som utkast

 1. Följ stegen ovan om du vill skapa ett inlägg.
 2. Klicka på nedåtpilen "" bredvid Lägg upp följt avSpara utkast.
Lägga till en klasskommentar i ett meddelande
 1. Öppna classroom.google.com och klicka på Logga in.

  Logga in på Google-kontot. Till exempel du@dinskola.edu eller du@gmail.comLäs mer.

 2. Klicka på klassen.
 3. Leta upp meddelandet på sidan Flöde och tryck på Lägg till klasskommentar.
 4. Skriv en kommentar och klicka på Lägg upp.

Hantera meddelanden

Redigera ett meddelande

Ändringarna påverkar enskilda klasser. Om du vill skicka meddelanden till flera klasser ändrar du meddelandena för varje klass för sig.

Redigera ett upplagt meddelande

 1. Klicka på Mer "" på sidan Flöde följt av Redigera.
 2. Gör ändringarna och klicka på Spara.

Redigera ett schemalagt meddelande

 1. Klicka på Sparade meddelanden högst upp på sidan Flöde.
 2. Klicka på meddelandet.
 3. Ange ändringarna och klicka på Schemalägg.

Redigera ett utkast av ett meddelande

 1. Klicka på Sparade meddelanden högst upp på sidan Flöde.
 2. Klicka på meddelandet och gör dina ändringar.
 3. Klicka på nedåtpilen "" bredvid Lägg upp följt avSpara utkast.
Återanvända ett meddelande

Läs mer om att återanvända meddelanden i Återanvända ett inlägg.

Radera ett meddelande

Radera ett publicerat meddelande

 1. Öppna classroom.google.com och klicka på Logga in.

  Logga in på Google-kontot. Till exempel du@dinskola.edu eller du@gmail.comLäs mer.

 2. Klicka på Mer "" bredvid meddelandet på sidan Flöde följt avRadera.
 3. Klicka på Radera för att bekräfta.

Ta bort ett schemalagt meddelande eller ett meddelandeutkast

 1. Öppna classroom.google.com och klicka på Logga in.

  Logga in på Google-kontot. Till exempel du@dinskola.edu eller du@gmail.comLäs mer.

 2. Klicka på Sparade meddelanden högst upp på sidan Flöde.
 3. Klicka på Ta bort "" bredvid meddelandet följt avRadera.

 

Flytta ett meddelande överst i flödet
Du kan flytta ett meddelande eller ett annat inlägg överst i klassens flöde.
 1. Öppna classroom.google.com och klicka på Logga in.

  Logga in på Google-kontot. Till exempel du@dinskola.edu eller du@gmail.comLäs mer.

 2. Klicka på klassen.
 3. Klicka på Mer "" på meddelandet på sidan Flöde följt av Flytta till överst på sidan.

Formatera meddelanden

Fet, kursiv, och understruken text

 1. Besök classroom.google.com.
 2. Klicka på klassen.
 3. Klicka på Berätta något för klassen på sidan Flöde.
 4. Välj hur du vill formatera texten genom att klicka på Fet , Kursiv eller Understruken .
 5. Skriv texten du vill formatera.
 6. Du kan inaktivera formateringen genom att klicka på Fet , Kursiv eller Understruken i menyn.
 7. Klicka på Lägg upp.

Skapa en punktlista

 1. Besök classroom.google.com.
 2. Klicka på klassen.
 3. Klicka på Berätta något för klassen på sidan Flöde.
 4. Klicka på Punktlista i menyn.
 5. Skriv texten du vill ha i punktlistan.
  Obs! När du lägger upp meddelandet ser punkterna ut som i utkastet.
  Valfritt: Klicka på Punktlista i menyn om du vill inaktivera punktlisteformateringen.
 6. Klicka på Lägg upp.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
false
false