Publikowanie ogłoszeń dla uczniów

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.Informacje dla uczniów znajdują się tutaj.

W strumieniu zajęć możesz publikować ogłoszenia dla uczestników zajęć. Ogłoszenia to posty bez projektów – za ich pomocą możesz na przykład wysyłać uczniom powiadomienia i przypomnienia. Ogłoszenia są wyświetlane w kolejności chronologicznej, ale jeśli chcesz, możesz przenosić starsze posty na początek.

Możesz planować publikowanie ogłoszeń i tworzyć ich wersje robocze, a także decydować, kto będzie mógł dodawać komentarze oraz odpowiadać na posty. Jeśli uczeń włączy powiadomienia, otrzyma e-maila, gdy opublikujesz ogłoszenie.

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Tworzenie ogłoszenia

Ogłoszenia możesz publikować na jednych lub kilku zajęciach albo dla wybranych uczniów. Możesz też dodawać załączniki.

 1. Kliknij Classroom "".
 2. Kliknij wybrane zajęcia.
 3. Kliknij pole Udostępnij swojej klasie i wpisz treść ogłoszenia.

Kiedy skończysz edytować ogłoszenie, możesz je opublikować. Poniżej znajdziesz informacje, w jaki sposób opublikować ogłoszenie, zaplanować jego opublikowanie i je zapisać.

Publikowanie ogłoszenia na innych zajęciach

Ogłoszenia publikowane na wielu zajęciach są udostępniane wszystkim uczniom, którzy biorą w nich udział.

 1. Na stronie Strumień kliknij pole Udostępnij coś swojej klasie.
 2. Obok nazwy zajęć kliknij Dalej "".
 3. Kliknij wybrane dodatkowe zajęcia a potem Gotowe.

Publikowanie ogłoszeń dla poszczególnych uczniów

Jeśli publikujesz ogłoszenie tylko na jednych zajęciach, możesz je skierować do poszczególnych uczniów. Jednocześnie możesz opublikować ogłoszenie dla maksymalnie 100 uczniów.

 1. Na stronie Strumień kliknij pole Udostępnij swojej klasie.
 2. Kliknij Wszyscy uczniowie a potem Wszyscy uczniowie, by odznaczyć tę opcję.
 3. Kliknij nazwiska poszczególnych uczniów, aby ich wybrać.
 4. Kliknij Gotowe.

Dodawanie załączników

Do ogłoszenia możesz dodawać załączniki, na przykład pliki z Dysku Google, filmy z YouTube czy linki. Uczniowie mogą tylko wyświetlać elementy na Dysku Google, a nauczyciele współprowadzący mogą je edytować. Aby dowiedzieć się, jak zmienić opcje udostępniania, przeczytaj artykuł Zatrzymywanie i ograniczanie udostępniania oraz zmienianie jego ustawień.

 1. Wykonaj powyższe kroki, by utworzyć posta.
 2. Kliknij Dołącz Załącz a potem i wybierz odpowiednią opcję:
  Typ załącznika Instrukcje
  "" Dysk
  1. Kliknij Dysk "".
  2. Kliknij wybrany element.
  "" Link
  1. Kliknij Link "".
  2. Wpisz adres URL a potem i kliknij Dodaj.
  "" Wybierz zdjęcie
  1. Kliknij Wybierz zdjęcie "".
  2. Kliknij wybrane zdjęcie.
  "" Użyj aparatu
  1. Kliknij Użyj aparatu "".
  2. Zrób zdjęcie a potem i kliknij Użyj zdjęcia.
 3. Jeśli zobaczysz komunikat mówiący o tym, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku w celu dołączenia jej do ogłoszenia i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.
 4. (Opcjonalnie) Aby usunąć załącznik, kliknij obok niego Usuń "".
Publikowanie ogłoszenia, planowanie jego opublikowania i zapisywanie jego wersji roboczej

Ogłoszenie możesz opublikować od razu lub zaplanować jego opublikowanie na później. Jeśli nie wiesz jeszcze, kiedy będziesz publikować ogłoszenie, możesz zapisać je jako wersję roboczą. Wersje robocze są przechowywane w sekcji Zapisane ogłoszenia w górnej części strony Strumień.

Publikowanie ogłoszeń

 1. Wykonaj powyższe kroki, by utworzyć ogłoszenie.
 2. Kliknij Opublikuj "", aby opublikować ogłoszenie od razu.

  Uwaga: jeśli nie wpiszesz tekstu w ogłoszeniu, link Opublikuj nie będzie aktywny, nawet jeśli dodasz załączniki.

Planowanie opublikowania ogłoszenia w późniejszym terminie

Uwaga: opublikowanie ogłoszenia możesz zaplanować tylko na jednych zajęciach naraz. Aby zaplanować opublikowanie tego samego ogłoszenia na innych zajęciach, najpierw zaplanuj je na jednych zajęciach, a następnie użyj ogłoszenia ponownie na kolejnych.

 1. Wykonaj powyższe kroki, by utworzyć ogłoszenie.
 2. Kliknij Więcej "" a potem Zaplanuj.
 3. W sekcji Zaplanuj na data kliknij datę, wybierz odpowiedni termin i kliknij OK.
 4. W sekcji Zaplanuj na godzina kliknij godzinę, wybierz odpowiednią porę i kliknij OK.
 5. Kliknij Zaplanuj.

  Ogłoszenie zostanie automatycznie opublikowane we wskazanym terminie.

Zapisywanie ogłoszenia jako wersji roboczej

 1. Wykonaj powyższe kroki, by utworzyć ogłoszenie.
 2. Kliknij Więcej "" a potem Zapisz zmiany.
Dodawanie do opublikowanego ogłoszenia komentarzy dla całej klasy
 1. Kliknij Classroom "".
 2. Kliknij wybrane zajęcia.
 3. Na stronie Strumień znajdź ogłoszenie i kliknij Dodaj komentarz do zajęć.
 4. Wpisz komentarz i kliknij Opublikuj "".

Zarządzanie ogłoszeniami

Edytowanie ogłoszenia

Zmiany dotyczą poszczególnych zajęć. W przypadku ogłoszeń dotyczących wielu zajęć wprowadź zmiany w każdych zajęciach oddzielnie.

Edytowanie opublikowanego ogłoszenia

 1. Na stronie Strumień obok ogłoszenia kliknij Więcej "" a potem Edytuj.
 2. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.

Edytowanie zaplanowanego ogłoszenia

 1. Na stronie Strumień kliknij Zapisane ogłoszenia.
 2. Kliknij wybrane ogłoszenie.
 3. Wprowadź zmiany i kliknij Zaplanuj.

Edytowanie wersji roboczej ogłoszenia

 1. Na stronie Strumień kliknij Zapisane ogłoszenia.
 2. Kliknij wybrane ogłoszenie i wprowadź zmiany.
 3. Kliknij Więcej "" a potem Zapisz wersję roboczą.
Ponowne używanie ogłoszenia

Jeśli chcesz opublikować istniejące ogłoszenie na innych zajęciach, przeczytaj artykuł Ponowne używanie posta.

Usuwanie ogłoszenia

Usuwanie opublikowanego ogłoszenia

 1. Kliknij Classroom "" a potem i wybierz zajęcia.
 2. Na stronie Strumień obok ogłoszenia kliknij Więcej "" a potem Usuń.
 3. Kliknij ponownie Usuń, by potwierdzić czynność.

Usuwanie zaplanowanego ogłoszenia lub wersji roboczej ogłoszenia

 1. Kliknij Classroom "" a potem i wybierz zajęcia.
 2. W górnej części strony Strumień kliknij Zapisane ogłoszenia a potem i wybierz ogłoszenie.
 3. Kliknij Więcej "" a potem Usuń wersję roboczą.
Przenoszenie ogłoszenia na początek
Ogłoszenie lub dowolnego innego posta możesz przenieść na początek strumienia.
 1. Kliknij Classroom "".
 2. Kliknij wybrane zajęcia.
 3. Na stronie Strumień w ogłoszeniu kliknij Więcej "" a potem Przenieś na początek.
  Przenieś w górę

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?