Publikowanie ogłoszeń dla uczniów

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.Informacje dla uczniów znajdują się tutaj.

W strumieniu zajęć możesz publikować ogłoszenia dla uczestników zajęć. Ogłoszenia to posty bez projektów – za ich pomocą możesz na przykład wysyłać uczniom powiadomienia i przypomnienia. Ogłoszenia są wyświetlane w kolejności chronologicznej, ale jeśli chcesz, możesz przenosić starsze posty na początek.

Możesz planować publikowanie ogłoszeń i tworzyć ich wersje robocze, a także decydować, kto będzie mógł dodawać komentarze oraz odpowiadać na posty. Jeśli uczeń włączy powiadomienia, otrzyma e-maila, gdy opublikujesz ogłoszenie.

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Tworzenie ogłoszenia

Ogłoszenia możesz publikować na jednych lub kilku zajęciach albo dla wybranych uczniów. Możesz też dodawać załączniki.

Publikowanie ogłoszeń

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia.
 3. Na stronie Strumień kliknij pole Udostępnij coś swojej klasie i wpisz treść ogłoszenia.

Kiedy skończysz edytować ogłoszenie, możesz je opublikować. Poniżej znajdziesz informacje, w jaki sposób opublikować ogłoszenie, zaplanować jego opublikowanie i je zapisać.

Publikowanie ogłoszenia na innych zajęciach

Ogłoszenia publikowane na wielu zajęciach trafiają do wszystkich uczniów, którzy biorą w nich udział.

 1. Na stronie Strumień kliknij pole Udostępnij coś swojej klasie.
 2. Przy Dla kliknij strzałkę w dół "" a potem i wybierz zajęcia, które chcesz uwzględnić.

  Wybierz zajęcia

 3. Wpisz treść ogłoszenia i kliknij Opublikuj.

Publikowanie ogłoszeń dla poszczególnych uczniów

Jeśli publikujesz ogłoszenie tylko na jednych zajęciach, możesz je skierować do poszczególnych uczniów. Jednocześnie możesz opublikować ogłoszenie dla maksymalnie 100 uczniów.

 1. Na stronie Strumień kliknij pole Udostępnij coś swojej klasie.
 2. Kliknij Wszyscy uczniowie a potem Wszyscy uczniowie, by ich odznaczyć.
  Kliknij Wszyscy uczniowie
 3. Kliknij nazwisko ucznia, by go wybrać.

  Na stronie Strumień możesz zobaczyć liczbę uczniów, dla których ogłoszenie zostało opublikowane.

 4. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić imiona i nazwiska tych uczniów, w ogłoszeniu kliknij liczbę uczniów.Liczba uczniów

Dodawanie załączników

Do ogłoszenia możesz dodawać załączniki, na przykład pliki z Dysku Google, filmy z YouTube czy linki. Uczniowie mogą tylko wyświetlać elementy na Dysku Google, a nauczyciele współprowadzący mogą je edytować. Aby dowiedzieć się, jak zmienić opcje udostępniania, przeczytaj artykuł Zatrzymywanie i ograniczanie udostępniania oraz zmienianie jego ustawień.

 1. Wykonaj kroki opisane powyżej, by utworzyć posta.
 2. Kliknij Dodaj a potem i wybierz odpowiednią opcję:

  Dołącz

  Typ załącznika Instrukcje
  "" Plik
  1. Kliknij Plik "".
  2. Wybierz plik i kliknij Prześlij.
  "" Dysk Google
  1. Kliknij Dysk Google "".
  2. Wybierz element i kliknij Dodaj.
  "" YouTube

  Wyszukaj film:

  1. Kliknij YouTube "".
  2. Wpisz słowa kluczowe i kliknij Szukaj "".
  3. Kliknij film a potem Dodaj.

  Aby dołączyć link do filmu przez podanie adresu URL:

  1. Kliknij YouTube "" a potem Adres URL.
  2. Wpisz adres URL i kliknij Dodaj.
  "" Link
  1. Kliknij Link "".
  2. Wpisz adres URL i kliknij Dodaj link.
 3. Jeśli zobaczysz komunikat mówiący o tym, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku w celu dołączenia jej do ogłoszenia i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.
 4. (Opcjonalnie) Aby usunąć załącznik, kliknij obok niego Usuń "".
Publikowanie ogłoszenia, planowanie jego opublikowania i zapisywanie jego wersji roboczej

Ogłoszenie możesz opublikować od razu lub zaplanować jego opublikowanie na później. Jeśli chcesz opublikować je później, możesz zapisać je jako wersję roboczą. Wersje robocze są przechowywane w sekcji Zapisane ogłoszenia w górnej części strony Strumień.

Publikowanie ogłoszeń

 1. Wykonaj kroki opisane powyżej, by utworzyć posta.
 2. Kliknij Opublikuj, aby opublikować ogłoszenie od razu.

  Uwaga: jeśli nie wpiszesz tekstu w ogłoszeniu, przycisk Opublikuj nie będzie aktywny, nawet jeśli dodasz załączniki.

Planowanie opublikowania ogłoszenia w późniejszym terminie

 1. Wykonaj kroki opisane powyżej, by utworzyć posta.
 2. Obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół "" a potem Zaplanuj.
 3. Obok terminu kliknij strzałkę w dół "" i wybierz datę oraz godzinę.
 4. Kliknij Zaplanuj. Ogłoszenie zostanie automatycznie opublikowane we wskazanym terminie.
 5. (Opcjonalnie) Aby zaplanować opublikowanie tego samego ogłoszenia na innych zajęciach, najpierw zaplanuj je na jednych zajęciach, a następnie użyj ogłoszenia ponownie na kolejnych.

Zapisywanie ogłoszenia jako wersji roboczej

 1. Wykonaj kroki opisane powyżej, by utworzyć posta.
 2. Obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół "" a potem Zapisz wersję roboczą.
Dodawanie do ogłoszeń komentarzy dla całej klasy
 1.  

  Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia.
 3. Na stronie Strumień znajdź opublikowane ogłoszenie i kliknij Dodaj komentarz do zajęć.
 4. Wpisz jego treść i kliknij Opublikuj.

Zarządzanie ogłoszeniami

Edytowanie ogłoszenia

Zmiany dotyczą poszczególnych zajęć. W przypadku ogłoszeń dotyczących wielu zajęć wprowadź zmiany w każdych zajęciach oddzielnie.

Edytowanie opublikowanego ogłoszenia

 1. Na stronie Strumień obok ogłoszenia kliknij Więcej "" a potem Edytuj.
 2. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.

Edytowanie zaplanowanego ogłoszenia

 1. W górnej części strony Strumień kliknij Zapisane ogłoszenia.
 2. Kliknij wybrane ogłoszenie.
 3. Wprowadź zmiany i kliknij Zaplanuj.

Edytowanie wersji roboczej ogłoszenia

 1. W górnej części strony Strumień kliknij Zapisane ogłoszenia.
 2. Kliknij wybrane ogłoszenie i wprowadź zmiany.
 3. Obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół "" a potem Zapisz wersję roboczą.
Ponowne używanie ogłoszenia

Jeśli chcesz opublikować istniejące ogłoszenie na innych zajęciach, przeczytaj artykuł Ponowne używanie posta.

Usuwanie ogłoszenia

Usuwanie opublikowanego ogłoszenia

 1.  

  Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Na stronie Strumień obok ogłoszenia kliknij Więcej "" a potem Usuń.
 3. Kliknij Usuń, by potwierdzić czynność.

Usuwanie zaplanowanego ogłoszenia lub wersji roboczej ogłoszenia

 1.  

  Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. W górnej części strony Strumień kliknij Zapisane ogłoszenia.
 3. Obok ogłoszenia kliknij Usuń "" a potem Usuń.

 

 

Przenoszenie ogłoszenia na początek
Ogłoszenie lub dowolnego innego posta możesz przenieść na początek strumienia zajęć.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia.
 3. Na stronie Strumień w ogłoszeniu kliknij Więcej "" a potem Przenieś na początek.
  Przenieś w górę

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?