Publikowanie ogłoszeń dla uczniów

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli. Strona dla uczniów znajduje się tutaj.

Ogłoszenia dla uczestników zajęć możesz publikować na stronie Strumień. Ogłoszenia to wpisy bez projektów. Służą one do powiadamiania uczniów. Ogłoszenia są wyświetlane na stronie Strumień w kolejności chronologicznej. Jeśli chcesz, możesz przenieść starszy wpis na początek.

Uczniowie otrzymują e-maila z powiadomieniem o każdym ogłoszeniu, ale mogą wyłączyć funkcję powiadomień.

Możesz tworzyć wersje robocze ogłoszeń i planować ich opublikowanie, a także decydować, kto będzie mógł dodawać komentarze oraz odpowiadać na wpisy. Więcej informacji o komentowaniu znajdziesz w artykule Ustawianie uprawnień uczniów do publikowania i udostępniania.

Tworzenie ogłoszenia

Ogłoszenia możesz publikować na jednych lub kilku zajęciach albo dla wybranych uczniów. Możesz też dodawać załączniki.

Publikowanie ogłoszeń

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na stronie Strumień kliknij Udostępnij coś swojej klasie.
 4. Wpisz treść ogłoszenia i kliknij Opublikuj.

Uwaga: Classroom automatycznie zapisuje ogłoszenie podczas wpisywania i umieszcza jego wersję roboczą w sekcji Zapisane ogłoszenia w górnej części strumienia.

Publikowanie ogłoszenia na innych zajęciach

Ogłoszenia publikowane na wielu zajęciach trafiają do wszystkich uczniów, którzy biorą w nich udział.

Wybierz zajęcia

Obok Dla kliknij strzałkę w dół  a potem wybierz zajęcia, które chcesz uwzględnić.

Publikowanie ogłoszeń dla poszczególnych uczniów

Jeśli publikujesz ogłoszenie na tylko jednych zajęciach, możesz je skierować do poszczególnych uczniów. Jednocześnie możesz opublikować ogłoszenie dla maksymalnie 100 uczniów.

 1. Kliknij Wszyscy uczniowie a potem Wszyscy uczniowie, aby ich odznaczyć.
  Kliknij Wszyscy uczniowie
 2. Aby wybrać ucznia, kliknij jego nazwisko.

  Na stronie Strumień możesz zobaczyć liczbę uczniów, dla których ogłoszenie zostało opublikowane.

 3. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić ich imiona i nazwiska, kliknij liczba uczniów.Liczba uczniów

Dodawanie załączników

Do ogłoszenia możesz dodawać załączniki, na przykład pliki z Dysku Google, filmy z YouTube lub linki. Uczniowie mogą tylko wyświetlać elementy na Dysku Google, a nauczyciele współprowadzący mogą je edytować. Aby zmienić te opcje udostępniania, zobacz temat Zatrzymywanie, ograniczanie i zmienianie sposobu udostępniania.

Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat informujący o tym, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do ogłoszenia, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

Dołącz

Typ załącznika Instrukcje
 Plik
 1. Kliknij Plik.
 2. Wybierz plik i kliknij Prześlij.
 Dysk
 1. Kliknij Dysk.
 2. Wybierz element i kliknij Dodaj.
YouTube YouTube

Aby wyszukać film, który chcesz dołączyć:

 1. Kliknij YouTube.
 2. Wpisz słowa kluczowe i kliknij Szukaj .
 3. Kliknij film a potem Dodaj.

Aby dołączyć link do filmu przez podanie adresu URL:

 1. Kliknij YouTube a potem Adres URL.
 2. Wpisz adres URL i kliknij Dodaj.
 Link
 1. Kliknij Link.
 2. Wpisz adres URL i kliknij Dodaj link.

Aby usunąć załącznik, kliknij obok niego Usuń .

Publikowanie ogłoszenia, planowanie jego opublikowania i zapisywanie wersji roboczej

Classroom automatycznie zapisuje ogłoszenie podczas wpisywania i umieszcza jego wersję roboczą w sekcji Zapisane ogłoszenia w górnej części strony Strumień.

Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do ogłoszenia, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

 • Aby opublikować ogłoszenie natychmiast, kliknij Opublikuj.
 • Aby zaplanować ogłoszenie na później:
  1. Obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół  a potem Zaplanuj.
  2. Obok daty kliknij strzałkę w dół  i wybierz datę oraz godzinę.
  3. Kliknij Zaplanuj.
   Ogłoszenie zostanie automatycznie opublikowane we wskazanym terminie.
  4. (Opcjonalnie) Aby zaplanować to samo ogłoszenie na innych zajęciach, najpierw zaplanuj je na jednych zajęciach, a następnie użyj go ponownie na kolejnych.
 • Aby zapisać wersję roboczą ogłoszenia, obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół  a potem Zapisz wersję roboczą.
 • Zaplanowane posty oraz wersje robocze postów możesz zobaczyć na górze strony Strumień.

Dodawanie komentarza do opublikowanego ogłoszenia

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na stronie Strumień znajdź opublikowane ogłoszenie i kliknij Dodaj komentarz do zajęć.
 4. Wpisz jego treść i kliknij Opublikuj.
Edytowanie ogłoszenia

Zmiany dotyczą poszczególnych zajęć. W przypadku ogłoszeń dotyczących wielu zajęć wprowadzaj zmiany w każdych zajęciach oddzielnie.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Wybierz jedną z możliwości:
  • W przypadku opublikowanego ogłoszenia:
   1. Na stronie Strumień obok ogłoszenia kliknij Więcej  a potem Edytuj.
   2. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.
  • W przypadku zaplanowanego ogłoszenia lub jego wersji roboczej:
   1. W górnej części strony Strumień kliknij Zapisane ogłoszenia.
   2. Kliknij ogłoszenie i wprowadź zmiany.
   3. Wybierz opcję:
    1. W przypadku zaplanowanego ogłoszenia kliknij Zaplanuj.
    2. W przypadku wersji roboczej ogłoszenia obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół  a potem Zapisz wersję roboczą.
Ponowne używanie ogłoszenia

Jeśli chcesz opublikować istniejące ogłoszenie na innych zajęciach, przeczytaj temat Ponowne używanie wpisów.

Usuwanie ogłoszenia 
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Wybierz opcję:
  • W przypadku opublikowanego ogłoszenia:
   1. Na stronie Strumień obok ogłoszenia kliknij Więcej  a potem Usuń.
   2. Aby potwierdzić, ponownie kliknij Usuń.
  • W przypadku zaplanowanego ogłoszenia lub jego wersji roboczej:
   1. W górnej części strony Strumień kliknij Zapisane ogłoszenia.
   2. Obok ogłoszenia kliknij Usuń  a potem Usuń.

Przenoszenie ogłoszenia na początek

Ogłoszenie lub dowolnego innego posta możesz przenieść na początek strumienia.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na stronie Strumień w ogłoszeniu kliknij Więcej  a potem Przenieś na początek.
  Przenieś w górę

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?