Publikowanie ogłoszeń dla uczniów

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli. Strona dla uczniów znajduje się tutaj.

Ogłoszenia dla uczestników zajęć możesz publikować na stronie Strumień. Ogłoszenia to posty bez projektów. Służą one do powiadamiania uczniów. Ogłoszenia są wyświetlane na stronie Strumień w kolejności chronologicznej. Jeśli chcesz, możesz przenieść starszy post na początek. 

Uczniowie otrzymują e-maila z powiadomieniem o każdym ogłoszeniu, ale mogą wyłączyć funkcję powiadomień.

Możesz tworzyć wersje robocze ogłoszeń i planować ich opublikowanie, a także decydować, kto będzie mógł dodawać komentarze oraz odpowiadać na posty. Więcej informacji o komentowaniu znajdziesz w artykule Ustawianie uprawnień na zajęciach.

Jeśli nie wiesz, czy Twoje zajęcia mają stronę Zadania, zapoznaj się z tym artykułem.

Moje zajęcia zawierają stronę Zadania

Jeśli nie masz strony Zadania, przejdź tutaj.

Tworzenie ogłoszenia

Po utworzeniu ogłoszenia możesz opublikować je na jednych lub kilku zajęciach albo wysłać do wybranych uczniów. Możesz też dodać załączniki.

Publikowanie ogłoszeń

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia potem Strumień.
 3. Kliknij Udostępnij coś swojej klasie.
 4. Wpisz treść ogłoszenia i kliknij Opublikuj.

Uwaga: Classroom automatycznie zapisuje ogłoszenie podczas wpisywania i umieszcza jego wersję roboczą w sekcji Zapisane ogłoszenia w górnej części strony Strumień.

Publikowanie ogłoszenia na innych zajęciach

Ogłoszenia publikowane na wielu zajęciach trafiają do wszystkich uczniów, którzy biorą w nich udział.

Wybierz zajęcia

Obok Dla kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem wybierz zajęcia, które chcesz uwzględnić.

Publikowanie ogłoszeń dla poszczególnych uczniów

Jeśli publikujesz ogłoszenie na tylko jednych zajęciach, możesz je skierować do poszczególnych uczniów. Jednocześnie możesz opublikować ogłoszenie dla maksymalnie 100 uczniów.

 

 1. Kliknij Wszyscy uczniowie potem Wszyscy uczniowie, aby ich odznaczyć.
  Kliknij Wszyscy uczniowie
 2. Aby wybrać ucznia, kliknij jego nazwisko.

  Na stronie Strumień możesz zobaczyć liczbę uczniów, dla których ogłoszenie zostało opublikowane.

 3. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić ich imiona i nazwiska, kliknij liczba uczniów.Liczba uczniów

Dodawanie załączników

Do ogłoszenia możesz dodawać załączniki, na przykład pliki z Dysku Google, filmy z YouTube lub linki. Uczniowie mogą tylko wyświetlać elementy na Dysku Google, a nauczyciele współprowadzący mogą je edytować. Aby zmienić te opcje udostępniania, zobacz temat Zatrzymywanie, ograniczanie i zmienianie sposobu udostępniania.

Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat informujący o tym, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do ogłoszenia, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

Dołącz

Typ załącznika Instrukcje
Załącz Plik
 1. Kliknij Plik.
 2. Wybierz plik i kliknij Prześlij.
Dysk Google Dysk
 1. Kliknij Dysk.
 2. Wybierz element i kliknij Dodaj.
YouTube YouTube

Aby wyszukać film, który chcesz dołączyć:

 1. Kliknij YouTube.
 2. Wpisz słowa kluczowe i kliknij Szukaj Szukaj.
 3. Kliknij film potem Dodaj.

Aby dołączyć link do filmu przez podanie adresu URL:

 1. Kliknij YouTube potem Adres URL.
 2. Wpisz adres URL i kliknij Dodaj.
Link Link
 1. Kliknij Link.
 2. Wpisz adres URL i kliknij Dodaj link.

Aby usunąć załącznik, kliknij obok niego Usuń Usuń.

Publikowanie ogłoszenia, planowanie jego opublikowania i zapisywanie wersji roboczej

Classroom automatycznie zapisuje ogłoszenie podczas wpisywania i umieszcza jego wersję roboczą w sekcji Zapisane ogłoszenia w górnej części strony Strumień.

Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do ogłoszenia, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

 • Aby opublikować ogłoszenie natychmiast, kliknij Opublikuj.
 • Aby zaplanować ogłoszenie na później:
  1. Obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem Zaplanuj.
  2. Obok daty kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz datę oraz godzinę.
  3. Kliknij Zaplanuj.
   Ogłoszenie zostanie automatycznie opublikowane we wskazanym terminie.
  4. (Opcjonalnie) Aby zaplanować to samo ogłoszenie na innych zajęciach, najpierw zaplanuj je na jednych zajęciach, a następnie użyj go ponownie na kolejnych.
 • Aby zapisać wersję roboczą ogłoszenia, obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem Zapisz wersję roboczą.
 • Zaplanowane posty oraz wersje robocze możesz zobaczyć na górze strony Strumień.

Dodawanie komentarza do opublikowanego ogłoszenia

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na stronie Strumień znajdź opublikowane ogłoszenie i kliknij Dodaj komentarz do zajęć.
 4. Wpisz jego treść i kliknij Opublikuj.
Edytowanie ogłoszenia

Gdy opublikujesz ogłoszenie na wielu zajęciach, a następnie je zmodyfikujesz, zostanie ono zmienione tylko na jednych zajęciach.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Wybierz opcję:
  • W przypadku opublikowanego ogłoszenia:
   1. Na stronie Strumień obok ogłoszenia kliknij Więcej Więcej potem Edytuj.
   2. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.
  • W przypadku zaplanowanego ogłoszenia lub jego wersji roboczej:
   1. W górnej części strony Strumień kliknij Zapisane ogłoszenia.
   2. Kliknij ogłoszenie i wprowadź zmiany.
   3. Wybierz opcję:
    1. W przypadku zaplanowanego ogłoszenia kliknij Zaplanuj.
    2. W przypadku wersji roboczej ogłoszenia obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem Zapisz wersję roboczą.
Ponowne używanie ogłoszenia

Jeśli chcesz opublikować istniejące ogłoszenie na innych zajęciach, przeczytaj temat Ponowne używanie postów.

Usuwanie ogłoszenia 
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Wybierz opcję:
  • W przypadku opublikowanego ogłoszenia:
   1. Na stronie Strumień obok ogłoszenia kliknij Więcej Więcej potem Usuń.
   2. Aby potwierdzić, ponownie kliknij Usuń.
  • W przypadku zaplanowanego ogłoszenia lub jego wersji roboczej:
   1. W górnej części strony Strumień kliknij Zapisane ogłoszenia.
   2. Obok ogłoszenia kliknij Usuń Usuń potem Usuń.

Moje zajęcia nie zawierają strony Zadania

Tworzenie ogłoszenia

Po utworzeniu ogłoszenia możesz opublikować je na jednych lub kilku zajęciach albo wysłać do wybranych uczniów. Możesz też dodać temat lub załączniki.

Tworzenie ogłoszenia

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. W dolnej części strony najedź kursorem na Dodaj Dodaj potem kliknij Utwórz ogłoszenie Utwórz ogłoszenie.
 4. Wpisz treść ogłoszenia i kliknij Opublikuj.

Uwaga: Classroom automatycznie zapisuje ogłoszenie podczas wpisywania i umieszcza jego wersję roboczą w sekcji Zapisane posty w górnej części strony Strumień.

Publikowanie ogłoszenia na innych zajęciach

Ogłoszenia publikowane na wielu zajęciach trafiają do wszystkich uczniów, którzy biorą w nich udział.

Wybierz zajęcia

Obok Dla kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem wybierz zajęcia, które chcesz uwzględnić.

Publikowanie ogłoszeń dla poszczególnych uczniów

Jeśli publikujesz ogłoszenie na tylko jednych zajęciach, możesz je skierować do poszczególnych uczniów. Jednocześnie możesz opublikować ogłoszenie dla maksymalnie 100 uczniów.

 

 1. Kliknij Wszyscy uczniowie potem Wszyscy uczniowie, aby ich odznaczyć.
  Kliknij Wszyscy uczniowie
 2. Aby wybrać ucznia, kliknij jego nazwisko.

  Na stronie Strumień możesz zobaczyć liczbę uczniów, dla których ogłoszenie zostało opublikowane.

 3. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić ich imiona i nazwiska, kliknij liczba uczniów.

Dodawanie tematu

 1. Obok Brak tematu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 2. Wybierz opcję:
  • Aby dodać temat, kliknij Utwórz temat i wpisz jego treść.
  • Aby wybrać temat z listy, kliknij go.

Dowiedz się, jak porządkować strumień zajęć.

Dodawanie załączników

Do ogłoszenia możesz dodawać załączniki, na przykład pliki z Dysku Google, filmy z YouTube lub linki. Uczniowie mogą tylko wyświetlać elementy na Dysku Google, a nauczyciele współprowadzący mogą je edytować. Aby zmienić te opcje udostępniania, zobacz temat Zatrzymywanie, ograniczanie i zmienianie sposobu udostępniania.

Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do ogłoszenia, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

Dołącz

Typ załącznika Instrukcje
Załącz Plik
 1. Kliknij Plik.
 2. Wybierz plik i kliknij Prześlij.
Dysk Google Dysk
 1. Kliknij Dysk.
 2. Wybierz plik i kliknij Wybierz.
YouTube YouTube

Aby wyszukać film, który chcesz dołączyć:

 1. Kliknij YouTube.
 2. Wpisz słowa kluczowe i kliknij Szukaj Szukaj.
 3. Kliknij film potem Dodaj.

Aby dołączyć link do filmu przez podanie adresu URL:

 1. Kliknij YouTube potem Adres URL.
 2. Wpisz adres URL i kliknij Dodaj.
Link Link
 1. Kliknij Link.
 2. Wpisz adres URL i kliknij Dodaj.

Aby usunąć załącznik, kliknij obok niego Usuń Usuń.

Publikowanie ogłoszenia, planowanie jego opublikowania i zapisywanie wersji roboczej

Classroom automatycznie zapisuje ogłoszenie podczas wpisywania i umieszcza jego wersję roboczą w sekcji Zapisane posty w górnej części strony Strumień.

Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do ogłoszenia, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

 • Aby opublikować ogłoszenie natychmiast, kliknij Opublikuj.
 • Aby zaplanować ogłoszenie na później:
  1. Obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem Zaplanuj.
  2. Obok daty kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz datę oraz godzinę.
  3. Kliknij Zaplanuj.
   Ogłoszenie zostanie automatycznie opublikowane we wskazanym terminie.
  4. (Opcjonalnie) Aby zaplanować to samo ogłoszenie na innych zajęciach, najpierw zaplanuj je na jednych zajęciach, a następnie użyj go ponownie na kolejnych.
 • Aby zapisać wersję roboczą ogłoszenia, obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem Zapisz wersję roboczą.
 • Aby zobaczyć zaplanowane posty oraz wersje robocze, kliknij Zapisane posty w górnej części strony Strumień.

Dodawanie komentarza do opublikowanego ogłoszenia

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Znajdź ogłoszenie w strumieniu zajęć i kliknij Dodaj komentarz do zajęć.
 4. Wpisz jego treść i kliknij Opublikuj.
Edytowanie ogłoszenia

Gdy opublikujesz ogłoszenie na wielu zajęciach, a następnie je zmodyfikujesz, zostanie ono zmienione tylko na jednych zajęciach.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Wybierz opcję:
  • W przypadku opublikowanego ogłoszenia:
   1. Na stronie Strumień obok ogłoszenia kliknij Więcej Więcej potem Edytuj.
   2. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.
  • W przypadku zaplanowanego ogłoszenia lub jego wersji roboczej:
   1. W górnej części strony Strumień kliknij Zapisane posty.
   2. Kliknij ogłoszenie.
   3. Wprowadź zmiany.
   4. Wybierz opcję:
    1. W przypadku zaplanowanego ogłoszenia kliknij Zaplanuj.
    2. W przypadku wersji roboczej ogłoszenia obok Opublikuj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem Zapisz wersję roboczą.
Ponowne używanie ogłoszenia

Jeśli chcesz opublikować istniejące ogłoszenie na innych zajęciach, przeczytaj temat Ponowne używanie postów.

Usuwanie ogłoszenia 
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Wybierz opcję:
  • W przypadku opublikowanego ogłoszenia:
   1. W strumieniu zajęć obok ogłoszenia kliknij Więcej Więcej potem Usuń.
   2. Aby potwierdzić, ponownie kliknij Usuń.
  • W przypadku zaplanowanego ogłoszenia lub jego wersji roboczej:
   1. U góry strumienia zajęć kliknij Zapisane posty.
   2. Obok ogłoszenia kliknij Usuń Usuń potem Usuń.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?