สร้างงาน

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

เมื่อสร้างงาน คุณจะโพสต์งานนั้นทันที บันทึกฉบับร่าง หรือตั้งเวลาให้โพสต์ภายหลังก็ได้ หลังจากที่นักเรียนทำงานเสร็จและส่งงานเข้ามาแล้ว คุณให้เกรดและส่งงานคืนกับนักเรียนได้เลย

หากไม่ทราบว่าชั้นเรียนของคุณกำลังใช้งาน Classwork หรือไม่ โปรดดูที่ชั้นเรียนของฉันมีหน้า Classwork ไหม

ชั้นเรียนของฉันมีหน้างานของชั้นเรียน

หากไม่มีหน้างานของชั้นเรียน โปรดไปที่นี่แทน

สร้างงาน
ในชั้นเรียนที่สร้างหลังวันที่ 17 เมษายน 2019 โพสต์ในหน้างานของชั้นเรียนจะปรากฏที่ด้านบนสุด

เมื่อสร้างงาน คุณจะดำเนินการดังนี้ได้

สร้างงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. คลิกสร้าง จากนั้น งานด้านบน
  คลิก "งาน"
 4. กรอกชื่อและคำสั่ง
   

โพสต์ไปยังหนึ่งชั้นเรียนขึ้นไป

คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างสำหรับ จากนั้น เลือกชั้นเรียนหนึ่งหรือหลายชั้นเรียนที่ต้องการรวม
เลือกชั้นเรียน

หมายเหตุ: คุณจะโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ในหลายชั้นเรียนจะเป็นการแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

โพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคล

งานจะโพสต์ไปยังนักเรียนทั้งหมดในชั้นนั้นโดยค่าเริ่มต้น คุณโพสต์งานให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ แต่โพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งชั้นเรียนไม่ได้ และในแต่ละครั้งโพสต์ถึงนักเรียนได้ไม่เกิน 100 คน

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากนักเรียนทั้งหมด จากนั้น นักเรียนทั้งหมดเพื่อยกเลิกการเลือก
  เลือกนักเรียน
 2. เลือกนักเรียนที่ต้องการโพสต์งานให้

เพิ่มหมวดหมู่เกรด

คุณจะเพิ่มหมวดหมู่เกรดให้กับงานในองค์กรได้ เมื่อใช้หมวดหมู่เกรด คุณและนักเรียนจะเห็นหมวดหมู่ของงาน เช่น การบ้านหรือเรียงความ นอกจากนี้ครูยังดูหมวดหมู่ต่างๆ ในหน้าเกรดได้อีกด้วย

คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากหมวดหมู่เกรด จากนั้น แล้วเลือกหมวดหมู่จากเมนู
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่เกรดที่หัวข้อเพิ่มหมวดหมู่เกรดในโพสต์หรือตั้งค่าการตัดเกรด

เลือกหมวดหมู่เกรด

เปลี่ยนคะแนนเต็ม

คุณเปลี่ยนค่าคะแนนของงานหรือเปลี่ยนให้งานนั้นไม่มีการให้คะแนนได้ งานจะตั้งค่าไว้ที่ 100 คะแนนโดยค่าเริ่มต้น

 1. คลิกที่ค่าข้างคะแนน
  คะแนน
 2. กรอกค่าคะแนนใหม่หรือเลือกไม่ให้คะแนน

เพิ่มวันที่หรือเวลาครบกำหนด

งานจะไม่มีวันที่ครบกำหนดโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนวันที่ครบกำหนด ให้ทำดังนี้

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากวันที่ครบกำหนด
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากไม่มีวันที่ครบกำหนด
  วันและเวลาที่ครบกำหนด
 3. คลิกวันที่ในปฏิทิน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการตั้งเวลาครบกำหนด ให้คลิกเวลา แล้วกรอกเวลาลงไป

หมายเหตุ: เมื่อกรอกเวลา Classroom จะใช้ค่าเริ่มต้นเป็น PM เว้นแต่ว่าคุณจะระบุเป็น AM

เพิ่มหัวข้อ

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากไม่มีหัวข้อ
  เลือกหัวข้อ
 2. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วกรอกชื่อหัวข้อ
  • คลิกที่หัวข้อนั้นเพื่อเลือกหัวข้อในรายการ

หมายเหตุ: คุณเพิ่มหัวข้อได้เพียง 1 หัวข้อในงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มหัวข้อในหน้างานของชั้นเรียน

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณจะเพิ่มไฟล์แนบในงานได้ เช่น ไฟล์จากคอมพิวเตอร์, ไฟล์ Google ไดรฟ์, วิดีโอ YouTube หรือลิงก์

ประเภทของไฟล์แนบ คำแนะนำ
แนบ ไฟล์
 1. คลิกแนบ
 2. เลือกไฟล์ จากนั้น อัปโหลด
Google ไดรฟ์ ไดรฟ์
 1. คลิกไดรฟ์ Google ไดรฟ์
 2. เลือกรายการแล้วคลิกเพิ่ม
หากแนบแบบทดสอบ Google ฟอร์ม คุณจะนำเข้าคะแนนมาที่หน้างานของนักเรียนได้โดยตรงหากไม่มีเอกสารแนบอื่นๆ ในงาน
YouTube YouTube

วิธีค้นหาวิดีโอที่จะแนบ

 1. คลิก YouTube YouTube
 2. กรอกคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา ค้นหา
 3. คลิกวิดีโอ จากนั้น เพิ่ม


เมื่อต้องการแนบลิงก์วิดีโอด้วย URL ให้

 1. คลิก YouTube YouTube จากนั้น URL
 2. กรอก URL แล้วคลิกเพิ่ม
ลิงก์ ลิงก์
 1. คลิกลิงก์ ลิงก์
 2. กรอก URL แล้วคลิกเพิ่มลิงก์


คลิกนำออก ลบ ถัดจากไฟล์แนบนั้นเพื่อลบไฟล์แนบ

คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างไฟล์แนบนั้น แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนจะดำเนินการกับไฟล์แนบได้

 • นักเรียนดูไฟล์ได้ นักเรียนอ่านไฟล์ได้ แต่แก้ไขไม่ได้
 • นักเรียนแก้ไขไฟล์ได้ นักเรียนทุกคนแชร์ไฟล์เดียวกันและแก้ไขได้
 • ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนจะได้รับสำเนาไฟล์ที่มีชื่อของตนเองในชื่อเอกสาร ทั้งคุณและนักเรียนจะแก้ไขเอกสารที่เป็นไฟล์ Google เอกสาร ชีต และสไลด์ได้ แต่เมื่อส่งงานแล้วนักเรียนจะแก้ไขเอกสารไม่ได้อีกจนกว่าคุณจะส่งงานคืนให้

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก แล้ว Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับงานและบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน
 

โพสต์ กำหนดเวลา หรือบันทึกงานเป็นฉบับร่าง

เมื่อสร้างงาน คุณจะโพสต์งานนั้นทันที ตั้งเวลาให้โพสต์ภายหลัง หรือบันทึกเป็นฉบับร่างก็ได้

คลิกงานของชั้นเรียนเพื่อดูงานที่กำหนดเวลาไว้และงานฉบับร่าง ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม

โพสต์งาน

คลิกมอบหมายเพื่อโพสต์งานทันที

กำหนดเวลาเพื่อโพสต์งานในภายหลัง

 1. ถัดจากมอบหมาย คลิกลูกศรลง ลูกศรลงจากนั้น กำหนดเวลา
  ตารางเวลา
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างวันที่ แล้วเลือกวันที่และเวลา เมื่อกรอกเวลา Classroom จะใช้ค่าเริ่มต้นเป็น PM เว้นแต่ว่าคุณจะระบุเป็น AM
 3. คลิกกำหนดเวลา ระบบจะโพสต์งานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้

  หมายเหตุ: หากต้องการกำหนดเวลางานให้กับชั้นเรียนอื่น ให้กำหนดเวลาสำหรับชั้นเรียนหนึ่งก่อน แล้วใช้โพสต์นั้นซ้ำกับชั้นเรียนอื่นๆ

บันทึกงานเป็นฉบับร่าง

คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากมอบหมาย จากนั้น บันทึกฉบับร่าง

แก้ไขงาน

หมายเหตุ: หากคุณโพสต์งานไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขงานในชั้นเรียนหนึ่งจะไม่เป็นการแก้ไขงานดังกล่าวในชั้นเรียนอื่นๆ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขข้างงาน
  เลือกแก้ไข
 4. เลือกตัวเลือก
  • สำหรับงานที่โพสต์หรือกำหนดเวลาไว้: ให้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกบันทึก
  • สำหรับงานฉบับร่าง: ให้ทำการเปลี่ยนแปลง คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากมอบหมาย จากนั้น บันทึกฉบับร่าง
เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียนในงาน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น แล้วคลิกที่งาน จากนั้น ดูงานด้านบน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. ถ้าต้องการเพิ่มความคิดเห็นไปยังชั้นเรียน ให้คลิกคำแนะนำด้านบน
  เพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
 4. คลิกเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน จากนั้นใส่ความคิดเห็นแล้วคลิกโพสต์
ใช้งานซ้ำ
หากต้องการใช้งานซ้ำ โปรดดูใช้โพสต์ซ้ำ
ลบงาน

ถ้าคุณลบงาน คะแนนและความคิดเห็นทั้งหมดสำหรับงานนั้นจะลบไปด้วย แต่ไฟล์แนบหรือไฟล์อื่นๆ ที่คุณหรือนักเรียนสร้างไว้จะยังคงอยู่ในไดรฟ์

คำเตือน! คุณจะยกเลิกการลบงานไม่ได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียนของคุณ จากนั้น งานของชั้นเรียน ไม่เห็นงานของชั้นเรียนใช่ไหม
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบถัดจากงาน คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน

ชั้นเรียนของฉันไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

สร้างงาน

เมื่อสร้างงาน คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

สร้างงาน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. ชี้ไปที่เพิ่ม เพิ่ม ด้านล่าง จากนั้น คลิกสร้างงาน สร้างงาน
 4. กรอกชื่อและคำสั่ง

โพสต์งานไปยังหนึ่งชั้นเรียนขึ้นไป

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากสำหรับ จากนั้น เลือกชั้นเรียนที่ต้องการรวมกี่ชั้นเรียนก็ได้เลือกชั้นเรียน

หมายเหตุ: คุณจะโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ไปยังหลายชั้นเรียนจะเป็นการแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

โพสต์งานถึงนักเรียนรายบุคคล

งานจะโพสต์ไปยังนักเรียนทั้งหมดในชั้นนั้นโดยค่าเริ่มต้น คุณโพสต์งานให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ แต่โพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งชั้นเรียนไม่ได้ และในแต่ละครั้งโพสต์ถึงนักเรียนได้ไม่เกิน 100 คน

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากนักเรียนทั้งหมด จากนั้น นักเรียนทั้งหมดเพื่อยกเลิกตัวเลือกเลือกนักเรียน
 2. เลือกนักเรียนที่ต้องการโพสต์งานให้

เพิ่มหมวดหมู่เกรด

คุณจะเพิ่มหมวดหมู่เกรดให้กับงานในองค์กรได้ เมื่อใช้หมวดหมู่เกรด คุณและนักเรียนจะเห็นหมวดหมู่ของงาน เช่น การบ้านหรือเรียงความ นอกจากนี้ครูยังดูหมวดหมู่ต่างๆ ในหน้าเกรดได้อีกด้วย

คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากหมวดหมู่เกรด จากนั้น เลือกหมวดหมู่จากเมนู
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่เกรดที่หัวข้อเพิ่มหมวดหมู่เกรดในโพสต์หรือตั้งค่าการตัดเกรด
เลือกหมวดหมู่เกรด

เปลี่ยนค่าคะแนน

คุณเปลี่ยนค่าคะแนนของงานหรือเปลี่ยนให้งานนั้นไม่มีการให้คะแนนได้ งานจะตั้งค่าไว้ที่ 100 คะแนนโดยค่าเริ่มต้น

 1. คลิกที่ค่าข้างคะแนน
  คะแนน
 2. กรอกค่าคะแนนใหม่หรือเลือก "ไม่ได้ให้คะแนน"

เพิ่มวันที่หรือเวลาครบกำหนด

งานจะไม่มีวันที่ครบกำหนดโดยค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนวันที่ครบกำหนด ให้ทำดังนี้

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากวันที่ครบกำหนด
  วันและเวลาที่ครบกำหนด
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากไม่มีวันที่ครบกำหนด
 3. คลิกวันที่ในปฏิทิน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการตั้งเวลาครบกำหนด ให้คลิกเวลา แล้วกรอกเวลาลงไป

หมายเหตุ: เมื่อกรอกเวลา Classroom จะใช้ค่าเริ่มต้นเป็น PM เว้นแต่ว่าคุณจะระบุเป็น AM

เพิ่มหัวข้อ

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากไม่มีหัวข้อ
  เลือกหัวข้อ
 2. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการสร้างหัวข้อ ให้คลิกสร้างหัวข้อแล้วกรอกชื่อหัวข้อ
  • ถ้าต้องการเลือกหัวข้อจากรายการ ให้คลิกหัวข้อนั้น

หมายเหตุ: คุณเพิ่มหัวข้อได้เพียง 1 รายการในงาน

เพิ่มไฟล์แนบ

คุณจะเพิ่มไฟล์แนบในงานได้ เช่น ไฟล์จากคอมพิวเตอร์, ไฟล์ Google ไดรฟ์, วิดีโอ YouTube หรือลิงก์

ประเภทของไฟล์แนบ คำแนะนำ
แนบ ไฟล์
 1. คลิกแนบ
 2. เลือกไฟล์ จากนั้น อัปโหลด
Google ไดรฟ์ ไดรฟ์
 1. คลิกไดรฟ์ Google ไดรฟ์
 2. เลือกรายการแล้วคลิกเพิ่ม
หากแนบแบบทดสอบ Google ฟอร์ม คุณจะนำเข้าคะแนนมาที่หน้างานของนักเรียนได้โดยตรงหากไม่มีเอกสารแนบอื่นๆ ในงาน
YouTube YouTube

วิธีค้นหาวิดีโอที่จะแนบ

 1. คลิก YouTube YouTube
 2. กรอกคีย์เวิร์ดแล้วคลิกค้นหา ค้นหา
 3. คลิกวิดีโอ จากนั้น เพิ่ม


เมื่อต้องการแนบลิงก์วิดีโอด้วย URL ให้

 1. คลิก YouTube YouTube จากนั้น URL
 2. กรอก URL แล้วคลิกเพิ่ม
ลิงก์ ลิงก์
 1. คลิกลิงก์ ลิงก์
 2. กรอก URL แล้วคลิกเพิ่มลิงก์


คลิกนำออก ลบ ถัดจากไฟล์แนบนั้นเพื่อลบไฟล์แนบ

คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างไฟล์แนบนั้น แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเลือกสิ่งที่นักเรียนจะดำเนินการกับไฟล์แนบได้

 • นักเรียนดูไฟล์ได้ นักเรียนอ่านไฟล์ได้ แต่แก้ไขไม่ได้
 • นักเรียนแก้ไขไฟล์ได้ นักเรียนทุกคนแชร์ไฟล์เดียวกันและแก้ไขได้
 • ทำสำเนาสำหรับนักเรียนแต่ละคน นักเรียนจะได้รับสำเนาไฟล์ที่มีชื่อของตนเองในชื่อเอกสาร ทั้งคุณและนักเรียนจะแก้ไขเอกสารที่เป็นไฟล์ Google เอกสาร ชีต และสไลด์ได้ แต่เมื่อส่งงานแล้วนักเรียนจะแก้ไขเอกสารไม่ได้อีกจนกว่าคุณจะส่งงานคืนให้

หมายเหตุ: หากเห็นข้อความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แนบไฟล์ ให้คลิกคัดลอก แล้ว Classroom จะทำสำเนาเพื่อแนบไปกับงานและบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียน

โพสต์ กำหนดเวลา หรือบันทึกงานเป็นฉบับร่าง

เมื่อสร้างงาน คุณจะโพสต์งานนั้นทันที ตั้งเวลาให้โพสต์ภายหลัง หรือบันทึกเป็นฉบับร่างก็ได้

คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของสตรีมของชั้นเรียนเพื่อดูโพสต์ที่กำหนดเวลาไว้และฉบับร่าง

โพสต์งาน

 • คลิกมอบหมายเพื่อโพสต์งานทันที

กำหนดเวลาเพื่อโพสต์งานในภายหลัง

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากมอบหมาย จากนั้นกำหนดเวลา
  ตารางเวลา
 2. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างวันที่ แล้วเลือกวันที่และเวลา เมื่อกรอกเวลา Classroom จะใช้ค่าเริ่มต้นเป็น PM เว้นแต่ว่าคุณจะระบุเป็น AM
 3. คลิกกำหนดเวลา ระบบจะโพสต์งานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดไว้

  หมายเหตุ: หากต้องการกำหนดเวลางานให้กับชั้นเรียนอื่น โปรดกำหนดเวลากับชั้นเรียนหนึ่งก่อน แล้วใช้งานซ้ำกับชั้นเรียนอื่นๆ

บันทึกงานเป็นฉบับร่าง

 • คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากมอบหมาย จากนั้น บันทึกฉบับร่างเพื่อบันทึกงานเป็นฉบับร่าง
แก้ไขงาน
หมายเหตุ: หากคุณโพสต์งานไปยังหลายชั้นเรียน การแก้ไขงานในชั้นเรียนหนึ่งจะไม่เป็นการแก้ไขงานดังกล่าวในชั้นเรียนอื่นๆ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ไปที่หน้าสตรีมและเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • สำหรับงานที่โพสต์ไว้ ให้ทำดังนี้
   1. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขข้างงาน
   2. แก้ไขตามต้องการ
   3. คลิกบันทึก
  • สำหรับงานที่กำหนดเวลาไว้ ที่ด้านบนของหน้าสตรีม ให้คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้
   1. คลิกงานที่ต้องการ
   2. แก้ไขและคลิกกำหนดเวลา
  • สำหรับงานฉบับร่าง ที่ด้านบนของหน้าสตรีม ให้คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้
   1. คลิกงานที่ต้องการ
   2. แก้ไขตามต้องการ
   3. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากมอบหมาย จากนั้น บันทึกฉบับร่าง
ใช้งานซ้ำ

หากต้องการใช้งานซ้ำ โปรดดูใช้โพสต์ซ้ำ

ลบงาน 

ถ้าคุณลบงาน คะแนนและความคิดเห็นทั้งหมดสำหรับงานนั้นจะลบไปด้วย แต่ไฟล์แนบหรือไฟล์อื่นๆ ที่คุณหรือนักเรียนสร้างไว้จะยังคงอยู่ในไดรฟ์

คำเตือน! คุณจะยกเลิกการลบงานไม่ได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • เมื่อต้องการลบงานที่โพสต์ไว้ ให้ทำดังนี้
   1. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบถัดจากงานในหน้าสตรีม
   2. คลิกลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  • เมื่อต้องการลบงานฉบับร่างหรืองานที่กำหนดเวลาไว้ ให้ทำดังนี้
   1. คลิกโพสต์ที่บันทึกไว้ที่ด้านบนของหน้าสตรีม
   2. คลิกนำออก ลบ จากนั้น ลบข้างงานที่ต้องการ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร