Tworzenie projektu

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

Po utworzeniu projektu możesz go natychmiast opublikować, zapisać jako wersję roboczą lub zaplanować jego późniejsze opublikowanie. Gdy uczniowie ukończą i oddadzą swoje zadania, możesz je ocenić i zwrócić.

Tworzenie projektu
W przypadku zajęć utworzonych po 17 kwietnia 2019 roku posty publikowane na stronie Zadania pojawiają się u góry.

Tematy w tej sekcji:

Tworzenie projektu

 1. Kliknij Classroom Classroom a potem wybierz zajęcia.
 2. Kliknij Zadania Zadania.

 3. Kliknij Dodaj Dodaj a potem Projekt.
 4. Wpisz tytuł i instrukcje.

Publikowanie projektu na jednych lub wielu zajęciach

 1. Obok nazwy zajęć kliknij Dalej Dalej.
 2. Kliknij dodatkowe zajęcia a potem Gotowe.

  Uwaga: nie możesz opublikować projektu dla poszczególnych uczniów z różnych zajęć. Posty dodawane na kilku zajęciach są udostępniane wszystkim uczniom, którzy biorą w nich udział.

Publikowanie projektu dla wybranych uczniów

Domyślnie projekt jest publikowany dla wszystkich uczniów biorących udział w zajęciach. Możesz jednak wysłać go do wybranych uczniów na jednych zajęciach. Jeśli publikujesz projekt na więcej niż jednych zajęciach, nie możesz wybrać poszczególnych uczniów, którzy go otrzymają. Nie możesz też wysłać go do więcej niż 100 wybranych uczniów naraz.

 1. Kliknij Wszyscy uczniowie, a następnie ponownie kliknij Wszyscy uczniowie, aby odznaczyć tę opcję.
 2. Kliknij uczniów, dla których chcesz opublikować projekt.
 3. Kliknij Gotowe.

​Dodawanie kategorii ocen

W przypadku organizacji możesz dodawać kategorie ocen do projektów. Dzięki kategoriom ocen Ty i Twoi uczniowie możecie zobaczyć, do której kategorii należy projekt (np. Zadania domowe lub Wypracowania). Nauczyciele widzą też kategorie na stronie Oceny. 

Na urządzeniu mobilnym możesz dodać kategorię do projektu, ale tworzyć kategorie możesz tylko na komputerze.

 1. Obok opcji Kategoria ocen kliknij Brak kategorii.
 2. Wybierz kategorię.
 3. Kontynuuj tworzenie projektu lub kliknij Więcej Więcej a potem Zapisz wersję roboczą.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodawanie kategorii ocen do postów

Zmienianie liczby punktów

Możesz zmienić wartość punktową projektu lub anulować jego ocenę. Domyślnie projekt ma wartość 100 punktów. 

 1. Kliknij wartość w polu Punkty.
 2. Wpisz nową liczbę punktów lub kliknij Bez oceny.
 3. Kliknij Zapisz.

  Uwaga: uczniowie po ukończeniu nieocenionego projektu klikają Oddaj lub Oznacz jako zrobione. Jeśli uczeń nie kliknie Oddaj lub Oznacz jako zrobione przed terminem, projekt będzie mieć oznaczenie „Nieoddane”. Jeśli nie ma podanego terminu, projekt będzie mieć oznaczenie „Przypisane”.

Dodawanie terminu (daty i godziny)

Domyślnie nie ma terminu oddania projektu. Aby to zmienić:

 1. Kliknij Brak terminu, wybierz datę i kliknij OK.
 2. (Opcjonalnie) Aby dodać godzinę, kliknij Godzina, wybierz godzinę i kliknij OK.

Dodawanie tematu

 1. Kliknij Brak tematu.
 2. Wybierz opcję:
  • Aby utworzyć temat, kliknij Dodaj temat i wpisz jego treść.
  • Kliknij temat na liście.
 3. Kliknij Zapisz.

Uwaga: do projektu możesz dodać tylko jeden temat.

Dowiedz się więcej o dodawaniu tematów do strony Zadania.

Dodawanie załączników

Do projektu możesz dodać pliki z Dysku Google, linki, zdjęcia i filmy z YouTube. Na urządzeniach z Androidem 7.0 Nougat możesz przeciągać materiały do Classroom z innej aplikacji, gdy te aplikacje są wyświetlone w trybie podziału ekranu. Dowiedz się więcej o Androidzie 7.0 Nougat.

Kliknij Dołącz Dołącz i wybierz opcję:

Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku w celu dołączenia jej do projektu i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

Typ załącznika Instrukcje
Prześlij Plik
 1. Kliknij Plik Prześlij.
 2. Wybierz plik.
 3. Kliknij Otwórz.
Dysk Google Dysk
 1. Kliknij Dysk Dysk Google.Nie widzisz ikony Dysku?
 2. Kliknij wybrany plik.
 3. Kliknij Wybierz.
Link Link
 1. Kliknij Link Link.
 2. Wpisz URL.
 3. Kliknij Dodaj.

Użyj tej opcji w przypadku filmów z YouTube.

Aparat Zrób zdjęcie

 1. Kliknij Zrób zdjęcie Aparat.
 2. Zrób zdjęcie.
 3. Kliknij Gotowe.
Nagraj film Nagraj film
 1. Kliknij Nagraj film Nagraj film.
 2. Nagraj film.
 3. Kliknij Gotowe.
Nowy plik PDF PDF
 1. Kliknij Nowy plik PDF Nowy plik PDF.
 2. (Opcjonalnie) W pliku PDF możesz coś zanotować lub narysować. 
 3. Gdy skończysz, kliknij Więcej Więcej a potem Zapisz.

Aby określić sposób, w jaki uczniowie mogą korzystać z załącznika, kliknij obok niego Podgląd Podgląd i wybierz opcję:

 • Uczniowie mogą wyświetlać – wszyscy uczniowie mogą odczytać plik, ale nie mogą go edytować.
 • Uczniowie mogą edytować – wszyscy uczniowie korzystają z tej samej kopii pliku, którą mogą edytować.
 • Utwórz kopię dla każdego ucznia – każdy uczeń otrzymuje własną kopię pliku ze swoim nazwiskiem dodanym do tytułu dokumentu. Pliki Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google mogą być edytowane przez Ciebie oraz przez ucznia. Po oddaniu projektu uczniowie nie będą mogli edytować dokumentu, dopóki im go nie zwrócisz.

Aby usunąć załącznik, kliknij obok niego Podgląd Podgląd a potem Usuń.

Pliki na Dysku w starszych wersjach Androida

Sposób załączania plików z Dysku na urządzeniu z Androidem zależy od używanej wersji systemu. Aby sprawdzić, której wersji Androida używa Twoje urządzenie, zobacz instrukcje sprawdzania wersji Androida.

Jeśli używasz Androida 4.4 (Kit Kat), nie zobaczysz ikony Dysku Dysk, ale nadal możesz dołączać pliki z Dysku:

 • Kliknij Plik Prześlij a potem wybierz plik do załączenia. 

Jeśli używasz Androida 4.3 (Jelly Bean), po kliknięciu ikony Dysku Dysk zobaczysz prośbę o zaktualizowanie urządzenia. Instrukcje znajdziesz w artykule Aktualizowanie Androida i sprawdzanie jego wersji. Aktualizacja może nie działać na niektórych starszych urządzeniach, ale do wyboru masz inną opcję:

 • Skopiuj link do pliku z przeglądarki mobilnej a potem kliknij Dodaj link Link, by go załączyć.
 • Zamiast urządzenia mobilnego lepiej użyć do tego komputera.

Dodawanie oceny cząstkowej

Instrukcje znajdziesz w artykule Tworzenie ocen cząstkowych za projekty.

Włączanie Raportów antyplagiatowych

Instrukcje znajdziesz w artykule Włączanie Raportów antyplagiatowych.

Publikowanie projektu, planowanie jego opublikowania i zapisywanie jego wersji roboczej

Po utworzeniu projektu możesz go natychmiast opublikować, zaplanować jego opublikowanie w późniejszym terminie lub zapisać go jako wersję roboczą.

Aby wyświetlić zaplanowane projekty i wersje robocze, kliknij Zadania Zadania.

Publikowanie projektu

Aby od razu opublikować projekt, kliknij Opublikuj Opublikuj.

Planowanie opublikowania projektu w późniejszym terminie

 1. Kliknij Więcej Więcej a potem Zaplanuj.
 2. W polu Zaplanuj na:
  1. Kliknij datę i wybierz nową datę.
  2. Kliknij godzinę i wybierz nową godzinę.
 3. Kliknij Zaplanuj.

Projekt zostanie automatycznie opublikowany we wskazanym terminie.

Uwaga: jeśli chcesz zaplanować opublikowanie tego samego projektu wielokrotnie, najpierw zaplanuj opublikowanie go na jednych zajęciach, a następnie użyj go ponownie na kolejnych.

Zapisywanie projektu jako wersji roboczej

Aby zapisać projekt jako wersję roboczą, kliknij Więcej Więcej a potem Zapisz wersję roboczą.

Edytowanie projektu

Jeśli projekt został opublikowany na wielu zajęciach, zmiany wprowadzone na jednych zajęciach nie będą miały wpływu na pozostałe.

Uwaga: jeśli zmienisz nazwę projektu, nazwa folderu projektu na Dysku nie zostanie zaktualizowana. Otwórz Dysk i zmień nazwę folderu.

 1. Kliknij Classroom Classroom a potem wybierz zajęcia.
 2. Kliknij Zadania Zadania.
 3. Wybierz opcję:
  • Aby zmienić opublikowany lub zaplanowany projekt: wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.
  • Aby edytować wersję roboczą projektu: wprowadź zmiany, a następnie kliknij Więcej Więcej a potem Zapisz wersję roboczą.
Dodawanie komentarza do zajęć w projekcie
 1. Kliknij Classroom Classroom a potem wybierz zajęcia.
 2. U dołu kliknij Zadania Zadania a potem wybierz projekt. 
 3. Aby dodać komentarz do zajęć, u góry kliknij Instrukcje.
 4. U dołu kliknij Dodaj komentarz do zajęć, wpisz tekst komentarza i kliknij Opublikuj Opublikuj.
Ponowne używanie projektu

Aby opublikować istniejący projekt na innych zajęciach, przeczytaj temat Ponowne używanie wpisów.

Usuwanie projektu

Usunięcie projektu powoduje skasowanie wszystkich powiązanych z nim ocen i komentarzy. Wszystkie załączniki i pliki utworzone przez Ciebie lub uczniów pozostają dostępne na Dysku Google.

Ostrzeżenie! Usunięcia projektu nie można cofnąć.
 1. Kliknij Classroom Classroom a potem wybierz zajęcia.
 2. Kliknij Zadania Zadania.
 3. Obok projektu kliknij Więcej Więcej a potem Usuń. Kliknij ponownie Usuń, by potwierdzić.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?