Tworzenie projektu

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli

Po utworzeniu projektu możesz go natychmiast opublikować, zapisać jako wersję roboczą lub zaplanować jego opublikowanie w późniejszym terminie. Gdy uczniowie ukończą i oddadzą swoje zadania, możesz je ocenić i zwrócić.

Jeśli nie wiesz, czy Twoje zajęcia mają stronę Zadania, zapoznaj się z tym artykułem.

Moje zajęcia zawierają stronę Zadania

Jeśli nie masz strony Zadania, przejdź tutaj.

Tworzenie projektu
W przypadku zajęć utworzonych po 17 kwietnia 2019 roku posty publikowane na stronie Zadania pojawiają się u góry.

Tematy w tej sekcji:

Tworzenie projektu

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia potem ZadaniaNie widzisz strony Zadania?
 3. U góry kliknij Utwórz potem Projekt.
  Kliknij Projekt
 4. Wpisz tytuł i instrukcje.
   

Publikowanie projektu na jednych lub wielu zajęciach

Obok opcji Dla kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem wybierz zajęcia, które chcesz dodać.
Wybierz zajęcia

Uwaga: nie możesz opublikować projektu dla poszczególnych uczniów z różnych zajęć. Wpisy dodawane na wielu zajęciach są udostępniane wszystkim uczniom, którzy biorą w nich udział.

Publikowanie projektu dla wybranych uczniów

Domyślnie projekt jest publikowany dla wszystkich uczniów biorących udział w zajęciach. Możesz jednak wysłać go do wybranych uczniów na jednych zajęciach. Jeśli publikujesz projekt na więcej niż jednych zajęciach, nie możesz wybrać poszczególnych uczniów, którzy go otrzymają. Nie możesz też wysłać go do więcej niż 100 wybranych uczniów naraz.

 1. Obok pozycji Wszyscy uczniowie kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem usuń wybór Wszyscy uczniowie.
  Wybierz uczniów
 2. Wybierz uczniów, dla których chcesz opublikować projekt.

Dodawanie kategorii ocen

W przypadku organizacji możesz dodawać kategorie ocen do projektów. Dzięki kategoriom ocen Ty i Twoi uczniowie możecie zobaczyć, do której kategorii należy projekt (np. Zadania domowe lub Wypracowania). Nauczyciele widzą też kategorie na stronie Oceny.

Obok opcji Kategoria ocen kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem wybierz kategorię z menu.
Więcej informacji o kategoriach ocen znajdziesz w artykule Dodawanie kategorii ocen do wpisów lub Konfigurowanie ocen.

Wybierz kategorię ocen

Zmienianie liczby punktów

Możesz zmienić wartość punktową projektu lub anulować jego ocenę. Domyślnie projekt ma wartość 100 punktów.

 1. Kliknij wartość w polu Punkty.
  Punkty
 2. Wpisz nową liczbę punktów lub wybierz Bez oceny.

Dodawanie terminu i godziny oddania projektu

Domyślnie projekt nie ma terminu. Aby to zmienić:

 1. Obok opcji Termin kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 2. Obok opcji Brak terminu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  Termin (data i godzina)
 3. Kliknij datę w kalendarzu.
 4. (Opcjonalnie) Aby ustawić godzinę oddania projektu, kliknij Godzina i wpisz odpowiednią wartość.

Uwaga: w krajach, gdzie używany jest 12-godzinny format czasu, Classroom zakłada, że wpisana godzina jest godziną popołudniową, chyba że wskażesz inaczej.

Dodawanie tematu

 1. Obok opcji Brak tematu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  Wybierz temat
 2. Wybierz opcję:
  • Aby dodać temat, kliknij Utwórz temat i wpisz jego treść.
  • Aby wybrać temat z listy, kliknij go.

Uwaga: do projektu możesz dodać tylko jeden temat.

Dowiedz się więcej o dodawaniu tematów do strony Zadania.

Dodawanie załączników

Do projektu możesz dodawać załączniki, na przykład pliki z komputera, pliki z Dysku Google, filmy z YouTube lub linki.

Typ załącznika Instrukcje
Załącz Plik
 1. Kliknij Dołącz.
 2. Wybierz plik potem Prześlij.
Dysk Google Dysk
 1. Kliknij Dysk Dysk Google.
 2. Wybierz element i kliknij Dodaj.
Jeśli dołączysz test z Formularzy Google i nie ma innych załączników, możesz zaimportować oceny uczniów bezpośrednio na stronę Zadania uczniów.
YouTube YouTube

Aby wyszukać film, który chcesz dołączyć:

 1. Kliknij YouTube YouTube.
 2. Wpisz słowa kluczowe i kliknij Szukaj Szukaj.
 3. Kliknij film potem Dodaj.


Aby dołączyć link do filmu przez podanie adresu URL:

 1. Kliknij YouTube YouTube potem URL.
 2. Wpisz URL i kliknij Dodaj.
Link Link
 1. Kliknij Dodaj lub usuń link Link.
 2. Wpisz URL i kliknij Dodaj link.


Aby usunąć załącznik, kliknij obok niego Usuń Usuń.

Aby określić sposób, w jaki uczniowie mogą korzystać z załącznika, kliknij obok niego strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz opcję:

 • Uczniowie mogą wyświetlać plik – wszyscy uczniowie mogą odczytać plik, ale nie mogą go edytować.
 • Uczniowie mogą edytować plik – wszyscy uczniowie korzystają z tej samej kopii pliku, którą mogą edytować.
 • Utwórz kopię dla każdego ucznia – każdy uczeń otrzymuje własną kopię pliku ze swoim nazwiskiem dodanym do tytułu dokumentu. Pliki Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google mogą być edytowane przez Ciebie oraz przez ucznia. Po oddaniu projektu uczniowie nie będą mogli edytować dokumentu, dopóki im go nie zwrócisz.

Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do projektu, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.
 

Publikowanie projektu, planowanie jego opublikowania i zapisywanie jego wersji roboczej

Po utworzeniu projektu możesz go natychmiast opublikować, zaplanować jego opublikowanie w późniejszym terminie lub zapisać go jako wersję roboczą.

Aby wyświetlić zaplanowane projekty i wersje robocze, kliknij ZadaniaNie widzisz strony Zadania?

Publikowanie projektu

Aby od razu opublikować projekt, kliknij Zadaj.

Planowanie opublikowania projektu w późniejszym terminie

 1. Obok opcji Zadaj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem Zaplanuj.
  Zaplanuj
 2. Obok terminu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz datę oraz godzinę. W krajach, gdzie używany jest 12-godzinny format czasu, Classroom zakłada, że wpisana godzina jest godziną popołudniową, chyba że wskażesz inaczej.
 3. Kliknij Zaplanuj. Projekt zostanie automatycznie opublikowany we wskazanym terminie.

  Uwaga: jeśli chcesz zaplanować opublikowanie tego samego projektu na innych zajęciach, najpierw zaplanuj go na jednych zajęciach, a następnie użyj go ponownie na kolejnych.

Zapisywanie projektu jako wersji roboczej

Obok opcji Zadaj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem Zapisz wersję roboczą.

Edytowanie projektu

Uwaga: jeśli projekt został opublikowany na wielu zajęciach, zmiany wprowadzone na jednych zajęciach nie będą miały wpływu na pozostałe.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia potem ZadaniaNie widzisz strony Zadania?
 3. Obok projektu kliknij Więcej Więcej potem Edytuj.
  Wybierz Edytuj
 4. Wybierz opcję:
  • W przypadku opublikowanego lub zaplanowanego projektu: wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.
  • W przypadku wersji roboczej projektu: wprowadź zmiany. Obok opcji Zadaj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem Zapisz wersję roboczą.
Dodawanie komentarza do zajęć w projekcie
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. U góry kliknij Zadania potem wybierz projekt potem Wyświetl projektNie widzisz strony Zadania?
 3. Aby dodać komentarz do zajęć, u góry kliknij Instrukcje.
  Dodaj komentarz do zajęć
 4. Kliknij Dodaj komentarz do zajęć, wpisz komentarz i kliknij Opublikuj.
Ponowne używanie projektu
Aby opublikować istniejący projekt na innych zajęciach, przeczytaj temat Ponowne używanie wpisów.
Usuwanie projektu

Usunięcie projektu powoduje skasowanie wszystkich powiązanych z nim ocen i komentarzy. Wszystkie załączniki i pliki utworzone przez Ciebie lub uczniów pozostają dostępne na Dysku Google.

Ostrzeżenie! Usunięcia projektu nie można cofnąć.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia potem ZadaniaNie widzisz strony Zadania?
 3. Obok projektu kliknij Więcej Więcej potem Usuń. Kliknij Usuń jeszcze raz, aby potwierdzić tę czynność.

Moje zajęcia nie zawierają strony Zadania

Tworzenie projektu

Podczas tworzenia projektu możesz:

Tworzenie projektu

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Na dole strony najedź na Dodaj Dodaj potem kliknij Utwórz projekt Utwórz projekt.
 4. Wpisz tytuł i instrukcje.

Publikowanie projektu na jednych lub wielu zajęciach

 1. Obok opcji Dla kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem wybierz zajęcia, które chcesz dodać.Wybierz zajęcia

Uwaga: nie możesz opublikować projektu dla poszczególnych uczniów z różnych zajęć. Wpisy dodawane na wielu zajęciach są udostępniane wszystkim uczniom, którzy biorą w nich udział.

Publikowanie projektu dla poszczególnych uczniów

Domyślnie projekt jest publikowany dla wszystkich uczniów biorących udział w zajęciach. Możesz jednak wysłać go do wybranych uczniów na jednych zajęciach. Jeśli publikujesz projekt na więcej niż jednych zajęciach, nie możesz wybrać poszczególnych uczniów, którzy go otrzymają. Nie możesz też wysłać go do więcej niż 100 wybranych uczniów naraz.

 1. Obok pozycji Wszyscy uczniowie kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem usuń wybór Wszyscy uczniowie.Wybierz uczniów
 2. Wybierz uczniów, dla których chcesz opublikować projekt.

Dodawanie kategorii ocen

W przypadku organizacji możesz dodawać kategorie ocen do projektów. Dzięki kategoriom ocen Ty i Twoi uczniowie możecie zobaczyć, do której kategorii należy projekt (np. Zadania domowe lub Wypracowania). Nauczyciele widzą też kategorie na stronie Oceny.

Obok opcji Kategoria ocen kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem wybierz kategorię z menu.
Więcej informacji o kategoriach ocen znajdziesz w artykule Dodawanie kategorii ocen do wpisów lub Konfigurowanie ocen.
Wybierz kategorię ocen

Zmienianie liczby punktów

Możesz zmienić wartość punktową projektu lub anulować jego ocenę. Domyślnie projekt ma wartość 100 punktów.

 1. Kliknij wartość obok Punkty.
  Punkty
 2. Wpisz nową liczbę punktów lub wybierz Bez oceny.

Dodawanie terminu i godziny oddania projektu

Domyślnie projekt nie ma terminu. Aby to zmienić:

 1. Obok opcji Termin kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  Termin (data i godzina)
 2. Obok opcji Brak terminu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Kliknij datę w kalendarzu.
 4. (Opcjonalnie) Aby ustawić godzinę oddania projektu, kliknij Godzina i wpisz odpowiednią wartość.

Uwaga: w krajach, gdzie używany jest 12-godzinny format czasu, Classroom zakłada, że wpisana godzina jest godziną popołudniową, chyba że wskażesz inaczej.

Dodawanie tematu

 1. Obok opcji Brak tematu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
  Wybierz temat
 2. Wybierz opcję:
  • Aby dodać temat, kliknij Utwórz temat i wpisz jego treść.
  • Aby wybrać temat z listy, kliknij go.

Uwaga: do projektu możesz dodać tylko jeden temat.

Dodawanie załączników

Do projektu możesz dodawać załączniki, na przykład pliki z komputera, pliki z Dysku Google, filmy z YouTube lub linki.

Typ załącznika Instrukcje
Załącz Plik
 1. Kliknij Dołącz.
 2. Wybierz plik potem Prześlij.
Dysk Google Dysk
 1. Kliknij Dysk Dysk Google.
 2. Wybierz element i kliknij Dodaj.
Jeśli dołączysz test z Formularzy Google i nie ma innych załączników, możesz zaimportować oceny uczniów bezpośrednio na stronę Zadania uczniów.
YouTube YouTube

Aby wyszukać film, który chcesz dołączyć:

 1. Kliknij YouTube YouTube.
 2. Wpisz słowa kluczowe i kliknij Szukaj Szukaj.
 3. Kliknij film potem Dodaj.


Aby dołączyć link do filmu przez podanie adresu URL:

 1. Kliknij YouTube YouTube potem URL.
 2. Wpisz URL i kliknij Dodaj.
Link Link
 1. Kliknij Dodaj lub usuń link Link.
 2. Wpisz URL i kliknij Dodaj link.


Aby usunąć załącznik, kliknij obok niego Usuń Usuń.

Aby określić sposób, w jaki uczniowie mogą korzystać z załącznika, kliknij obok niego strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz opcję:

 • Uczniowie mogą wyświetlać plik – wszyscy uczniowie mogą odczytać plik, ale nie mogą go edytować.
 • Uczniowie mogą edytować plik – wszyscy uczniowie korzystają z tej samej kopii pliku, którą mogą edytować.
 • Utwórz kopię dla każdego ucznia – każdy uczeń otrzymuje własną kopię pliku ze swoim nazwiskiem dodanym do tytułu dokumentu. Pliki Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google mogą być edytowane przez Ciebie oraz przez ucznia. Po oddaniu projektu uczniowie nie będą mogli edytować dokumentu, dopóki im go nie zwrócisz.

Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do projektu, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

Publikowanie projektu, planowanie jego opublikowania i zapisywanie jego wersji roboczej

Po utworzeniu projektu możesz go natychmiast opublikować, zaplanować jego opublikowanie w późniejszym terminie lub zapisać go jako wersję roboczą.

Aby zobaczyć zaplanowane wpisy oraz wersje robocze wpisów, u góry strumienia zajęć kliknij Zapisane wpisy.

Publikowanie projektu

 • Aby od razu opublikować projekt, kliknij Zadaj.

Planowanie opublikowania projektu w późniejszym terminie

 1. Obok opcji Zadaj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem Zaplanuj.
  Zaplanuj
 2. Obok terminu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz datę oraz godzinę. W krajach, gdzie używany jest 12-godzinny format czasu, Classroom zakłada, że wpisana godzina jest godziną popołudniową, chyba że wskażesz inaczej.
 3. Kliknij Zaplanuj. Projekt zostanie automatycznie opublikowany we wskazanym terminie.

  Uwaga: jeśli chcesz zaplanować opublikowanie tego samego projektu na innych zajęciach, najpierw zaplanuj go na jednych zajęciach, a następnie użyj go ponownie na kolejnych.

Zapisywanie projektu jako wersji roboczej

 • Aby zapisać projekt jako wersję roboczą, obok opcji Zadaj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem Zapisz wersję roboczą.
Edytowanie projektu
Uwaga: jeśli projekt został opublikowany na wielu zajęciach, zmiany wprowadzone na jednych zajęciach nie będą miały wpływu na pozostałe.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Wejdź na stronę Strumień i wybierz jedną z możliwości:
  • Aby edytować opublikowany projekt:
   1. Obok projektu kliknij Więcej Więcej potem Edytuj.
   2. Wprowadź zmiany.
   3. Kliknij Zapisz.
  • Aby edytować zaplanowany projekt, u góry strony Strumień kliknij Zapisane wpisy.
   1. Kliknij projekt.
   2. Wprowadź zmiany i kliknij Zaplanuj.
  • Aby edytować wersję roboczą projektu, u góry strony Strumień kliknij Zapisane wpisy.
   1. Kliknij projekt.
   2. Wprowadź zmiany.
   3. Obok opcji Zadaj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół potem Zapisz wersję roboczą.
Ponowne używanie projektu

Aby opublikować istniejący projekt na innych zajęciach, przeczytaj temat Ponowne używanie wpisów.

Usuwanie projektu 

Usunięcie projektu powoduje skasowanie wszystkich powiązanych z nim ocen i komentarzy. Wszystkie załączniki i pliki utworzone przez Ciebie lub uczniów pozostają dostępne na Dysku Google.

Ostrzeżenie! Usunięcia projektu nie można cofnąć.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia i wybierz jedną z możliwości:
  • Aby usunąć opublikowany projekt:
   1. Na stronie Strumień obok projektu kliknij Więcej Więcej potem Usuń.
   2. Kliknij Usuń jeszcze raz, aby potwierdzić tę czynność.
  • Aby usunąć wersję roboczą lub zaplanowany projekt:
   1. W górnej części strony Strumień kliknij Zapisane wpisy.
   2. Obok projektu kliknij Usuń Usuń potem Usuń.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?