Tworzenie projektu

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.

Po utworzeniu projektu możesz go natychmiast opublikować, zapisać jako wersję roboczą lub zaplanować jego późniejsze opublikowanie. Gdy uczniowie ukończą i oddadzą swoje zadania, możesz je ocenić i zwrócić.

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Tworzenie i publikowanie projektów

Tworzenie projektu
W przypadku zajęć utworzonych po 17 kwietnia 2019 roku posty publikowane na stronie Zadania pojawiają się u góry.

Tematy w tej sekcji:

Tworzenie projektu

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. U góry kliknij Utwórz a potem Projekt.
  Kliknij Projekt
 4. Wpisz tytuł i instrukcje.

Kiedy skończysz edytować ogłoszenie, możesz je opublikować. Poniżej znajdziesz informacje, w jaki sposób opublikować ogłoszenie, zaplanować jego opublikowanie i je zapisać.

Publikowanie projektu na innych zajęciach

Projekty publikowane na wielu zajęciach trafiają do wszystkich uczniów, którzy biorą udział w tych zajęciach.

 1. Utwórz projekt (szczegóły znajdziesz powyżej).
 2. W sekcji Dla kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem wybierz zajęcia, które chcesz uwzględnić.

  Wybierz zajęcia

Publikowanie projektu dla wybranych uczniów

Jeśli publikujesz projekt tylko na jednych zajęciach, możesz go skierować do poszczególnych uczniów. Jednocześnie możesz opublikować projekt dla maksymalnie 100 uczniów.

 1. Utwórz projekt (szczegóły znajdziesz powyżej).
 2. Obok opcji Wszyscy uczniowie kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem, a następnie ponownie kliknij Wszyscy uczniowie, aby odznaczyć tę opcję.
  Wybierz uczniów
 3. Kliknij nazwisko ucznia, by go wybrać.

Dodawanie kategorii ocen

Możesz używać kategorii ocen do porządkowania projektów. Dzięki kategoriom ocen Ty i Twoi uczniowie możecie zobaczyć, do której kategorii należy projekt (na przykład Zadania domowe lub Wypracowania). Nauczyciele widzą też kategorie na stronie Oceny.

 1. Utwórz projekt (szczegóły znajdziesz powyżej).
 2. W sekcji Kategoria ocen kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem wybierz kategorię z menu.

Wybierz kategorię ocen

Więcej informacji o kategoriach ocen znajdziesz w artykule Dodawanie kategorii ocen do postów lub Konfigurowanie ocen.

Zmienianie liczby punktów

Możesz zmienić wartość punktową projektu lub anulować jego ocenę. Domyślnie projekt ma wartość 100 punktów.

 1. Utwórz projekt (szczegóły znajdziesz powyżej).
 2. W sekcji Punkty kliknij wartość.
  Punkty
 3. Wpisz nową liczbę punktów lub wybierz Bez oceny.

Dodawanie terminu (daty i godziny)

Domyślnie projekt nie ma ustawionego terminu oddania. Aby ustawić termin:

 1. Utwórz projekt (szczegóły znajdziesz powyżej).
 2. W sekcji Termin kliknij strzałkę w dół "".
 3. Obok opcji Brak terminu kliknij strzałkę w dół "".
  Termin (data i godzina)
 4. Kliknij datę w kalendarzu.
 5. (Opcjonalnie) Aby ustawić godzinę oddania projektu, kliknij Termin – godzina (opcjonalnie) a potem podaj godzinę.
  Uwaga: jeśli zadanie nie zostanie oddane na czas, będzie oznaczone jako Nieoddane lub Oddane po terminie. Z tego względu, jeśli zadanie ma zostać oddane do godziny 9:00, ustaw godzinę 9:01. Instrukcje sprawdzania stanu zadań znajdziesz w temacie Wyświetlanie projektów uczniów.

Dodawanie tematu

 1. Utwórz projekt (szczegóły znajdziesz powyżej).
 2. W sekcji Temat kliknij strzałkę w dół "".
  Wybierz temat
 3. Wybierz odpowiednią opcję:
  • Aby dodać temat, kliknij Utwórz temat i wpisz jego treść.
  • Kliknij temat na liście, aby go wybrać.

Uwaga: do projektu możesz dodać tylko jeden temat.

Dowiedz się więcej o dodawaniu tematów do strony Zadania.

Dodawanie załączników

Do projektu możesz dodawać załączniki, na przykład pliki z komputera, pliki z Dysku Google, filmy z YouTube lub linki.

 1. Utwórz projekt (szczegóły znajdziesz powyżej).
 2. Kliknij Dodaj a potem wybierz odpowiednią opcję:
  Typ załącznika Instrukcje
  "" Plik
  1. Kliknij Plik "".
  2. Wybierz plik i kliknij Wstaw.
  "" Dysk Google
  1. Kliknij Dysk Google "".
  2. Wybierz element i kliknij Wstaw.
  Jeśli dołączysz test z Formularzy Google i nie będzie innych załączników, możesz zaimportować oceny uczniów bezpośrednio na stronę Zadania uczniów.
  "" YouTube

  Wyszukaj film:

  1. Kliknij YouTube "".
  2. Wpisz słowa kluczowe i kliknij Szukaj "".
  3. Kliknij film a potem Dodaj.


  Aby dołączyć link do filmu, podając adres URL:

  1. Kliknij YouTube "" a potem Adres URL.
  2. Wpisz adres URL i kliknij Dodaj.
  "" Link
  1. Kliknij Link "".
  2. Wpisz adres URL i kliknij Dodaj link.
 3. Jeśli zobaczysz komunikat mówiący o tym, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku w celu dołączenia jej do projektu i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.
 4. Obok załącznika kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół i wybierz opcję określającą sposób interakcji ucznia z załącznikiem:
  • Uczniowie mogą wyświetlać plik – wszyscy uczniowie mogą odczytać plik, ale nie mogą go edytować.
  • Uczniowie mogą edytować plik – wszyscy uczniowie korzystają z tej samej kopii pliku, którą mogą edytować.
  • Utwórz kopię dla każdego ucznia – każdy uczeń otrzymuje własną kopię pliku Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google ze swoim nazwiskiem dodanym do tytułu dokumentu. Taki dokument może być edytowany zarówno przez Ciebie, jak i ucznia. Po oddaniu projektu uczniowie nie będą mogli edytować dokumentu, dopóki im go nie zwrócisz.

   Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko przed opublikowaniem projektu.

 5. (Opcjonalnie) Aby usunąć załącznik, kliknij obok niego Usuń "".

Dodawanie oceny cząstkowej

Instrukcje znajdziesz w artykule Tworzenie i ponowne używanie oceny cząstkowej za projekt.

Włączanie raportów antyplagiatowych

Instrukcje znajdziesz w artykule Włączanie raportów antyplagiatowych.

Publikowanie projektu, planowanie jego opublikowania i zapisywanie jego wersji roboczej

Projekt możesz opublikować od razu lub zaplanować jego opublikowanie na później. Jeśli chcesz opublikować go później, możesz go zapisać jako wersję roboczą. Aby wyświetlić zaplanowane projekty i wersje robocze, kliknij Zadania.

Publikowanie projektu

 1. Wykonaj kroki opisane powyżej, by utworzyć projekt.
 2. Kliknij Zadaj, aby opublikować projekt od razu.

Planowanie późniejszego opublikowania projektu

 1. Wykonaj kroki opisane powyżej, by utworzyć projekt.

  Uwaga: jeśli publikujesz projekt na wielu zajęciach, nie możesz zaplanować jego opublikowania w późniejszym terminie.

 2. Obok Zadaj kliknij strzałkę w dół "" a potem Zaplanuj.
  Zaplanuj
 3. Obok terminu kliknij strzałkę w dół "" i wybierz datę oraz godzinę.W krajach, gdzie używany jest 12-godzinny format czasu, Classroom zakłada, że wpisana godzina jest godziną popołudniową, chyba że wskażesz inaczej.
 4. Kliknij Zaplanuj. Projekt zostanie automatycznie opublikowany we wskazanym terminie.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz zaplanować opublikowanie tego samego projektu na innych zajęciach, najpierw zaplanuj go na jednych zajęciach, a następnie użyj go ponownie na kolejnych.

Zapisywanie projektu jako wersji roboczej

 1. Wykonaj kroki opisane powyżej, by utworzyć projekt.
 2. Obok Zadaj kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Zapisz wersję roboczą.

Wersje robocze projektów możesz otwierać i edytować na stronie Zadania.

Zarządzanie projektami

Edytowanie projektu

Zmiany dotyczą poszczególnych zajęć. W przypadku projektów dotyczących wielu zajęć wprowadź zmiany w każdych zajęciach oddzielnie.

Uwaga: jeśli zmienisz nazwę projektu, nazwa folderu projektu na Dysku nie zostanie zaktualizowana. Otwórz Dysk i zmień nazwę folderu.

Edytowanie opublikowanego projektu

 1. Na stronie Zadania obok projektu kliknij Więcej "" a potem Edytuj.
 2. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.

Edytowanie zaplanowanego projektu

 1. Na stronie Zadania obok projektu kliknij Więcej "" a potem Edytuj.
 2. Wprowadź zmiany i kliknij Zaplanuj.

Edytowanie wersji roboczej projektu

 1. Na stronie Zadania obok wersji roboczej projektu kliknij Więcej "" a potem Edytuj.
 2. Kliknij wybrany projekt i wprowadź zmiany.

  Zmiany są zapisywane automatycznie.

 3. Wybierz odpowiednią opcję:
  • Zadaj projekt natychmiast (szczegóły znajdziesz powyżej).
  • Zaplanuj opublikowanie projektu w określonym dniu i o określonej godzinie (szczegóły znajdziesz powyżej).
  • Aby zachować wersję roboczą i wrócić do strony Zadania, u góry kliknij Zamknij "".
Dodawanie do projektów komentarzy dla całej klasy
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Kliknij Zadaniaa potemprojekta potemWyświetl projekt.
 4. U góry kliknij Instrukcje.
  Dodaj komentarz do zajęć
 5. Kliknij Dodaj komentarz do zajęća potemwpisz komentarza potemkliknij Opublikuj.
Ponowne używanie projektu
Aby opublikować istniejący projekt na innych zajęciach, przeczytaj artykuł Ponowne używanie posta.
Usuwanie projektu

Projekt możesz usunąć tylko na stronie Zadania.

Usunięcie projektu powoduje skasowanie wszystkich powiązanych z nim ocen i komentarzy. Wszystkie załączniki i pliki utworzone przez Ciebie lub uczniów pozostają dostępne na Dysku Google.

Ostrzeżenie! Usunięcia projektu nie można cofnąć.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij wybrane zajęcia a potem Zadania.
 3. Obok projektu kliknij Więcej "" a potem Usuń a potem ponownie kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?