Tworzenie projektu

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

Po utworzeniu projektu możesz go natychmiast opublikować, zapisać jako wersję roboczą lub zaplanować jego późniejsze opublikowanie. Gdy uczniowie ukończą i oddadzą swoje zadania, możesz je ocenić i zwrócić.

Tworzenie projektu
W przypadku zajęć utworzonych po 17 kwietnia 2019 roku posty publikowane na stronie Zadania pojawiają się u góry.

Tematy w tej sekcji:

Tworzenie projektu

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania
 3. U góry kliknij Utwórz a potem Projekt.
  Kliknij Projekt
 4. Wpisz tytuł i instrukcje.
   

Publikowanie na jednych lub kilku zajęciach

W sekcji Dla kliknij strzałkę w dół "" a potem wybierz zajęcia, które chcesz uwzględnić.
Wybierz zajęcia

Uwaga: nie możesz opublikować pytania dla poszczególnych uczniów z różnych zajęć. Posty dodawane na kilku zajęciach są udostępniane wszystkim uczniom, którzy biorą w nich udział.

Publikowanie projektu dla wybranych uczniów

Domyślnie projekt jest publikowany dla wszystkich uczniów biorących udział w zajęciach. Możesz jednak wysłać go do wybranych uczniów na jednych zajęciach. Jeśli publikujesz projekt na więcej niż jednych zajęciach, nie możesz wybrać poszczególnych uczniów, którzy go otrzymają. Nie możesz też wysłać go do więcej niż 100 wybranych uczniów naraz.

 1. Obok opcji Wszyscy uczniowie kliknij strzałkę w dół "" a potem Wszyscy uczniowie, by usunąć wybór tej opcji.
  Wybierz uczniów
 2. Wybierz uczniów, dla których chcesz opublikować projekt.

Dodawanie kategorii ocen

W przypadku organizacji możesz dodawać kategorie ocen do projektów. Dzięki kategoriom ocen Ty i Twoi uczniowie możecie zobaczyć, do której kategorii należy projekt (np. Zadania domowe lub Wypracowania). Nauczyciele widzą też kategorie na stronie Oceny.

W sekcji Kategoria ocen kliknij strzałkę w dół "" a potem wybierz kategorię z menu.
Więcej informacji o kategoriach ocen znajdziesz w artykułach Dodawanie kategorii ocen do postów oraz Konfigurowanie ocen.

Wybierz kategorię ocen

Zmienianie liczby punktów

Możesz zmienić wartość punktową projektu lub anulować jego ocenę. Domyślnie projekt ma wartość 100 punktów.

 1. W sekcji Punkty kliknij wartość.
  Punkty
 2. Wpisz nową liczbę punktów lub wybierz Bez oceny.

  Uwaga: uczniowie po ukończeniu projektu bez oceny klikają Oddaj lub, jeśli nie oddają żadnych plików, Oznacz jako zrobione. Jeśli uczeń nie kliknie Oddaj lub Oznacz jako zrobione przed terminem, projekt zostanie oznaczony jako Nieoddane. Jeśli nie ma podanego terminu, projekt jest oznaczony jako Przypisany.

Dodawanie terminu (daty i godziny)

Domyślnie projekt nie ma terminu. Aby to zmienić:

 1. W sekcji Termin kliknij strzałkę w dół "".
 2. Obok opcji Brak terminu kliknij strzałkę w dół "".
  Termin (data i godzina)
 3. Kliknij datę w kalendarzu.
 4. (Opcjonalnie) Aby ustawić godzinę oddania projektu, kliknij Godzinaa potempodaj godzinę.
  Uwaga: jeśli zadanie nie zostanie oddane na czas, będzie oznaczone jako Nieoddane lub Oddane po terminie. Na przykład: jeśli zadanie ma zostać oddane do godziny 9:00, ustaw godzinę 9:01. Instrukcje sprawdzania stanu zadań znajdziesz w temacie Wyświetlanie projektów uczniów.

Dodawanie tematu

 1. W sekcji Temat kliknij strzałkę w dół "".
  Wybierz temat
 2. Wybierz opcję:
  • Aby dodać temat, kliknij Utwórz temat i wpisz jego treść.
  • Aby wybrać temat z listy, kliknij go.

Uwaga: do projektu możesz dodać tylko jeden temat.

Dowiedz się więcej o dodawaniu tematów do strony Zadania.

Dodawanie załączników

Do projektu możesz dodawać załączniki, na przykład pliki z komputera, pliki z Dysku Google, filmy z YouTube lub linki.

Uwaga: jeśli zobaczysz komunikat, że nie masz uprawnień do dołączania plików, kliknij Kopiuj. Classroom utworzy kopię pliku, którą możesz dołączyć do projektu, i zapisze ją w folderze zajęć na Dysku.

Typ załącznika Instrukcje
 Plik
 1. Kliknij Dołącz.
 2. Wybierz plik a potem Prześlij.
"" Dysk
 1. Kliknij Dysk "".
 2. Wybierz element i kliknij Dodaj.
Jeśli dołączysz test z Formularzy Google i nie ma innych załączników, możesz zaimportować oceny uczniów bezpośrednio na stronę Zadania uczniów.
YouTube YouTube

Aby wyszukać film, który chcesz dołączyć:

 1. Kliknij YouTube YouTube.
 2. Wpisz słowa kluczowe i kliknij Szukaj .
 3. Kliknij film a potem Dodaj.


Aby dołączyć link do filmu, podając URL:

 1. Kliknij YouTube YouTube a potem URL.
 2. Wpisz adres URL i kliknij Dodaj.
"" Link
 1. Kliknij Link "".
 2. Wpisz URL i kliknij Dodaj link.


Aby usunąć załącznik, kliknij obok niego Usuń Usuń.

Aby określić sposób, w jaki uczniowie mogą korzystać z załącznika, kliknij obok niego strzałkę w dół "" i wybierz jedną z opcji:

 • Uczniowie mogą wyświetlać plik – wszyscy uczniowie mogą odczytać plik, ale nie mogą go edytować.
 • Uczniowie mogą edytować plik – wszyscy uczniowie korzystają z tej samej kopii pliku, którą mogą edytować.
 • Utwórz kopię dla każdego ucznia – każdy uczeń otrzymuje własną kopię pliku ze swoim nazwiskiem dodanym do tytułu dokumentu. Pliki Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google mogą być edytowane przez Ciebie oraz przez ucznia. Po oddaniu projektu uczniowie nie będą mogli edytować dokumentu, dopóki im go nie zwrócisz.

  Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko przed opublikowaniem projektu.

Dodawanie oceny cząstkowej

Instrukcje znajdziesz w artykule Tworzenie ocen cząstkowych za projekty.

Włączanie Raportów antyplagiatowych

Instrukcje znajdziesz w artykule Włączanie Raportów antyplagiatowych.

Publikowanie projektu, planowanie jego opublikowania i zapisywanie jego wersji roboczej

Po utworzeniu projektu możesz go natychmiast opublikować, zaplanować jego opublikowanie w późniejszym terminie lub zapisać go jako wersję roboczą.

Aby wyświetlić zaplanowane projekty i wersje robocze, kliknij Zadania.

Publikowanie projektu

Aby od razu opublikować projekt, kliknij Zadaj.

Planowanie późniejszego opublikowania projektu

 1. Obok Zadaj kliknij strzałkę w dół "" a potem Zaplanuj.
  Zaplanuj
 2. Obok terminu kliknij strzałkę w dół "" i wybierz datę oraz godzinę.W krajach, gdzie używany jest 12-godzinny format czasu, Classroom zakłada, że wpisana godzina jest godziną popołudniową, chyba że wskażesz inaczej.
 3. Kliknij Zaplanuj. Projekt zostanie automatycznie opublikowany we wskazanym terminie.

  Uwaga: jeśli chcesz zaplanować opublikowanie tego samego projektu na innych zajęciach, najpierw zaplanuj go na jednych zajęciach, a następnie użyj go ponownie na kolejnych.

Zapisywanie projektu jako wersji roboczej

Obok Zadaj kliknij strzałkę w dół "" a potem Zapisz wersję roboczą.

Edytowanie projektu

Jeśli projekt został opublikowany na wielu zajęciach, zmiany wprowadzone na jednych zajęciach nie będą miały wpływu na pozostałe.

Uwaga: jeśli zmienisz nazwę projektu, nazwa folderu projektu na Dysku nie zostanie zaktualizowana. Otwórz Dysk i zmień nazwę folderu.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Obok projektu kliknij Więcej "" a potem Edytuj.
  Wybierz Edytuj
 4. Wybierz opcję:
  • W przypadku opublikowanego lub zaplanowanego projektu: wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.
  • W przypadku wersji roboczej projektu: wprowadź zmiany. Obok Zadaj kliknij strzałkę w dół "" a potem Zapisz wersję roboczą.
Dodawanie komentarza do zajęć w projekcie
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia.
 3. Kliknij Zadaniaa potemprojekta potemWyświetl projekt.
 4. U góry kliknij Instrukcje.
  Dodaj komentarz do zajęć
 5. Kliknij Dodaj komentarz do zajęća potemwpisz komentarza potemkliknij Opublikuj.
Ponowne używanie projektu
Aby opublikować istniejący projekt na innych zajęciach, przeczytaj temat Ponowne używanie wpisów.
Usuwanie projektu

Usunięcie projektu powoduje skasowanie wszystkich powiązanych z nim ocen i komentarzy. Wszystkie załączniki i pliki utworzone przez Ciebie lub uczniów pozostają dostępne na Dysku Google.

Ostrzeżenie! Usunięcia projektu nie można cofnąć.
 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania.
 3. Obok projektu kliknij Więcej "" a potem Usuń. Kliknij ponownie Usuń, by potwierdzić.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?