Ocenianie i monitorowanie przydzielonych praktycznych zestawów ćwiczeń

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.

Ważne: nauczyciele muszą ręcznie wpisywać oceny z praktycznych zestawów ćwiczeń do dziennika ocen Classroom.

Używaj praktycznych zestawów ćwiczeń w:

 • Google Workspace for Education Plus (wcześniej G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni),
 • opcji Teaching and Learning Upgrade.

Sprawdzanie zadań uczniów

 1. Otwórz na komputerze stronę classroom.google.com.
 2. Kliknij wybrane zajęcia.
 3. U góry kliknij Zadania a potem wybierz projekt.
 4. Po prawej stronie kliknij liczbę nad sekcją „Oddane” lub „Przypisane”. Pojawi się strona zadania ucznia.
  • Wskazówka: aby można było otworzyć stronę zadania ucznia, wartości w polach „Oddane” i „Przypisane” nie mogą wynosić 0.
 5. Po prawej stronie kliknij liczbę obok stanu zadania, które chcesz sprawdzić:
  • Przypisane – zadania, które uczniowie muszą oddać, w tym zadania nieukończone w terminie i nieprzesłane.
  • Oddane – zadania oddane przez uczniów.
  • Ocenione – zadania, które zostały przez Ciebie ocenione i zwrócone.
  • Zwrócone – zadania, które zostały przez Ciebie zwrócone bez oceny.
 6. Opcjonalnie: aby wyświetlić wszystkich uczniów z danym stanem zadania, kliknij ten stan zadania.
 7. Po lewej stronie kliknij nazwisko ucznia. Pojawi się jego zadanie.

Wyświetlanie statystyk zajęć

Ważne:
 • Narzędzie do statystyk dotyczących zajęć jest dostępne tylko w przypadku praktycznych zestawów ćwiczeń.
 • Pytania z ustawieniem „Auto” są oceniane automatycznie.
 1. Otwórz na komputerze stronę classroom.google.com.
 2. Kliknij zajęcia a potem karta Zadania a potem wybierz projekt.
 3. Po prawej stronie kliknij liczbę nad sekcją „Oddane” lub „Przypisane”. Pojawi się strona zadania ucznia.
  • Wskazówka: aby można było otworzyć stronę zadania ucznia, wartości w polach „Oddane” i „Przypisane” nie mogą wynosić 0.
 4. W lewym panelu u góry kliknij Statystyki zajęć.
 5. Na pasku bocznym w lewym dolnym rogu w sekcji „Statystyki” wybierz opcję:
  • Wszyscy uczniowie – zawiera podsumowanie dotyczące liczby uczniów, którzy odpowiedzieli prawidłowo.
  • Numer problemu – aby wyświetlić odpowiedzi na pojedyncze pytanie, kliknij numer kolumny.
  • Statystyki – aby wyświetlić ogólne statystyki, na przykład informacje o tym, z jakim zadaniem klasa lub pojedynczy uczniowie mieli problem, kliknij pole w lewym górnym rogu.
  • Pojedynczy uczeń – aby wyświetlić zestaw ćwiczeń pojedynczego ucznia, kliknij jego imię i nazwisko.

Ręczne ocenianie projektów

 1. Na komputerze otwórz zajęcia.
 2. Kliknij kartę Zadania.
 3. Wybierz odpowiedni projekt.
 4. W lewym dolnym rogu kliknij Wyświetl projekt.
 5. Kliknij Statystyki zajęć a potem Nazwisko ucznia a potem Praktyczny zestaw ćwiczeń.
 6. Wybierz pytanie.
 7. Kliknij bez oceny, poprawne lub niepoprawne.
 8. Z listy, która się rozwinie, wybierz stan oceny:
  • Dobrze
  • Źle
 9. W panelu po prawej stronie wpisz ocenę.
  • Po ponownym załadowaniu strony ocena będzie uwzględniała zarówno ucznia, jak i nauczyciela.
 10. Opcjonalnie: dodaj prywatny komentarz dla ucznia.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
8780464068103305103