Představujeme zástupce! Nyní můžete soubory a složky najít a uspořádat na více Discích Google, přičemž původní verze zůstává na jednom místě. Přečtěte si další informace o tom, jak najít soubory a složky pomocí zástupců.

Protokol auditování Učebny

Zobrazení aktivity uživatelů pro soubory Učebny Google

Důležité: Přístup k protokolům auditování Učebny mají pouze uživatelé Google Workspace for Education.

Pomocí protokolů auditování Učebny mohou administrátoři v administrátorské konzoli zjistit, co se v organizaci změnilo. Protokoly auditování umožňují:

 • vyhledávat běžné aktivity, například kdo odstranil studenta z kurzu nebo archivoval kurz,
 • odstraňovat problémy v běžných uživatelských situacích.

Protokoly auditování Učebny jsou k dispozici všem uživatelům Google Workspace for Education.

Které události se zaznamenávají?

Důležité: ACTOR_IDENTIFIERimpacted_users jsou e-mailové hodnoty.

Typ

Parametry

Popis

Poznámky

Události členství v kurzu

user_joined_course (uživatel se zapsal do kurzu)

 • course_id (ID kurzu)
 • course_title (název kurzu)
 • course_role (role v kurzu)
 • course_join_method (způsob zapsání do kurzu)
 • event_source (zdroj události)

{ACTOR_IDENTIFIER} se připojil(a) ke kurzu {course_title} v roli: {course_role}

V této události je aktér student, nikoli učitel, takže zde není žádný parametr impacted_users (dotčení uživatelé).

user_removed_from_course (uživatel z kurzu odstraněn)

 • course_id (ID kurzu)
 • course_title (název kurzu)
 • impacted_users (dotčení uživatelé)
 • course_role (role v kurzu)
 • event_source (zdroj události)

{ACTOR_IDENTIFIER} odstranil(a) uživatele z kurzu {course_title} (dřívější role: {course_role})

Nezahrnuje to zrušení pozvání studenta nebo učitele.

user_invited_to_course (uživatel pozván do kurzu)

 • course_id (ID kurzu)
 • course_title (název kurzu)
 • impacted_users (dotčení uživatelé)
 • course_role (role v kurzu)

{ACTOR_IDENTIFIER} pozval(a) uživatele k připojení ke kurzu {course_title} v roli: {course_role}

user_added_to_course (uživatel přidán do kurzu)

 • course_id (ID kurzu)
 • course_title (název kurzu)
 • impacted_users (dotčení uživatelé)
 • course_role (role v kurzu)

{ACTOR_IDENTIFIER} přidal(a) uživatele do kurzu {course_title} v roli: {course_role}

Události kurzu

deleted_course (smazaný kurz)

 • course_id (ID kurzu)
 • course_title (název kurzu)
 • event_source (zdroj události)

{ACTOR_IDENTIFIER} smazal(a) kurz {course_title}

created_course (vytvořený kurz)

 • course_id (ID kurzu)
 • course_title (název kurzu)
 • event_source (zdroj události)

{ACTOR_IDENTIFIER} vytvořil(a) kurz {course_title}

Zahrnuje kopírování z aktuálního kurzu.

archived_course (archivovaný kurz)

 • course_id (ID kurzu)
 • course_title (název kurzu)

{ACTOR_IDENTIFIER} archivoval(a) kurz {course_title}

restored_course (obnovený kurz)

 • course_id (ID kurzu)
 • course_title (název kurzu)

{ACTOR_IDENTIFIER} obnovil(a) kurz {course_title}

Události práce v kurzu

published_course_work (publikovaná práce v kurzu)

 • course_id (ID kurzu)
 • course_title (název kurzu)
 • post_id (ID příspěvku)
 • course_work_title (název práce v kurzu)
 • course_work_type (typ práce v kurzu)

{ACTOR_IDENTIFIER} publikoval(a) v kurzu {course_title} práci {course_work_title}

published_announcement (publikované oznámení)

 • course_id (ID kurzu)
 • course_title (název kurzu)
 • post_id (ID příspěvku)

{ACTOR_IDENTIFIER} publikoval(a) oznámení v kurzu {course_title}

changed_submission_state (změněný stav odeslání)

 • course_id (ID kurzu)
 • course_title (název kurzu)
 • post_id (ID příspěvku)
 • course_work_title (název práce v kurzu)
 • impacted_users (dotčení uživatelé)
 • is_late (je opožděno)
 • has_grade (má hodnocení)
 • submission_state (stav odeslání)

{ACTOR_IDENTIFIER} změnil(a) stav odeslání práce {course_work_title} v kurzu {course_title}. Nový stav: {submission_state}

commented_announcement (okomentované oznámení)

 • course_id (ID kurzu)
 • course_title (název kurzu)
 • post_id (ID příspěvku)

{ACTOR_IDENTIFIER} okomentoval(a) oznámení v kurzu {course_title}

commented_course_work (okomentovaná práce v kurzu)

 • course_id (ID kurzu)
 • course_title (název kurzu)
 • post_id (ID příspěvku)
 • course_work_title (název práce v kurzu)
 • course_work_type (typ práce v kurzu)

{ACTOR_IDENTIFIER} okomentoval(a) práci {course_work_title} v kurzu {course_title}

commented_submission_public (veřejně okomentované odeslání)

 • course_id (ID kurzu)
 • course_title (název kurzu)
 • post_id (ID příspěvku)
 • course_work_title (název práce v kurzu)
 • course_work_type (typ práce v kurzu)
 • impacted_users (dotčení uživatelé)

{ACTOR_IDENTIFIER} veřejně okomentoval(a) odeslání práce '{course_work_title}' v kurzu {course_title}

Dotčený uživatel je student, který odeslání práce vlastní.

commented_submission_private (soukromě okomentované odeslání)

 • course_id (ID kurzu)
 • course_title (název kurzu)
 • post_id (ID příspěvku)
 • course_work_title (název práce v kurzu)
 • course_work_type (typ práce v kurzu)
 • impacted_users (dotčení uživatelé)

{ACTOR_IDENTIFIER} soukromě okomentoval(a) odeslání práce '{course_work_title}' v kurzu {course_title}

Dotčený uživatel je student, který odeslání práce vlastní.

Která pole jsou v protokolech auditování Učebny k dispozici?

Protokol auditování Učebny poskytuje následující informace:

Typ dat Popis
Časové razítko Datum a čas události zobrazené ve výchozím časovém pásmu prohlížeče
Název události Zaznamenaná událost nebo akce
Popis události Podrobnosti o události
Dotčení uživatelé Seznam dotčených e-mailových adres
ID kurzu Jedinečný identifikátor kurzu
ID příspěvku Jedinečný identifikátor přiřazený související položce streamu
Typ práce v kurzu Typ práce v kurzu, v níž k události došlo
Je opožděno Úkol označen jako odevzdaný včas nebo pozdě
Má hodnocení Nahlášeno nebo nenahlášeno hodnocení
Zdroj události Kde k události došlo
IP adresa (neviditelné pro uživatele) IP adresa použitá k přihlášení. Obvykle je tato adresa fyzická poloha uživatele. Může se také jednat o proxy server nebo adresu virtuální privátní sítě (VPN).
Které filtry jsou pro protokoly auditování Učebny k dispozici?

Filtry vyhledávání dostupné v protokolu auditování v administrátorské konzoli zahrnují:

 • Organizační jednotka
 • Filtr skupiny
 • Časové období
 • Název události
 • Uživatelské jméno
 • ID kurzu
 • Název kurzu
 • ID příspěvku
 • Název práce
 • Dotčení uživatelé
 • Zdroj události
 • IP adresa

Přečtěte si další informace o filtrování a exportování dat protokolů a vytváření upozornění

Kdy a jak dlouho jsou údaje k dispozici?
Přejděte na článek o uchovávání dat a prodlevách.

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false