ขอฟีเจอร์หรือแสดงความคิดเห็น

This article is for students and teachers.

ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราปรับปรุง Classroom ได้ คุณจะขอฟีเจอร์ใหม่ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน หรือรายงานปัญหาได้ 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการใส่ภาพหน้าจอไปกับความคิดเห็น ให้ไปยังส่วนที่ต้องการไฮไลต์ใน Classroom
 4. คลิกความช่วยเหลือ ""จากนั้นรายงานปัญหาหรือขอฟีเจอร์ที่ด้านล่างซ้าย
 5. จากนั้นให้ป้อนความคิดเห็น
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งความคิดเห็นโดยไม่มีภาพหน้าจอ ให้ยกเลิกการเลือกช่องรวมภาพหน้าจอ
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการแก้ไขภาพหน้าจอ ในส่วนรวมภาพหน้าจอ ชี้ไปที่ภาพแล้วคลิกเลือก ""
  • หากต้องการไฮไลต์ข้อมูล ให้คลิกเลือก " "จากนั้นคลิกหรือลากเพื่อเลือกข้อมูล
  • หากต้องการซ่อนข้อมูล ให้คลิกซ่อน " "จากนั้นคลิกหรือลากเพื่อเลือกข้อมูล
  • หากต้องยกเลิกการแก้ไข ให้ชี้ไปที่ยังส่วนที่เลือก แล้วคลิกนําออก ""
  • หากต้องการย้ายแถบเครื่องมือ ให้คลิกลาก "" แล้วลากแถบเครื่องมือ
  • คลิกเสร็จสิ้น
 8. คลิกส่ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร