การแชร์รายชื่อติดต่อใน Assignments

เมื่อเข้าร่วม Assignments สมาชิกคนอื่นๆ ในชั้นเรียนจะเห็นข้อมูลบางอย่างของคุณโดยค่าเริ่มต้นเสมอ 

ฉันคือ... ระบบจะแสดงข้อมูลใดบ้าง
นักเรียน
  • ผู้สอนในชั้นเรียนจะเห็นชื่อ รูปภาพ และอีเมลของคุณ
  • นักเรียนคนอื่นๆ ในชั้นเรียนเห็นชื่อและรูปภาพของคุณ*
  • ผู้ดูแลระบบโดเมนจะเห็นชื่อ รูปภาพ และอีเมลของคุณ
ครู
  • ผู้ดูแลระบบโดเมนจะเห็นชื่อ รูปภาพ และอีเมลของคุณ
  • ครูร่วมสอนในชั้นเรียนจะเห็นชื่อ รูปภาพ และอีเมลของคุณ
  • นักเรียนในชั้นเรียนของคุณจะเห็นชื่อและรูปภาพของคุณ*
  • ผู้ใช้ที่คุณเชิญให้เข้าร่วมชั้นเรียนจะเห็นชื่อและอีเมลของคุณในคำเชิญ

 

*สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณมีบัญชี Google Workspace ซึ่งผู้ดูแลระบบเปิดใช้การแชร์รายชื่อติดต่อเอาไว้

  • เพื่อนร่วมชั้นจะเห็นอีเมลของนักเรียน
  • นักเรียนจะเห็นอีเมลของผู้สอน  
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร