Läs om hur Uppgifter fungerar

Uppgifter är en tilläggsapp för lärplattformar (LMS) som du kan använda för att distribuera, analysera och betygsätta elevarbeten med Google Workspace for Education.

För filinlämning gör Uppgifter så att Google Dokument, Google Kalkylark, Google Presentationer och Google Drive blir kompatibla med LMS. Du kan använda Uppgifter för att spara tid när du distribuerar och betygsätter elevernas arbeten, och när du analyserar elevernas inlämningar med hjälp av plagiatrapporter för att se till att arbetena inte är plagiat.

Du använder Uppgifter som ett Learning Tools Interoperability-verktyg (LTI) som är integrerat i din lärplattform. Det fungerar med alla lärplattformar som har stöd för LTI version 1.1 eller senare, till exempel Canvas, Schoology, Blackboard, Moodle och andra.

Du kan behöva hjälp från din LMS-administratör för att lägga till Uppgifter på lärplattformen. Om du aldrig har konfigurerat en tilläggsapp eller ett externt verktyg på lärplattformen förut pratar du med din IT- eller LMS-administratör om att konfigurera Uppgifter på Canvas, Schoology eller en annan lärplattform.

Kom igång med Uppgifter

Arbetsflöde i Uppgifter

Steg 1: Läraren skapar en hemuppgift

Läraren väljer att använda Google Uppgifter när han eller hon lägger till nytt kursmaterial och konfigurerar inställningarna för hemuppgiften, inklusive följande:
 • (obligatoriskt) anger poängvärdet
 • (valfritt) anger slutdatum
 • (valfritt) lägger till bedömningskriterier för betygsättning
 • (valfritt) bifogar hemuppgiftsfiler för att skapa en egen kopia åt eleverna, så att varje elev kan redigera och skicka in den
 • (valfritt) aktiverar plagiatrapporter.

Steg 2: Eleverna skickar in sina hemuppgifter

När en elev öppnar hemuppgiften via lärplattformen kan eleven bifoga filer från Google Drive i inlämningen, inklusive:
 • Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Sites och Teckningar
 • Microsoft®️ Word®️, Excel®️ eller PowerPoint®️
 • PDF
 • Bildfiler
 • Textfiler
 • Videofiler (WEBM, MPEG4, 3GPP, MOV, AVI, MPEG-PS, WMV, FLV, OGG)
Eleverna kan även ladda upp filer från datorn.
Tips! Om en elev skickar en fil som inte stöds av Dokument eller Drive kan läraren ladda ned och visa filen i motsvarande program. Mer information finns i Filer som du kan spara i Google Drive.
Detta händer när en elev lämnar in ett arbete:
 • De kan inte längre redigera eller skriva kommentarer i originalfilen.
 • Uppgifter skapar en kopia av den inskickade filen och sparar den på elevens Drive.

Mer information finns i Så delar lärare och elever filer.

Steg 3: Läraren betygsätter och skickar tillbaka hemuppgiften

Läraren kan öppna hemuppgiften på lärplattformen för att granska inlämningar, ge feedback och sätta betyg.
Detta händer när en lärare skickar tillbaka arbeten:
 • Eleven återfår äganderätten till filen.
 • Uppgifter arkiverar en kopia av den betygsatta filen som sparas på lärarens Drive.
 • Betygen sparas i betygsboken på lärplattformen.

Mer information finns i Så delar lärare och elever filer.

Allmänna vanliga frågor

Måste min organisation ha Google Workspace for Education för att kunna använda Uppgifter?

Ja. Om du vill använda Uppgifter måste organisationen ha Google Workspace for Education, som innehåller en kostnadsfri utgåva för utbildningsinstitutioner. Du kan ansöka om ett Google Workspace for Education-konto i Kom igång med Google Workspace for Education.

I vilka länder och på vilka språk finns Uppgifter?

Uppgifter finns i alla länder/regioner där Google Workspace for Education är tillgängligt. Du hittar en komplett lista på Kvalifikationer för Google Workspace for Education.
Uppgifter har stöd för 44 språk: arabiska, baskiska, bulgariska, danska, engelska (Storbritannien), estniska, filippinska, finska, franska, grekiska, hebreiska, hindi, indonesiska, italienska, japanska, katalanska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), koreanska, kroatiska, lettiska, litauiska, malajiska, nederländska, norska, persiska, polska, portugisiska (Brasilien), portugisiska (Portugal), rumänska, ryska, serbiska, slovakiska, slovenska, spanska, spanska (Latinamerika), svenska, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska, ungerska och vietnamesiska.

Vad kostar Uppgifter?

Uppgifter är en del av Google Workspace for Education Fundamentals och är tillgängligt utan kostnad för utbildningsinstitutioner.

Vilka webbläsare stöds?

Uppgifter är en Google Workspace-produkt och stöder den senaste versionen av Chrome och de nuvarande och föregående versionerna av webbläsarna Firefox® och Safari®.

Fungerar Uppgifter på mobila enheter?

Uppgifter är bara tillgängligt via webbläsare och fungerar bäst i webbläsare som körs på datorer och surfplattor. Stödet för att använda tilläggsappar för lärplattformar på mobila enheter varierar beroende på lärplattformen.

Finns det tillgänglighetsfunktioner för Uppgifter?

Ja, Uppgifter håller samma höga tillgänglighetsstandard som alla Googles produkter. Synskadade användare kan använda ett skärmläsningsprogram när de navigerar i Uppgifter.
Mer information finns på Använda en skärmläsare med Uppgifter.

Vanliga frågor om betygsättning

Kan Uppgifter upptäcka plagiering?

Ja. Lärare och elever kan köra plagiatrapporter på klassuppgifter.
Mer information finns i Aktivera plagiatrapporter.

Har Uppgifter stöd för bedömningskriterier?

Ja. Du kan skapa, visa och betygsätta enskilda hemuppgifter med bedömningskriterier. Du kan använda bedömningskriterier med eller utan poängsättning för att lämna kommentarer. Om bedömningskriterierna används för betygsättning kan eleven se sitt resultat när du lämnar tillbaka hemuppgiften.
Du hittar mer information på Sätta betyg med bedömningskriterier.

Kan jag spara betygsutkast eller feedback utan att eleven kan se det?

Ja. Under betygsättningen sparas fälten för betyg och övergripande kommentarer automatiskt, även om hemuppgiften ändras eller om sidan stängs. Betyg och övergripande kommentarer visas bara för eleven när filen lämnas tillbaka.

Kan klassuppgifter lämnas tillbaka enskilt eller alla på en gång?

Du kan göra både och. Klicka på Skicka tillbaka högst upp på varje uppgift om du vill lämna tillbaka dem var för sig.
Så här lämnar du tillbaka alla hemuppgifter samtidigt:
 1. Skriv betygsutkast och övergripande kommentarer.
 2. Återgå till listan över elever.
 3. Markera rutorna för alla elever vars hemuppgifter du vill lämna tillbaka.
 4. Klicka på Skicka tillbaka.

Kan jag lämna tillbaka klassuppgifter utan betyg?

Ja, om betygsfältet lämnas tomt. Men om hemuppgiften inte betygsätts kan inte den öppna LTI-standarden indikera att en hemuppgift har slutförts. Lärplattformen kan inte skilja på hemuppgifter utan betyg och hemuppgifter som inte har lämnats in.

Går det att lämna in återlämnade klassuppgifter igen eller ändra betyget?

Ja. Det går att sätta ett nytt betyg på samma sätt som uppgiften lämnades in, betygsattes och återlämnades första gången, med följande undantag:
 • Det tidigare betyget visas bredvid betygsfältet så att läraren får ett sammanhang för det nya betyget. Bara det senaste betyget synkroniseras till lärplattformen.
 • Tidigare övergripande kommentarer visas och de nya övergripande kommentarerna öppnas i en separat textruta.

Kan lärarassistenter betygsätta hemuppgifter?

Ja. Varje hemuppgift kan ha flera betygsättare. Varje hjälplärare/lärarassistent måste ha ett Google Workspace for Education-konto.

Synkroniseras betyg till lärplattformen?

Ja. Betyget synkroniseras från Uppgifter till lärplattformen och visas i lärplattformens betygsbok.

Vanliga frågor om klasshantering

Kan lärare se alla sina länkade kurser och hemuppgifter?

Kan lärare radera kurser och hemuppgifter?

Lärare som äger kurser kan radera kurser och hemuppgifter. Läs mer om hur du raderar kurser och hemuppgifter.

Har Uppgifter stöd för gruppuppgifter?

Nej, det finns inga inställningar för gruppuppgifter i Uppgifter. Du kan dock skapa ett arbetsflöde för grupprojekt:
 1. Säg till varje grupp att skapa ett Google-dokument och dela det med gruppen så att alla kan redigera det.
 2. Låt filens ägare lämna in hemuppgiften för betygsättning.
 3. Betygsätt hemuppgiften och ge övergripande kommentarer som en marginalkommentar eller ett förslag.
  Tips! Fältet för övergripande kommentarer visas bara för ägaren och inte för gruppen.
 4. Lägg till betyget för hemuppgiften i de andra gruppmedlemmarnas betygsböcker.

Har Uppgifter stöd för elevbedömning av hemuppgifter?

Nej, Uppgifter har ingen funktion för elevbedömning. Du kan dock skapa ett arbetsflöde för elevbedömning:
 1. Be dina elever att påbörja sina uppgifter i Dokument.
 2. Be eleverna att dela sina filer med den som ska bedöma.
 3. Eleverna kan lämna kommentarer och förslag i marginalen i Dokument.
 4. Låt eleverna lämna in sina hemuppgifter, inklusive kommentarer och förslag från andra elever. Alternativt kan eleverna granska, implementera och svara på granskarens kommentarer, och läraren kan titta på versionshistoriken.
 5. Betygsätt hemuppgifterna.
 6. (Valfritt) Spara ett separat betyg för granskningar från andra elever.

Fungerar Uppgifter i en kurs som har kopierats till lärplattformen?

Ja, hemuppgifter som skapats i Google Uppgifter fungerar i en kurs som kopierats till lärplattformen. När du kopierar en kurs till lärplattformen kopieras följande:
 • poäng totalt
 • bedömningskriterier
 • inställningar för plagiatrapporter
 • bilagor
Obs! Slutdatum kopieras inte och kopierade bilagor kan inte tas bort från hemuppgiften.
Så här undviker du fel:
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
5756929697921268114
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
false
false