Contentbeleid van Google Earth

Illegale activiteiten

Houd het legaal. Gebruik Google Earth niet voor het uitvoeren van onwettige activiteiten of voor het promoten van gevaarlijke of illegale activiteiten.

Intellectueel eigendom

Maak geen inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, inclusief patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten. Upload of post content waarvoor iemand anders de auteursrechten heeft, niet zonder toestemming.  

We vragen u ook om anderen niet aan te moedigen of aan te zetten tot de schending van intellectuele-eigendomsrechten. We reageren op duidelijke meldingen van vermeende auteursrechtschending en nemen de nodige maatregelen.

Als u meer informatie wilt of een DMCA-verzoek wilt indienen, raadpleegt u onze auteursrechtprocedures.

Aanzetten tot haat

We staan geen content toe die aanzet tot haat of geweld tegen een groep mensen op basis van hun:

  • Ras of etnische herkomst
  • Religie
  • Beperking, geslacht of leeftijd
  • Veteranenstatus, seksuele geaardheid of genderidentiteit

Seksueel expliciet materiaal

We staan geen seksueel expliciete afbeeldingen of video's toe, zoals naaktheid, seksueel expliciet materiaal of afgebeelde seksuele handelingen, en ook geen links naar commerciële websites met pornografie.

Schrijven over seksuele onderwerpen is toegestaan zolang dit niet vergezeld gaat van seksueel expliciete afbeeldingen of video's, of van materiaal waarin seksuele handelingen met dieren worden gepromoot of afgebeeld.

Veiligheid voor kinderen

Google voert een zerotolerancebeleid voor beelden van seksueel misbruik van kinderen.

Als we merken dat er beelden van seksueel misbruik van kinderen zijn geplaatst, wordt de content verwijderd. We melden deze content, de eigenaren en verspreiders aan de bevoegde instanties.

Nabootsing van identiteit en misleidende content

Wanneer u de ontwerptools van Google Earth gebruikt, mag u zich niet voordoen als iemand anders. Vermeld niet dat uw kaarten zijn goedgekeurd of geproduceerd door een ander bedrijf of een andere organisatie als dat niet zo is.

Deelnemers mogen gebruikers niet omleiden of links bieden naar een andere site die een andere app of service nabootst of zich voordoet als een andere app of service. Bovendien mogen uw Google Earth-projecten geen misleidende informatie bevatten in de titel, de elementen of andere kaartgegevens.

Spam

We staan geen spam toe, inclusief ongewenste reclame of commerciële content, content die is gemaakt door een geautomatiseerd programma, herhaalde content of alles dat lijkt op massacommunicatie.

Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens

U mag geen persoonlijke of vertrouwelijke gegevens van andere personen publiceren of bekendmaken, tenzij u hiervoor toestemming heeft. Dit heeft onder meer betrekking op de volgende gegevens:

  • Burgerservicenummers
  • Creditcardnummers
  • Nummers van rijbewijzen en andere vergunningen
  • Niet-openbare contactgegevens of andere informatie die niet openbaar beschikbaar is

Schadelijke content

We staan geen content toe die virussen, malware of andere kwaadaardige of schadelijke code verstuurt. Verspreid geen content die schadelijk of storend is voor de werking van netwerken, servers of andere infrastructuur.

Geweld

Publiceer geen content waarin wordt gedreigd met ernstig fysiek letsel of de dood of waarin om steun wordt gevraagd om anderen fysiek letsel toe te brengen. In het geval van een ernstige en directe fysieke bedreiging met letsel of de dood, zullen we actie ondernemen.

Post geen extreem expliciet of gewelddadig materiaal om afkeer op te wekken bij anderen en ook geen links naar dergelijk materiaal.

Expliciet materiaal mag wel worden gebruikt om een politiek of sociaal standpunt kracht bij te zetten, zoals dierenmishandeling of oorlog, maar gebruik dergelijk materiaal niet onnodig.

Intimidatie

U mag andere gebruikers niet intimideren of kwetsen.

Als u Google Earth gebruikt om andere gebruikers te intimideren of te kwetsen, kan de aanstootgevende content worden verwijderd of kunt u permanent van de site worden uitgesloten. Online intimidatie is op veel locaties ook illegaal en dit kan offline verstrekkende gevolgen voor u hebben.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?