Obsahové zásady služby Google Earth

Nezákonné činnosti

Dodržujte zákony. Nepoužívejte službu Google Earth k provádění nezákonných činností nebo propagaci nebezpečného či nelegálního jednání.

Duševní vlastnictví

Neporušujte práva duševního vlastnictví jiných osob, včetně patentů, obchodních známek, obchodních tajemství a dalších vlastnických práv. Prosíme vás proto, abyste bez příslušných oprávnění nenahrávali ani nepublikovali obsah, jehož autorská práva vlastní někdo jiný.  

Také vás žádáme, abyste k porušování práv na duševní vlastnictví nevybízeli či nepodporovali ostatní uživatele. Na jednoznačná oznámení údajného porušení autorských práv budeme reagovat a podnikneme náležité kroky.

Další informace naleznete na stránce s našimi postupy v oblasti autorských práv. Na této stránce můžete také podat žádost podle zákona DMCA.

Projevy nenávisti

Nedovolujeme obsah, který podněcuje nenávist nebo násilí vůči skupině lidí z těchto důvodů:

  • rasa nebo etnický původ,
  • náboženství,
  • postižení, pohlaví nebo věk,
  • status veterána, sexuální orientace nebo genderová identita.

Sexuálně explicitní materiál

Nedovolujeme sexuálně explicitní snímky nebo videa zobrazující například nahotu, sexuálně explicitní materiály nebo sexuální akty. Rovněž nejsou dovoleny odkazy na komerční pornografické stránky.

Obsah s tématikou pouze pro dospělé je povolený za předpokladu, že příspěvky nejsou doprovázeny explicitními sexuálními obrázky nebo videi, případně materiály, které propagují nebo znázorňují nevhodné sexuální chování zahrnující zvířata.

Bezpečnost dětí

Google uplatňuje zásady nulové tolerance vůči obsahu zobrazujícímu sexuální zneužívání dětí.

Pokud v našich službách narazíme na obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí, odstraníme ho a společně s jeho vlastníky a šiřiteli nahlásíme příslušným orgánům.

Předstírání jiné identity a zavádějící obsah

Když používáte autorizační nástroje ve službě Google Earth, nepředstírejte, že jste někdo jiný. Rovněž ostatním uživatelům nepodsouvejte nepravdivé informace o tom, že mapa či mapy byly autorizovány nebo vytvořeny jinou společností nebo organizací.

Účastníci nesmějí odvádět pozornost uživatelů nebo poskytovat odkazy na jiné stránky, které napodobují nebo se vydávají za jinou aplikaci či službu. Projekty Google Earth navíc nesmějí obsahovat zavádějící informace v názvu, funkcích ani jiných mapových datech.

Spam

Nedovolujeme spam, včetně nevyžádaného propagačního nebo komerčního obsahu, obsahu vytvořeného automatizovaným programem, opakujícího se obsahu nebo jakýchkoli hromadně rozesílaných žádostí.

Osobní a důvěrné informace

Nepublikujte ani neprozrazujte soukromé a důvěrné informace jiných osob, pokud k tomu nejste oprávněni. Patří sem mimo jiné:

  • úředně vydaná identifikační čísla,
  • čísla platebních karet,
  • číslo řidičského či jiného průkazu,
  • neveřejné kontakty nebo jiné informace, které nejsou veřejně dostupné.

Škodlivý obsah

Nedovolujeme obsah, který přenáší viry, malware nebo jiný škodlivý či ničivý kód. Nešiřte obsah, který poškozuje nebo narušuje provoz sítí, serverů a jiné infrastruktury, ani na takový obsah neodkazujte.

Násilí

Nezveřejňujte obsah, který vyhrožuje závažnou fyzickou újmou či smrtí, ani se nepokoušejte získat podporu k fyzickému napadení někoho jiného. Pokud hrozí vážné a bezprostřední nebezpečí závažné fyzické újmy, zranění nebo smrti, podnikneme potřebné kroky.

Dále vás žádáme, abyste nepublikovali žádné extrémně explicitní či násilné materiály za účelem znechucení ostatních uživatelů.

Explicitní materiály lze použít k vyjádření politického nebo společenského názoru, například ve vztahu k týrání zvířat nebo válce. Vždy však dbejte na to, abyste nebyli explicitní bezúčelně.

Obtěžování

Nedopouštějte se obtěžování nebo šikany.

Každému, kdo se ve službě Google Earth dopouští obtěžování nebo šikany, může být problematický obsah odebrán a tento uživatel může být na webu také trvale zakázán. Online obtěžování je navíc na mnoha místech nezákonné a může mít vážné následky v reálném světě.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?