Obsahové zásady služby Google Earth

Bezpečnost dětí

Google uplatňuje zásady nulové tolerance vůči obsahu zobrazujícímu sexuální zneužívání dětí.

Pokud v našich službách narazíme na obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí, odstraníme ho a společně s jeho vlastníky a šiřiteli nahlásíme příslušným orgánům.

Obtěžování

Nedopouštějte se obtěžování nebo šikany.

Každému, kdo se ve službě Google Earth dopouští obtěžování nebo šikany, může být problematický obsah odebrán a tento uživatel může být na webu také trvale zakázán. Online obtěžování je navíc na mnoha místech nezákonné a může mít vážné následky v reálném světě.

Projevy nenávisti

Nedovolujeme obsah, který podněcuje nenávist nebo násilí vůči skupině lidí z těchto důvodů:

  • rasa nebo etnický původ,
  • náboženství,
  • postižení, pohlaví nebo věk,
  • status veterána, sexuální orientace nebo genderová identita.
Nezákonné činnosti
Dodržujte zákony. Nepoužívejte službu Google Earth k provádění nezákonných činností nebo propagaci nebezpečného či nelegálního jednání.
Předstírání jiné identity a zavádějící obsah

Při používání nástrojů pro tvorbu ve službě Google Earth nepředstírejte, že jste někdo jiný. Také ostatním uživatelům nepodsouvejte nepravdivé informace o tom, že vaše mapa byla autorizována nebo vytvořena jinou společností nebo organizací.

Účastníci nesmějí odvádět pozornost uživatelů nebo poskytovat odkazy na jiné stránky, které napodobují nebo se vydávají za jinou aplikaci či službu. Projekty Google Earth navíc nesmějí obsahovat zavádějící informace v názvu, funkcích ani jiných mapových datech.

Duševní vlastnictví

Bez příslušných oprávnění nenahrávejte ani nepublikujte obsah, jehož autorská práva vlastní někdo jiný. To se týká i patentů, ochranných známek, obchodních tajemství a dalších vlastnických práv.

Také vás žádáme, abyste k porušování práv na duševní vlastnictví nevybízeli či nepodporovali ostatní uživatele. Na jednoznačná oznámení údajného porušení autorských práv budeme reagovat a podnikneme náležité kroky.

Další informace naleznete na stránce s našimi postupy v oblasti autorských práv. Na této stránce můžete také podat žádost podle zákona DMCA.

Škodlivý obsah
Nedovolujeme obsah, který přenáší viry, malware nebo jiný škodlivý či ničivý kód. Nešiřte obsah, který poškozuje nebo narušuje provoz sítí, serverů a jiné infrastruktury, ani na takový obsah neodkazujte.
Osobní a důvěrné informace

Nepublikujte ani neprozrazujte soukromé a důvěrné informace jiných osob, pokud k tomu nejste oprávněni. Patří sem mimo jiné:

  • úředně vydaná identifikační čísla,
  • čísla platebních karet,
  • číslo řidičského či jiného průkazu,
  • neveřejné kontakty nebo jiné informace, které nejsou veřejně dostupné.
Sexuálně explicitní materiál

Nedovolujeme sexuálně explicitní snímky nebo videa zobrazující například nahotu, sexuálně explicitní materiály nebo sexuální akty. Rovněž nejsou dovoleny odkazy na komerční pornografické stránky.

Obsah s tématikou pouze pro dospělé je povolený za předpokladu, že příspěvky nejsou doprovázeny explicitními sexuálními obrázky nebo videi, případně materiály, které propagují nebo znázorňují nevhodné sexuální chování zahrnující zvířata.

Spam
Nedovolujeme spam, včetně nevyžádaného propagačního nebo komerčního obsahu, obsahu vytvořeného automatizovaným programem, opakujícího se obsahu nebo jakýchkoli hromadně rozesílaných žádostí.
Násilí

Nezveřejňujte obsah, který vyhrožuje závažnou fyzickou újmou či smrtí, ani se nepokoušejte získat podporu k fyzickému napadení někoho jiného. Pokud hrozí vážné a bezprostřední nebezpečí závažné fyzické újmy, zranění nebo smrti, podnikneme potřebné kroky.

Dále vás žádáme, abyste nepublikovali žádné extrémně explicitní či násilné materiály za účelem znechucení ostatních uživatelů.

Explicitní materiály lze použít k vyjádření politického nebo společenského názoru, například ve vztahu k týrání zvířat nebo válce. Vždy však dbejte na to, abyste nebyli explicitní bezúčelně.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
11536340285639831481