Automatyczne zgłaszanie błędów i poprawek

Jeśli zezwalasz Google Earth Pro na automatyczne przesyłanie raportów, pomagasz nam ustalić, które funkcje powinniśmy ulepszyć i jakie problemy rozwiązać w pierwszej kolejności.

Możesz włączyć lub wyłączyć przesyłanie tych raportów w każdej chwili.

Co zawierają raporty Google Earth Pro

Raporty dotyczące korzystania z aplikacji mogą zawierać informacje o:

 • Twoich ustawieniach w Google Earth Pro,
 • użytych narzędziach i funkcjach,
 • otwartych lub zamkniętych warstwach,
 • ilości pamięci i miejsca na dysku wykorzystywanych przez Google Earth Pro,
 • systemie operacyjnym komputera i składnikach sprzętowych,
 • częstotliwości i czasie korzystania z Google Earth Pro,
 • statystykach wydajności sieci i karty graficznej,
 • debugowaniu w związku z błędami aplikacji.

Czego nie zawierają raporty Google Earth Pro

Raporty te zazwyczaj nie zawierają informacji wymienionych poniżej. Jeśli jednak do awarii dojdzie podczas korzystania z Google Earth Pro, w raporcie mogą się znaleźć niektóre dane osobowe, takie jak:

 • wyszukiwane hasła,
 • wyświetlone lokalizacje,
 • dane o Twojej lokalizacji,
 • utworzone lub otwierane przez Ciebie mapy.

Jak Google Earth Pro chroni Twoją prywatność

Dowiedz się więcej o polityce prywatności Google.

Włączanie raportów

 1. Otwórz Google Earth Pro na komputerze.
 2. Otwórz menu opcji:
  • Windows i Linux: w górnej części ekranu kliknij Narzędzia a potem Opcje.
  • Mac: w górnej części ekranu kliknij Google Earth Pro a potem Preferencje.
 3. Kliknij kartę „Ogólne”.
 4. W sekcji „Statystyka użytkowania” zaznacz lub odznacz opcję wysyłania do Google danych statystycznych na temat sposobu korzystania z programu.
 5. Kliknij OK na dole strony.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?