Измерване на разстояние и площ в Google Earth

Можете да измервате разстоянията между местоположения и по дължината на пътища. Можете също така да измервате размера на полигони, които очертавате в Google Earth.

Забележки:

 • Измерванията може да не са напълно точни, особено в райони с триизмерен терен и сгради. За най-добри резултати измервайте, използвайки изглед от горе надолу.
 • Измерванията не вземат предвид промените в надморската височина.
 • Тези инструкции важат само за новата версия на Google Earth. Научете как да измервате разстояния в Професионалното издание на Google Earth.
 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Earth Google Earth.
 2. Потърсете място или изберете местоположение на земното кълбо.
 3. Докоснете „Измерване“ Измерване .
 4. За да добавите точки за измерване, преместете картата и докоснете Добавяне на точка.
 5. За да премахнете точка, докоснете „Отмяна“ Отмяна в горната част.
 6. Когато приключите, докоснете „Готово“ Готово в горната част. В долната част ще видите измереното разстояние.

Забележка: Ако искате да измерите и площта на местоположение, свържете с първата си точка и докоснете Затваряне на формата.

Редактиране на измерването ви

 • За да измерите отново, докоснете „Започване на ново“ Започване на ново вдясно.
 • За да изтриете измерване и да се върнете в картата, докоснете „Назад“ Назад горе вляво.

Промяна на единиците за разстояние

 1. До единица за разстояние докоснете „Разгъване“ Стрелка за падащо меню.
 2. Изберете опция.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?