Достъпност в Google Earth

Можете да използвате Google Earth, като чувате думите, които се показват на екрана ви. Можете да използвате и клавишни комбинации.

Използване на екранен четец

Приложението Google Earth работи с функциите за достъпност на Android, включително екранния четец TalkBack.

За да включите TalkBack, отворете Настройки и след това Достъпност. За подробни инструкции за телефона или таблета си вижте помощната информация за настройване на TalkBack.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?