Wyświetlanie wysokości i współrzędnych geograficznych

Możesz wyświetlić długość i szerokość geograficzną różnych miejsc na świecie, korzystając z Google Earth. Możesz też sprawdzić ich wysokość.

Wyświetlanie współrzędnych geograficznych lokalizacji 

Użyj Google Earth, by wyszukać długość geograficzną (na osi wschód-zachód) i szerokość geograficzną (na osi północ-południe) miejsca.

 1. Otwórz Google Earth na komputerze.

 2. Po lewej stronie kliknij Szukaj Szukaj.

 3. Wyszukaj dowolne miejsce. Po prawej stronie zobaczysz okno lub Kartę wiedzy z informacjami o tym miejscu.

 4. W lewym górnym rogu karty wiedzy kliknij strzałkę w górę Strzałka w górę.

 5. W wyświetlonym oknie zobaczysz długość i szerokość geograficzną.

Uwaga: jeśli przesuniesz kursor myszy, w prawym dolnym rogu ekranu pojawią się zaktualizowane współrzędne. 

Używanie współrzędnych do wyszukiwania

Jeśli znasz współrzędne geograficzne miejsca, możesz ich użyć do wyszukania go w Google Earth.

 1. Otwórz Google Earth na komputerze.

 2. Po lewej stronie kliknij Szukaj Szukaj.
 3. Wpisz współrzędne w jednym z poniższych formatów:
  • Stopnie w formacie dziesiętnym: 42.7°, -100.2°
  • Stopnie, minuty, sekundy: 64°25'12.07"N, 100°10'15.24"W

Wyświetlanie wysokości miejsca  

Możesz również sprawdzić wysokość miejsca nad poziomem morza lub nad ziemią. 

 1. Wyszukaj miejsce lub dostosuj Google Earth, aż zobaczysz wybrany widok.

 2. W prawym dolnym rogu ekranu zobaczysz wysokość. Będzie się ona zmieniać w miarę, jak będziesz przesuwać myszkę.

W prawym dolnym rogu ekranu zobaczysz wysokość aparatu. Wysokość aparatu i wysokość rzeczywista są podawane w stopach i milach lub metrach i kilometrach w zależności od Twoich ustawień.

Zmiana sposobu wyświetlania wysokości

Możesz zmienić sposób, w jaki Google Earth mierzy wysokość i odległość.

 1. Otwórz Google Earth na komputerze.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia Ustawienia.
 3. Wybierz opcję w sekcji „Jednostki miary”.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?