Hoogte en coördinaten bekijken

Met Google Earth kun je de longitude en de latitude van verschillende plaatsen over de hele wereld bekijken. Je kunt ook zien wat de hoogte is.

De coördinaten van een plaats bekijken 

 1. Open op je iPhone of iPad de Google Earth-app. Google Earth

 2. Zoek een plaats of tik op het scherm en versleep het totdat je de gewenste weergave hebt gevonden. 

 3. In de rechterbenedenhoek van het scherm zie je de longitude en de latitude.

Opmerking: Als je de wereldbol verplaatst, worden de coördinaten geüpdatet. De weergegeven coördinaten gelden voor het midden van je scherm.

Een plaats zoeken met behulp van coördinaten

Als je de coördinaten hebt, kun je die gebruiken om een plaats op Google Earth te vinden.

 1. Open op je iPhone of iPad de Google Earth-app. Google Earth

 2. Tik bovenaan op 'Zoeken'. Zoeken

 3. Geef de coördinaten in een van de volgende indelingen op:
  • Decimale graden: 42.7°, -100.2°
  • Graden, minuten, seconden:  64°25'12.07"N, 100°10'15.24"W 

Kies hoe je coördinaten wilt zien

 1. Open op je iPhone of iPad de Google Earth-app. Google Earth
 2. Tik op Menu Menu en vervolgens Instellingen. Instellingen
 3. Ga naar Notatie voor breedtegraad/lengtegraad.
 4. Kies Graden, Minuten, Seconden of Decimaal in het dropdownmenu.

De hoogte van een plaats bekijken  

Je kunt ook de hoogte van een plaats vanaf het grond- of zeeoppervlak bekijken.

 1. Zoek een plaats of pas Google Earth aan totdat je de gewenste weergave hebt gevonden. 

 2. Tik op de locatie en houd deze vast om de hoogte weer te geven. Je ziet ook de coördinaten voor de latitude en longitude en de meettool, die de afstand vanaf die locatie weergeeft. 

Opmerking: de hoogte rechtsonder geldt voor de camerapositie en niet voor de hoogte.

Aangeven hoe je de hoogte wilt weergeven

Je kunt wijzigen hoe Google Earth hoogte en afstand meet.

 1. Open op je iPhone of iPad de Google Earth-app. Google Earth
 2. Tik op Menu Menu en vervolgens Instellingen. Instellingen
 3. Tik op Meeteenheden.
 4. Kies een optie.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?