Hoogte en coördinaten bekijken

Met Google Earth kun je de longitude en de latitude van verschillende plaatsen over de hele wereld bekijken. Je kunt ook zien wat de hoogte is.

De coördinaten van een locatie bekijken 

Met Google Earth kunt u de longitude (oost-westpositie) en de latitude (noord-zuidpositie) van een plaats opzoeken.

 1. Open Google Earth op uw computer.

 2. Klik aan de linkerkant op Zoeken Zoeken.

 3. Zoek naar een plaats. Aan de rechterkant ziet u een vak of een kenniskaart met informatie over de plaats.

 4. Klik in de linkerbovenhoek van de kenniskaart op het pijltje omhoog Pijl-omhoog.

 5. U ziet de longitude en de latitude in het vak dat wordt weergegeven.

Opmerking: Als u de muis beweegt, ziet u de geüpdatete coördinaten en hoogte in de rechterbenedenhoek van het scherm. 

Zoeken met behulp van coördinaten

Als u de coördinaten heeft, kunt u die gebruiken om een plaats op Google Earth te vinden.

 1. Open Google Earth op uw computer.

 2. Klik aan de linkerkant op Zoeken Zoeken.
 3. Geef de coördinaten in een van de volgende indelingen op:
  • Decimale graden: 42.7°, -100.2°
  • Graden, minuten, seconden:  64°25'12.07"N, 100°10'15.24"W

De hoogte van een plaats bekijken  

U kunt ook de hoogte van een plaats vanaf het grond- of zeeoppervlak bekijken. 

 1. Zoek een plaats of pas Google Earth aan totdat u de gewenste weergave heeft gevonden.

 2. De hoogte wordt in de rechterbenedenhoek weergegeven. De hoogte wordt geüpdatet wanneer u de muis beweegt.

In de rechterbenedenhoek wordt ook de hoogte van de camera weergegeven. De hoogte van de camera en de hoogte in de echte wereld worden, afhankelijk van uw instellingen, in meters en kilometers of voeten en mijlen weergegeven.

Wijzigen hoe u de hoogte wilt weergeven

U kunt de manier waarop Google Earth hoogte en afstand meet wijzigen.

 1. Open Google Earth op uw computer.
 2. Klik op Menu Menu en vervolgens Instellingen Instellingen.
 3. Kies de gewenste optie onder Meeteenheden.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?