Преглед на надморска височина и координати

Можете да видите географската дължина и ширина на различни места по света с помощта на Google Earth. Можете да проверявате и надморската височина.

Преглед на координатите на място 

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Earth. Google Earth

 2. Потърсете място или докоснете екрана и го преместете с плъзгане, докато видите желания изглед. 

 3. В долния десен ъгъл на екрана ще видите географската ширина и дължина.

Забележка: Ако преместите земното кълбо, координатите ще се актуализират. Показаните координати са за средата на екрана.

Използване на координати за търсене на място

Ако знаете координатите на дадено място, можете да ги използвате, за да го намерите в Google Earth.

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Earth. Google Earth

 2. В горната част докоснете „Търсене“. Търсене

 3. Въведете координатите, като използвате един от следните формати:
  • Десетични градуси: 42,7°, -100,2°
  • Градуси, минути, секунди:  64°25'12.07"N, 100°10'15.24"W 

Изберете как да виждате координатите

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Earth. Google Earth
 2. Докоснете менюто Меню и след това Настройки. Настройки
 3. Отидете до „Форматиране на географската ширина/дължина“.
 4. Изберете „Градуси“, „Минути“, „Секунди“ или „Десетични“ от падащото меню.

Преглед на надморската височина на място  

Можете също така да видите надморската височина на дадено място, т.е. височината му над земята или морското равнище.

 1. Потърсете място или коригирайте Google Earth, докато не видите желания изглед. 

 2. Натиснете и задръжте местоположението, за да се покаже надморската височина. Ще видите също и координати за географска ширина и дължина, както и инструментът за измерване, който показва разстоянието от това местоположение. 

Забележка: Показаната долу вдясно надморска височина се отнася за позицията на камерата, а не за височината.

Изберете как да виждате надморската височина

Можете да промените начина, по който Google Earth измерва надморската височина и разстоянието.

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Earth. Google Earth
 2. Докоснете менюто Меню и след това Настройки. Настройки
 3. Докоснете Мерни единици.
 4. Изберете опция.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?