Преглед на надморска височина и координати

Можете да видите географската дължина и ширина на различни места по света с помощта на Google Earth. Можете да проверявате и надморската височина.

Преглед на координатите на място 

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Earth. Google Earth

 2. Потърсете място или докоснете екрана и го преместете с плъзгане, докато видите желания изглед. 

 3. В долния десен ъгъл на екрана ще видите географската ширина и дължина.

Забележка: Ако преместите земното кълбо, координатите ще се актуализират. Показаните координати са за средата на екрана.

Използване на координати за търсене на място

Ако знаете координатите на дадено място, можете да ги използвате, за да го намерите в Google Earth.

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Earth. Google Earth

 2. В горната част докоснете „Търсене“. Търсене

 3. Въведете координатите, като използвате един от следните формати:
  • Десетични градуси: 42,7°, -100,2°
  • Градуси, минути, секунди:  64°25'12.07"N, 100°10'15.24"W 

Изберете как да виждате координатите

 1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Earth. Google Earth
 2. Докоснете менюто Меню и след това Настройки. Настройки
 3. Отидете до „Форматиране на географската ширина/дължина“.
 4. Изберете „Градуси“, „Минути“, „Секунди“ или „Десетични“ от падащото меню.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?